Een lagere energierekening met NHG

Duurzamer wonen. Een lagere energierekening. Dat kan met een extra Energiebespaarbudget.

In het kort

Door je huis te verduurzamen, kun je flink besparen op je energierekening. Met het Energiebespaarbudget van NHG kun je daarvoor extra lenen, of je nu een huis koopt, verbouwt of de hypotheek oversluit. Dit zijn de voordelen:

 • De kosten kunnen mee in de NHG-hypotheek
 • Je hoeft niet vooraf te kiezen welke maatregelen je neemt
 • Je hebt mogelijk tot twee jaar de tijd om het budget te gebruiken

Zo werkt het Energiebespaarbudget

Met het Energiebespaarbudget is het mogelijk om tot 6% bovenop de woningwaarde te lenen. Voorwaarde hierbij is dat dit extra bedrag volledig aan erkende energiebesparende maatregelen besteed wordt. Meer lenen betekent hogere maandlasten, maar met de juiste maatregelen bespaar je dat meestal direct op je energierekening. 

 1. Je kunt gebruik maken van het Energiebespaarbudget bij het kopen van een huis, het oversluiten van de hypotheek en het verhogen van de hypotheek. Je hypotheekadviseur bekijkt of deze aanvullende lening past bij jouw inkomen. 

 2. Bij het afsluiten van de hypotheek bepaal je hoeveel geld je extra wilt lenen om je huis te verduurzamen. Dit wordt gereserveerd als Energiebespaarbudget, waarmee je later kunt gaan verduurzamen. Je hoeft dus bij het afsluiten van de hypotheek nog niet te kiezen welke energiebesparende maatregelen je gaat treffen. Wel zo makkelijk.

 3. De hypotheekadviseur helpt om het juiste Energiebespaarbudget te bepalen en neemt dit mee in de hypotheekaanvraag. Je kunt alvast oriënteren welke maatregelen voor jouw huis zinvol zijn.

 4. De hypotheekverstrekker zet de extra lening voor energiebesparende maatregelen in een bouwdepot. Als je kosten hebt gemaakt, stuur je de factuur naar de hypotheekverstrekker. Als de kosten passen binnen het Energiebespaarbudget, wordt de factuur betaald. 

De koopsom of marktwaarde van de woning mag per 1 januari 2022 niet meer zijn dan € 355.000. Als je energiebesparende maatregelen neemt, dan is de kostengrens € 376.300.

Bekijk voor welke energiebesparende maatregelen je extra kunt lenen.

Bekijk welke energiebesparende maatregelen interessant zijn voor jouw huis op verbeterjehuis.nl

Een bouwdepot is hier een apart potje dat vrij te besteden is aan erkende energiebesparende maatregelen. Als er na de looptijd nog geld in het bouwdepot zit, brengt de hypotheekverstrekker dat in mindering op je hypotheek.

De voordelen van verduurzamen

Direct lagere energiekosten

Meer wooncomfort

Minder energiebelasting

Gunstige ontwikkeling van de woningwaarde en verkoopbaarheid woning

Goede financieringsmogelijkheden en -voorwaarden

Aantrekkelijke subsidies en leningen

En natuurlijk... een actieve bijdrage aan een beter leefklimaat

Een hypotheek met NHG

Sluit je een hypotheek af met NHG, dan weet je zeker dat hij bij je inkomen past. Je leent nooit teveel en houdt naast je woonlasten genoeg over voor andere uitgaven, zoals boodschappen, verzekeringen en sparen. Je kunt NHG afsluiten bij de aankoop van een huis, voor de kosten van een verbouwing of bij energiebesparende maatregelen.

Betrouwbaar energieadvies

Er bestaan veel verschillende oplossingen, aanbieders en subsidies. Een erkend energieadviseur via Milieu Centraal of Maatwerkadvies voor woningen adviseert welke maatregelen energiebesparing opleveren voor jouw woning. 

Bereid je gesprek met de energieadviseur goed voor. Op de volgende websites kan je je online oriënteren: 

 • milieucentraal.nl biedt inzicht in de kosten per maatregel, de energiebesparing en het wooncomfort.
 • verbeterjehuis.nl biedt aan de hand van jouw postcode inzicht welke verbeteringen jouw huis energiezuiniger en duurzamer kunnen maken. Je ziet ook meteen wat het je kost en oplevert.  
 • energiesubsidiewijzer.nl biedt inzicht in de verschillende subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen voor een woning. 
 • maatwerkadviesvoorwoningen.nl biedt een overzicht van gecertificeerde maatwerkadviesbureaus voor een deskundig advies voor energiebesparing.

Een erkend energieadviseur geeft advies over: 

 • de beste maatregelen
 • subsidies
 • leveranciers
 • realisatie en samenhang van de energiebesparende maatregelen

Voor de adviseur

Wanneer je klant energiebesparende maatregelen wil treffen, maar nog niet precies weet welke, kun je voor je klant het Energiebespaarbudget aanvragen. Het Energiebespaarbudget is een bouwdepot van maximaal 106% van de woningwaarde.

 1. Lees in Voorwaarden & Normen alle acceptatiecriteria waar men aan moet voldoen. 

 2. Met de Rekenhulp weet je binnen enkele minuten wat je klant kan lenen. Ook zie je aan het einde welk bedrag je klant aan energiebespaarbudget kan meefinancieren.

 3. Bekijk hier welke hypotheekverstrekkers het Energiebespaarbudget faciliteren. 

 4. Bij de berekening van de financieringslast mag een bedrag tot € 9.000 aan kosten voor energiebesparende maatregelen buiten beschouwing worden gelaten. 

 5. In deze gevallen wordt de LTI verruimd door bedragen bij berekenen buiten beschouwing te laten:

  • tot € 9.000 aan kosten voor energiebesparende maatregelen 
  • tot € 9.000 bij aankoop van een woning:
   • met een A++ label afgegeven voor 1 januari 2015, of
   • als de EPC-waarde volgens een EPC-rapport afgegeven voor 1 januari 2021 niet hoger is dan 0,6, of
   • met een A+++ label afgegeven vanaf 1 januari 2021 (woning voldoet aan BENG-norm).
  • tot € 15.000 bij aankoop van energieneutrale woning. Dit geldt ook als de EPC-waarde gelijk of lager is dan 0 of met een maximaal primair fossiel energiegebruik lager of gelijk aan 0 kWh/m2 per jaar.
  • tot € 25.000 bij financiering van een Nul-op-de-Meter woning, als daarvoor een energieprestatie-garantie is afgegeven voor minstens 10 jaar.
 6. Bekijk de factsheet verduurzamen NHG. In deze factsheet staat in één overzicht alles over het financieren van verduurzaming. 

De NHG-kostengrens voor 2022 is € 355.000. Voor leningen met energiebesparende maatregelen is dit 376.300 euro

Ook voor nieuwbouw geldt een kostengrens € 355.000. Als het nieuwbouwhuis wordt opgeleverd met een Energieprestatiecoëfficiënt van 0 of lager, of met een maximaal primair fossiel energiegebruik lager of gelijk aan 0 kWh/m2 per jaar, dan mag de verruimde kostengrens van € 376.300 gebruikt worden. Raadpleeg de factsheet verduurzamen  voor meer informatie. 

Bekijk de rekenvoorbeelden om te zien hoe je kunt berekenen wat de klant maximaal kan lenen op basis van LTV bij toepassing van EBV. 

De klant kan op twee manieren gebruik maken van het Energiebespaarbudget. Hij betaalt de maatregelen eerst zelf of hij stuurt de factuur van de aannemer/uitvoerder meteen door naar de hypotheekverstrekker.  

Let op: de verruiming van de LTI geldt alleen voor toetsinkomens vanaf 33.000 euro.

EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt en BENG staat voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. Beiden zijn een maat voor energiezuinigheid. Kijk voor meer informatie over EPC of BENG op Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Voor welke maatregelen kun je extra lenen?

Erkende energiebesparende maatregelen op een rij

Veelgestelde vragen

Wat zijn erkende energiebesparende maatregelen?

Niet alle energiebesparende maatregelen mogen gefinancierd worden vanuit het Energiebespaarbudget. Bovendien wordt er ieder jaar opnieuw naar de mogelijkheden gekeken. Onderstaande maatregelen mogen worden meegenomen in het Energiebespaarbudget:

 • gevelisolatie, dakisolatie, leidingisolatie of vloerisolatie
 • hoog rendement beglazing (ten minste HR++)
 • energiezuinige deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in combinatie met hoog rendement beglazing (tenminste HR++)
 • energiezuinig ventilatiesysteem in combinatie met andere energiebesparende maatregelen
 • warmtepompen
 • douche-warmteterugwinningssysteem
 • zonnecellen
 • een combinatie van de hierboven genoemde maatregelen

Klopt het dat bij een Energiebespaarbudget de maatregelen niet vermeld hoeven te worden in het taxatierapport?

Dat klopt. Omdat vooraf nog niet bekend hoeft te zijn welke energiebesparende maatregelen je klant wil nemen, kan de taxateur deze nog niet opnemen in het taxatierapport.

Gelden er ook ruimere mogelijkheden op het inkomen bij aankoop van een energiezuinige woning?

Bij de aankoop van een energiezuinige woning mag een bedrag van € 9.000 buiten beschouwing gelaten worden. De definitie van een energiezuinige woning is een woning met energielabel A++ of hoger (afgegeven voor 1 januari 2015), een energielabel A+++ of hoger (afgegeven vanaf 1 januari 2021) of met een Energie-index of Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,6 of lager, afgegeven voor januari 2021.
 
Voor energie-neutrale woningen, ook wel ‘Nul op de Meter’ woningen genoemd, geldt een verruiming op het inkomen van maximaal € 25.000, mits er een garantie is afgegeven door de bouwer.
 
Let op: Deze verruimingen gelden alleen bij een toetsinkomen van minimaal 33.000 euro! Meer informatie lees je in Norm 7.6 van de Voorwaarden & Normen.

Geldt de verruiming op het inkomen ook bij aankoop van een nieuwbouwwoning?

In het Bouwbesluit van 2015 is vastgelegd dat nieuwbouwwoningen een Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) moeten hebben die 0,4 of lager is. Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2021 dat elke nieuwbouwwoning aan de BENG-norm moet voldoen. Daarom kan bij een nieuwbouwwoning 9.000 euro buiten beschouwing worden gelaten bij de inkomens- en lastentoets. Het overhandigen van een specificatie van energiebesparende maatregelen is bij nieuwbouw niet nodig.

Zit je antwoord er niet bij?

Nieuwsberichten verduurzamen

Versnellen van de verduurzaming van koopwoningen

Verduurzamen Nieuwsbericht - 21 jun 2021 De verduurzaming van koopwoningen in Nederland gaat niet snel genoeg. Dit vertelt NHG bestuurder Carla Muters in een interview met Rens de Jong, ook bekend van BNR Nieuwsradio. Daarom doet zij een oproep aan alle ketenpartners om samen te kijken naar hoe de versnelling ingezet kan worden.

NHG-hypotheek met verduurzamingsmaatregelen in de lift

Verduurzamen Nieuwsbericht - 18 nov 2020 Tot eind oktober dit jaar hebben maar liefst 18.000 klanten energiebesparende maatregelen meegefinancierd met een NHG-hypotheek. Bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Het gemiddeld leenbedrag bij NHG voor verduurzamingsmaatregelen bedraagt €9.710.

Iedereen wint

Rekenvoorbeelden EBV Nieuwsbericht - 6 apr 2020 Zo’n vier jaar geleden werkte ze nog op de financiële administratie bij een stichting voor sociaal maatschappelijk werk. In een vakantie kwam Marianne in contact met Susan van der Graaf. Het contact beviel zo goed dat ze een carrièreswitch maakte en begon als hypotheekadviseur. Bij De HypotheekAcademie, een klein kantoor in Heerhugowaard. Marianne is erg enthousiast over het Energiebespaarbudget. Dit is haar verhaal…

NHG in specifieke situaties

NHG voor starters

NHG voor senioren

NHG voor ondernemers