Over NHG

Wij zetten ons in om verantwoorde woonfinanciering voor meer consumenten mogelijk te maken.

In het kort

NHG (Nationale Hypotheek Garantie) zet zich in om verantwoorde woonfinanciering voor meer consumenten mogelijk te maken. Daarmee dragen we bij aan een goed functionerende woningmarkt, zodat iedereen kan wonen in de woning die past bij zijn of haar situatie.

  • Iedereen die een woning koopt onder de NHG-kostengrens, kan een hypotheek met NHG afsluiten
  • NHG biedt woningeigenaren een vangnet in kwetsbare situaties en woningbehoud waar mogelijk
  • Lagere hypotheekrente dankzij rentekorting 

Koop een huis met extra zekerheid

Bereken in een paar minuten wat je kunt lenen en welk bedrag aan Energiebespaarbudget kan worden meegefinancierd.

Veelgestelde vragen

Er is sprake van een tijdelijke verblijfsvergunning. Komt de klant dan toch in aanmerking voor NHG?

In een aantal situaties is het mogelijk om met een tijdelijke verblijfsvergunning in aanmerking te komen voor NHG. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) kan je via https://ind.nl/Paginas/Tijdelijke-en-niet-tijdelijke-verblijfsdoelen.aspx zien of de omschrijving op de achterkant van de verblijfsvergunning een tijdelijk dan wel niet-tijdelijk verblijfsdoel betreft in de zin van artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit.

Wanneer het inkomen benodigd is voor het verkrijgen van de lening, dan is een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk doel verplicht. Wanneer het inkomen niet benodigd is of er is geen inkomen, is een tijdelijke verblijfsvergunning ongeacht het verblijfsdoel voldoende voor het verkrijgen van NHG.

Gelden er ook ruimere mogelijkheden op het inkomen bij aankoop van een energiezuinige woning?

Bij de aankoop van een energiezuinige woning mag een bedrag van € 9.000 buiten beschouwing gelaten worden. De definitie van een energiezuinige woning is een woning met energielabel A++ of hoger (afgegeven voor 1 januari 2015), een energielabel A+++ of hoger (afgegeven vanaf 1 januari 2021) of met een Energie-index of Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,6 of lager, afgegeven voor januari 2021.
 
Voor energie-neutrale woningen, ook wel ‘Nul op de Meter’ woningen genoemd, geldt een verruiming op het inkomen van maximaal € 25.000, mits er een garantie is afgegeven door de bouwer.
 
Let op: Deze verruimingen gelden alleen bij een toetsinkomen van minimaal 33.000 euro! Meer informatie lees je in Norm 7.6 van de Voorwaarden & Normen.

Hoe weet de adviseur of de klant al NHG heeft?

De klant kan dit zelf terugvinden in zijn hypotheekofferte of leningsovereenkomst. Soms staat dit ook in de hypotheekakte. Of dit kan bij de oorspronkelijke geldverstrekker worden opgevraagd.

Zit je antwoord er niet bij?

Alle contactgegevens

Als je vragen hebt aan één van onze medewerkers, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Daar zijn we voor. We helpen je graag.

Service Center

Voor nieuwe NHG aanvragen, reguliere lopende hypotheken waarop een wijziging of aanvulling moet komen en vragen over de Voorwaarden & Normen.

Werkdagen 9:00-12:00, 13:00-17:00

Donderdag 11.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Beheer

Voor vragen met betrekking tot reeds lopende hypotheken waarbij de geldnemer in de financiële problemen gaat (is) (ge)komen of door een life event de lasten niet meer kan betalen.

Werkdagen 9:00-12:00, 13:00-17:00

Donderdag 11:00-12:00, 13.00-17.00

Pers

Voor meer informatie of interview aanvragen kun je contact opnemen met Tamara Evers

Werkdagen 09-00 - 17.00

Kwijtschelding

Vragen m.b.t. kwijtschelding en restschuld, neem contact op met team Kwijtschelding. Meer informatie over een kopie brief kwijtschelding vind je hier.

Werkdagen 9:00-12:00, 13:00-17:00

Donderdag 11:00-12:00, 13.00-17.00

Ketenpartner

Ketenpartners kunnen met vragen en suggesties terecht bij Lukas de Rooij.

Werkdagen 9:00-12:00, 13:00-17:00

Donderdag 10:30-17:00

ICT

Bij vragen over technische problemen kun je contact opnemen met afdeling ICT.

Werkdagen 9:00 - 17:00

Receptie

WTC, Stadsplateau 13, 3521 AZ, Utrecht

Werkdagen 9:00-12:00, 13:00-17:00