Koop een huis met extra zekerheid

Samen voor verantwoord wonen

Dit is NHG

  • Je koopt verantwoord en veilig met NHG (Nationale Hypotheek Garantie)
  • Je situatie en hypotheek moeten hiervoor aan voorwaarden voldoen
  • NHG kan een vangnet bieden bij betalingsproblemen
Een hypotheek met NHG

We zien voorzichtig de contouren ontstaan van een meer Coronaproof economie waarin er nieuwe evenwichten zullen gaan ontstaan. Dat gaat over thuiswerken, mobiliteit en wonen. Maar het gaat ook om de grote verschuivingen in de arbeidsmarkt, waarin zekerheid en flexibiliteit op andere manieren worden gecombineerd. Er gaat herstel komen en we gaan bewegen naar die nieuwe situatie. Maar dit is nu vooral een toekomstbeeld voor de komende jaren, en dus vooral relevant voor onze strategische keuzes.

Tegelijkertijd overheersen op de kortere termijn namelijk de grote negatieve economische effecten en grote onzekerheden, omdat we nog moeten leven met een situatie waarin de economie onverwacht en voor onbepaalde tijd gedeeltelijk op slot gaat. En juist in die ontwikkelingen willen wij bijdragen, samen met de politiek en markt, omdat het Coronabeleid continu in ontwikkeling is.

Steeds met de blik op de toekomstige ontwikkelingen en met aandacht voor wat mensen vandaag nodig hebben.

Arjen Gielen & Carla Muters, Raad van Bestuur NHG

Een lagere energierekening met NHG

Met een Energiebespaarbudget komen energiebesparende maatregelen voor iedere woningbezitter binnen handbereik. Het is ook met NHG mogelijk om hiervoor extra te lenen bij de aanschaf van een huis, maar ook bij een verbouwing of het oversluiten van de hypotheek. Zo'n extra lening heeft verschillende voordelen.

Top 3 vragen van deze week

Wat als de koopsom de kostengrens overschrijdt en de getaxeerde marktwaarde gelijk is aan de kostengrens?

Voor NHG is het laagste van de koopsom of de getaxeerde marktwaarde leidend. Indien het laagste bedrag van die twee dus lager of gelijk aan de kostengrens is, is NHG mogelijk. Bijkomende kosten moeten dan wel uit eigen middelen betaald kunnen worden en kunnen dus niet gefinancierd worden.

Hoe wordt de hoogte van de provisie berekend bij oversluiten van NHG naar NHG?

Hoofdsom nieuwe hypotheek (minus evt. opgebouwde waarde welke is ingebracht) – restantschuld oorspronkelijke hypotheek (minus evt. opgebouwde waarde) * de van toepassing zijnde borgtochtprovisie.

Hoe kan ik voor mijn klant berekenen wat de mogelijkheden zijn voor het meefinancieren van energiebesparende maatregelen?

Met onze online rekenhulp bereken je eenvoudig, duidelijk en snel wat de mogelijkheden zijn voor je klant. 

Zit je antwoord er niet bij?

Meld je aan

Meld je aan

Voor de nieuwsbrief

Laatste nieuws

Hypotheeksector staat klaar voor klanten met coronagerelateerde hypotheekproblemen

Persbericht - 8 jul 2021 Een specifieke groep huishoudens is door de coronapandemie financieel geraakt door verlies van werk of inkomen, met mogelijke hypotheekproblemen tot gevolg. Het gaat met name om mensen met flexibele inkomens en huishoudens die voor hun inkomen afhankelijk zijn van ondernemingen in getroffen sectoren. Dit blijkt uit onderzoek naar de impact van de coronapandemie op de hypotheekmarkt door meer dan twintig organisaties uit de hypotheeksector die hun krachten hebben gebundeld.

Eerste hypotheek met Hypotheek Garantie Bonaire verstrekt

Nieuwsbericht - 6 jul 2021

Gewijzigde Voorwaarden en Normen vanaf 1 juli

Persbericht - 30 jun 2021 Nationale Hypotheek Garantie (NHG) staat vanaf 1 juli 2021 onder meer het gebruik van brondata toe en accepteert desktoptaxaties. Samen met de markt zet NHG zich in voor verantwoorde woonfinanciering om diensten en producten te verbeteren. Daarom gelden vanaf 1 juli een aantal gewijzigde Voorwaarden en Normen voor een hypotheek met NHG.

Speciaal voor jou

Ondernemers

Senioren

Uitzendkrachten

Flexwerkers