Disclaimer

Deze pagina

Disclaimer

Deze website, virtuele assistent (chatbot) en de nieuwsbrieven van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen aan de informatie op de website, virtuele assistent (chatbot) en in de nieuwsbrieven geen rechten worden ontleend. De stichting verstrekt alleen algemene informatie over NHG en geeft geen persoonlijk advies. Neem voor het krijgen van advies altijd contact op met je geldverstrekker of financieel adviseur.

De stichting sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website, virtuele assistent (chatbot) en de nieuwsbrieven. Dit met uitzondering van de pdf-documenten van de Voorwaarden & Normen en de tekst op de website over de criteria voor kwijtschelding en de voorbeeldsituaties kwijtschelding.

De stichting is niet aansprakelijk voor informatie van derden waarnaar direct of indirect door middel van hyperlinks wordt verwezen. Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van deze derden.

Berekening maximale lening
De berekening op deze site wordt gemaakt op basis van de verstrekte gegevens. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. De toetsen houden rekening met de nieuwe financieringslasttabellen en andere wijzigingen in de Voorwaarden & Normen.

English documents/translations 
English translations of the General Terms & Conditions are for reference purposes only. In the event of any discrepancy between the Dutch original and an English translation, the Dutch original shall prevail.