Koop een huis met extra zekerheid

Samen voor verantwoord wonen

Dit is NHG

  • Je koopt verantwoord en veilig met NHG (Nationale Hypotheek Garantie)
  • Je situatie en hypotheek moeten hiervoor aan voorwaarden voldoen
  • NHG kan een vangnet bieden bij betalingsproblemen
Een hypotheek met NHG

We zien voorzichtig de contouren ontstaan van een meer Coronaproof economie waarin er nieuwe evenwichten zullen gaan ontstaan. Dat gaat over thuiswerken, mobiliteit en wonen. Maar het gaat ook om de grote verschuivingen in de arbeidsmarkt, waarin zekerheid en flexibiliteit op andere manieren worden gecombineerd. Er gaat herstel komen en we gaan bewegen naar die nieuwe situatie. Maar dit is nu vooral een toekomstbeeld voor de komende jaren, en dus vooral relevant voor onze strategische keuzes.

Tegelijkertijd overheersen op de kortere termijn namelijk de grote negatieve economische effecten en grote onzekerheden, omdat we nog moeten leven met een situatie waarin de economie onverwacht en voor onbepaalde tijd gedeeltelijk op slot gaat. En juist in die ontwikkelingen willen wij bijdragen, samen met de politiek en markt, omdat het Coronabeleid continu in ontwikkeling is.

Steeds met de blik op de toekomstige ontwikkelingen en met aandacht voor wat mensen vandaag nodig hebben.

Arjen Gielen & Carla Muters, Raad van Bestuur NHG

Een lagere energierekening met NHG

Met een Energiebespaarbudget komen energiebesparende maatregelen voor iedere woningbezitter binnen handbereik. Het is ook met NHG mogelijk om hiervoor extra te lenen bij de aanschaf van een huis, maar ook bij een verbouwing of het oversluiten van de hypotheek. Zo'n extra lening heeft verschillende voordelen.

Top 3 vragen van deze week

Wanneer kan ik gebruik maken van de nieuwe kostengrens of Voorwaarden en Normen (V&N) van het komende jaar?

Indien het bindend aanbod van de geldverstrekker is uitgebracht op of na 1 januari van een bepaald jaar, dan gelden ook de V&N van dat jaar. Ditzelfde geldt ook voor de kostengrens.

De datum van het bindend aanbod is leidend voor NHG. Dit kan betekenen dat de nieuwe kostengrens geldt voor een woning die je voor 1 januari hebt gekocht.

Hoe wordt de hoogte van de provisie berekend bij oversluiten van NHG naar NHG?

Hoofdsom nieuwe hypotheek (minus evt. opgebouwde waarde welke is ingebracht) – restantschuld oorspronkelijke hypotheek (minus evt. opgebouwde waarde) * de van toepassing zijnde borgtochtprovisie.

Hoe kan ik voor mijn klant berekenen wat de mogelijkheden zijn voor het meefinancieren van energiebesparende maatregelen?

Met onze online rekenhulp bereken je eenvoudig, duidelijk en snel wat de mogelijkheden zijn voor je klant. 

Zit je antwoord er niet bij?

Meld je aan

Meld je aan

Voor de nieuwsbrief

Laatste nieuws

Per 1 juli wijzigen een aantal Voorwaarden & Normen

Voorwaarden en Normen Persbericht - 26 apr 2021 NHG zet zich samen met de markt in voor verantwoorde woonfinanciering en voert regelmatig wijzigingen door om diensten en producten te verbeteren. Zo staat NHG per 1 juli 2021 onder meer het gebruik van brondata en desktoptaxatiemodellen toe, en wordt het voor bepaalde klanten mogelijk om met hun bestaande aflosvrije lening NHG af te sluiten. Ook als gedurende de looptijd de renteaftrek komt te vervallen.

Grens NHG kan huizengekte amper volgen

starters Persbericht - 20 mrt 2021 Startende huizenkopers moeten het noodgedwongen vaker doen zonder een Nationale Hypotheek Garantie.

Aangepaste regeling voor ondernemers bij toegang tot de woningmarkt

Inkomensverklaring ondernemer Nieuwsbericht - 23 feb 2021 Veel ondernemers zijn in 2020 financieel geraakt door de eerste lockdown van de coronacrisis. Daarom hebben wij afgelopen jaar, samen met de overheid, hypotheekverstrekkers en deskundigen een oplossing ontwikkeld. Dit om te voorkomen dat ondernemers die na de lockdown weer goed draaien nog jaren onnodig met een verlaagd toetsinkomen worden geconfronteerd.

Speciaal voor jou

Ondernemers

Senioren

Uitzendkrachten

Flexwerkers