Een lagere energierekening met NHG

Duurzamer wonen. Een lagere energierekening. Dat kan met een extra Energiebespaarbudget.

In het kort

Door je huis te verduurzamen, kun je flink besparen op je energierekening. Met het Energiebespaarbudget van NHG kun je daarvoor extra lenen, of je nu een huis koopt, verbouwt of de hypotheek oversluit. Dit zijn de voordelen:

 • De kosten kunnen mee in de NHG-hypotheek
 • Je hoeft niet vooraf te kiezen welke maatregelen je neemt
 • Je hebt mogelijk tot twee jaar de tijd om het budget te gebruiken

De voordelen van verduurzamen

Besparing op energie en belasting
Door energiebesparende maatregelen te treffen, kun je flink besparen op je energierekening en -belasting. Door bijvoorbeeld je huis te isoleren en zonnepanelen te plaatsen, worden je gas- en stroomrekening lager en betaal je minder belasting. 

Investering in de waarde van je huis
Door je huis te laten isoleren, krijgt je huis een beter energielabel. Zo levert een woning met energielabel D gemiddeld 13.500 euro meer op dan een woning met energielabel G. Verduurzaming verbetert ook de verkoopbaarheid van de woning. Een energiezuinige woning is sneller en makkelijker te verkopen. 

Beter voor binnen- en buitenklimaat
Verduurzaming heeft meer voordelen. Zo houdt isolatie in de zomer je huis koel, en in de winter warm. Doordat je minder CO2 uitstoot, lever je ook een actieve bijdrage aan een beter klimaat. 

De komende jaren wordt de energiebelasting voor aardgas verhoogd. Door je huis te isoleren betaal je minder belasting, omdat je minder aardgas verbruikt. 

Dit blijkt uit onderzoek van de De Nederlandse Bank.

Hypotheekverstrekkers willen klimaatneutraal worden. Daar is verduurzaming van de woningmarkt voor nodig. Bij het krijgen van een hypotheek zal voor groene woningen meer mogelijk zijn, door betere voorwaarden.

Het verhaal van Marianne

"Om klanten goed te kunnen adviseren, moet je bij jezelf beginnen. Mijn huis is goed geïsoleerd. Prettig voor mijn portemonnee, lekker comfortabel wonen én goed voor het milieu. Dat wens ik voor mijn klanten ook."

Zo werkt het Energiebespaarbudget

Met het Energiebespaarbudget is het mogelijk om tot 6% bovenop de woningwaarde te lenen. Voorwaarde hierbij is dat dit extra bedrag volledig aan energiebesparende maatregelen besteed wordt. Meer lenen betekent hogere maandlasten, maar meestal bespaar je dat direct op je energierekening. 

 1. Je kunt gebruik maken van het Energiebespaarbudget bij het kopen van een huis, het oversluiten van de hypotheek en het verhogen van de hypotheek. Je hypotheekadviseur bekijkt of deze aanvullende lening past bij jouw inkomen

 2. Bij het afsluiten van de hypotheek bepaal je hoeveel geld je extra wilt lenen om je huis te verduurzamen. Dit wordt gereserveerd als Energiebespaarbudget, waarmee je later kunt gaan verduurzamen. Je hoeft dus bij het afsluiten van de hypotheek nog niet te kiezen welke energiebesparende maatregelen je gaat treffen. Wel zo makkelijk.

 3. De hypotheekadviseur helpt om het juiste Energiebespaarbudget te bepalen en neemt dit mee in de hypotheekaanvraag

 4. De hypotheekverstrekker zet de extra lening voor energiebesparende maatregelen in een bouwdepot. Als je kosten hebt gemaakt, stuur je de factuur naar de hypotheekverstrekker. Als de kosten passen binnen het Energiebespaarbudget, wordt de factuur betaald. 

De koopsom of marktwaarde van de woning mag niet meer zijn dan €325.000. Als je energiebesparende maatregelen neemt dan is dit bedrag € 344.500.

Bekijk alle voorwaarden van het Energiebespaarbudget 

Bekijk welke energiebesparende maatregelen interessant zijn voor jouw huis op verbeterjehuis.nl.

Met de rekenhulp weet je binnen enkele minuten wat je kunt lenen en welk bedrag je kunt meefinancieren. 

Je hypotheekverstrekker bepaalt de looptijd van het Energiebespaarbudget. Dat is meestal tussen 1 en 2 jaar.

Een bouwdepot is hier een apart potje dat vrij te besteden is aan erkende energiebesparende maatregelen. Als er na de looptijd nog geld in het bouwdepot zit, brengt de hypotheekverstrekker dat in mindering op je hypotheek.

"Ik vind dat mijn doel als hypotheekadviseur niet moet zijn om iedereen extra te laten lenen voor energiebesparende maatregelen. Mijn doel is om mensen erop te wijzen dat het kan en dat het afsluiten of oversluiten van een hypotheek daar het uitgelezen moment voor is. Maar, als mensen het verduurzamen van de woning met eigen geld kunnen betalen, dan is dat in de huidige tijd met lage spaarrentes, ook een interessante investering." Lees haar verhaal

Myrthe Romeijn, hypotheekadviseur Viisi | Hypotheken

Een hypotheek met NHG

Sluit je een hypotheek af met NHG, dan weet je zeker dat hij bij je inkomen past. Je leent nooit teveel en houdt naast je woonlasten genoeg over voor andere uitgaven, zoals boodschappen, verzekeringen en sparen. Je kunt NHG afsluiten bij de aankoop van een huis, voor de kosten van een verbouwing of bij energiebesparende maatregelen.

Betrouwbaar energieadvies

Er bestaan veel verschillende oplossingen, aanbieders en subsidies. Een erkend energieadviseur via Milieu Centraal of Maatwerkadvies voor woningen adviseert welke maatregelen energiebesparing opleveren voor jouw woning. 

Bereid je gesprek met de energieadviseur goed voor. Op de volgende websites kan je je online oriënteren: 

 • milieucentraal.nl biedt inzicht in de kosten per maatregel, de energiebesparing en het wooncomfort.
 • verbeterjehuis.nl biedt aan de hand van jouw postcode inzicht welke verbeteringen jouw huis energiezuiniger en duurzamer kunnen maken. Je ziet ook meteen wat het je kost en oplevert.  
 • energiesubsidiewijzer.nl biedt inzicht in de verschillende subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen voor een woning. 
 • maatwerkadviesvoorwoningen.nl biedt een overzicht van gecertificeerde maatwerkadviesbureaus voor een deskundig advies voor energiebesparing.

Een erkend energieadviseur geeft advies over: 

 • de beste maatregelen
 • subsidies
 • leveranciers
 • realisatie en samenhang van de energiebesparende maatregelen

Voor de adviseur

Wanneer je klant energiebesparende maatregelen wil treffen, maar nog niet precies weet welke, kun je voor je klant het Energiebespaarbudget aanvragen. Het Energiebespaarbudget is een bouwdepot van maximaal 106% van de woningwaarde.

 1. Lees in Voorwaarden & Normen alle acceptatiecriteria waar men aan moet voldoen. 

 2. Met de Rekenhulp weet je binnen enkele minuten wat je klant kan lenen. Ook zie je aan het einde welk bedrag je klant aan energiebespaarbudget kan meefinancieren.

 3. Bekijk hier welke hypotheekverstrekkers het Energiebespaarbudget faciliteren. 

 4. Bij de berekening van de financieringslast mag een bedrag tot 9.000 euro aan kosten voor energiebesparende maatregelen buiten beschouwing worden gelaten. 

 5. In deze gevallen wordt de LTI verruimd door bedragen bij berekenen buiten beschouwing te laten:

  • tot 9.000 euro aan kosten voor energiebesparende maatregelen 
  • tot 9.000 euro bij aankoop van een woning:
   • met een A++ label afgegeven voor 1 januari 2015, of
   • als de EPC-waarde volgens een EPC-rapport afgegeven voor 1 januari 2021 niet hoger is dan 0,6, of
   • met een A+++ label afgegeven vanaf 1 januari 2021 (woning voldoet aan BENG-norm).
  • tot 15.000 euro bij aankoop van energieneutrale woning. Dit geldt ook als de EPC-waarde gelijk of lager is dan 0 of met een maximaal primair fossiel energiegebruik lager of gelijk aan 0 kWh/m2 per jaar.
  • tot 25.000 euro bij financiering van een Nul-op-de-Meter woning, als daarvoor een energieprestatie-garantie is afgegeven voor minstens 10 jaar.
 6. Bekijk de factsheet verduurzamen NHG. In deze factsheet staat in één overzicht alles over het financieren van verduurzaming. 

De NHG-kostengrens voor 2021 is 325.000 euro. Voor leningen met energiebesparende maatregelen is dit 344.500 euro

Ook voor nieuwbouw geldt een kostengrens 325.000 euro. Als het nieuwbouwhuis wordt opgeleverd met een Energieprestatiecoëfficiënt van 0 of lager, of met een maximaal primair fossiel energiegebruik lager of gelijk aan 0 kWh/m2 per jaar, dan mag de verruimde kostengrens van 344.500 euro gebruikt worden. Raadpleeg de factsheet verduurzamen  voor meer informatie. 

Bekijk de rekenvoorbeelden om te zien hoe je kunt berekenen wat de klant maximaal kan lenen op basis van LTV bij toepassing van EBV. 

De klant kan op twee manieren gebruik maken van het Energiebespaarbudget. Hij betaalt de maatregelen eerst zelf of hij stuurt de factuur van de aannemer/uitvoerder meteen door naar de hypotheekverstrekker.  

Let op: de verruiming van de LTI geldt alleen voor toetsinkomens vanaf 33.000 euro.

EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt en BENG staat voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. Beiden zijn een maat voor energiezuinigheid. Kijk voor meer informatie over EPC of BENG op Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Veelgestelde vragen

Wat zijn erkende energiebesparende maatregelen?

Niet alle energiebesparende maatregelen mogen gefinancierd worden vanuit het Energiebespaarbudget. Bovendien wordt er ieder jaar opnieuw naar de mogelijkheden gekeken. Onderstaande maatregelen mogen worden meegenomen in het Energiebespaarbudget:

 • gevelisolatie, dakisolatie, leidingisolatie of vloerisolatie
 • hoog rendement beglazing (ten minste HR++)
 • energiezuinige deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in combinatie met hoog rendement beglazing (tenminste HR++)
 • energiezuinig ventilatiesysteem in combinatie met andere energiebesparende maatregelen
 • warmtepompen
 • douche-warmteterugwinningssysteem
 • zonnecellen
 • een combinatie van de hierboven genoemde maatregelen

Klopt het dat bij een Energiebespaarbudget de maatregelen niet vermeld hoeven te worden in het taxatierapport?

Dat klopt. Omdat vooraf nog niet bekend hoeft te zijn welke energiebesparende maatregelen je klant wil nemen, kan de taxateur deze nog niet opnemen in het taxatierapport.

Gelden er ook ruimere mogelijkheden op het inkomen bij aankoop van een energiezuinige woning?

Bij de aankoop van een energiezuinige woning mag een bedrag van € 9.000 buiten beschouwing gelaten worden. De definitie van een energiezuinige woning is een woning met energielabel A++ of hoger (afgegeven voor 1 januari 2015), een energielabel A+++ of hoger (afgegeven vanaf 1 januari 2021) of met een Energie-index of Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,6 of lager, afgegeven voor januari 2021.
 
Voor energie-neutrale woningen, ook wel ‘Nul op de Meter’ woningen genoemd, geldt een verruiming op het inkomen van maximaal € 25.000, mits er een garantie is afgegeven door de bouwer.
 
Let op: Deze verruimingen gelden alleen bij een toetsinkomen van minimaal 33.000 euro! Meer informatie lees je in Norm 7.6 van de Voorwaarden & Normen.

Wat is de kostengrens bij het treffen van energiebesparende maatregelen?

De kostengrens in 2021 bij het treffen van energiebesparende maatregelen bij bestaande woningen is 325.000 euro. Het bedrag boven de ‘normale’ kostengrens van 344.500 euro moet je klant wel volledig besteden aan energiebesparende maatregelen.

Wat is het Energiebespaarbudget?

Wanneer je klant energiebesparende maatregelen wil treffen, maar nog niet precies weet welke, kun je voor je klant het Energiebespaarbudget aanvragen.
 
Het Energiebespaarbudget is een bouwdepot van maximaal 106% van de woningwaarde. Het grote voordeel? Er is geen specificatie van kosten of maatregelen vooraf nodig. Door gebruik te maken van het Energiebespaarbudget stelt hij de financiering van erkende energiebesparende maatregelen van zijn huis veilig. Maar hoeft hij niet meteen al te beslissen wat hij wil (laten) doen. Hierdoor kan je klant eerst zijn hypotheek regelen en daarna nadenken over welke maatregelen voor zijn huis het meest zinvol zijn. Ook heeft je klant dan voldoende tijd voor een advies op maat van een energieadviseur.
 
Klik hier voor meer informatie.

Zit je antwoord er niet bij?

Nieuwsberichten verduurzamen

NHG-hypotheek met verduurzamingsmaatregelen in de lift

Verduurzamen Nieuwsbericht - 18 nov 2020 Tot eind oktober dit jaar hebben maar liefst 18.000 klanten energiebesparende maatregelen meegefinancierd met een NHG-hypotheek. Bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Het gemiddeld leenbedrag bij NHG voor verduurzamingsmaatregelen bedraagt €9.710.

Het verhaal van Zwany

Verduurzamen Nieuwsbericht - 11 aug 2020 Zwany van Brussel is makelaar en taxateur in Heerenveen en onderscheidt zich door op zoek te gaan naar de 'klik' of 'het gevoel', 'net dat beetje meer'. Ze adviseert haar klanten graag over het energiezuiniger en duurzamer maken van woningen. Ook als bestuurslid van de NVM hield ze zich veel bezig met het thema duurzaamheid. Dit is haar verhaal…

Iedereen wint

Rekenvoorbeelden EBV Nieuwsbericht - 6 apr 2020 Zo’n vier jaar geleden werkte ze nog op de financiële administratie bij een stichting voor sociaal maatschappelijk werk. In een vakantie kwam Marianne in contact met Susan van der Graaf. Het contact beviel zo goed dat ze een carrièreswitch maakte en begon als hypotheekadviseur. Bij De HypotheekAcademie, een klein kantoor in Heerhugowaard. Marianne is erg enthousiast over het Energiebespaarbudget. Dit is haar verhaal…

NHG in specifieke situaties

NHG voor starters

NHG voor senioren

NHG voor ondernemers