Een restschuld terugbetalen

Deze pagina

Geen kwijtschelding, wat nu?

Als je niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, ontvang je hierover een brief van NHG. Op deze pagina leggen we uit wat de vervolgstappen zijn na het ontvangen van het besluit.  

Heldere betalingsafspraken

Je zult de schuld die overblijft na het verkopen van je woning zelf moeten terugbetalen aan NHG. Hiervoor maak je een afspraak met onze partner BCMGlobal. Zij vinden samen met jou een passende betalingsregeling 

In sommige gevallen betaal je het verlies niet terug aan NHG, maar aan je geldverstrekker. Dit staat dan in de brief die je van ons ontvangt. Je maakt zelf afspraken met je geldverstrekker over de terugbetaling. 

Ook is het mogelijk dat je een deel van het verlies aan NHG én een deel van het verlies aan de geldverstrekker terug moet betalen. Dan maak je een afspraak met onze partner BCMGlobal én maak je zelf afspraken met je geldverstrekker.

BKR-registratie

De restschuld wordt geregistreerd bij het BKR. Als je de restschuld volledig hebt afgelost wordt een einddatum bij de BKR-registratie geplaatst. Vanaf dat moment blijft de registratie nog 5 jaar zichtbaar. Daarna wordt de registratie verwijderd door het BKR.

“Het is uiteraard erg vervelend als je met een restschuld blijft zitten. We zetten ons in voor een regeling die past bij jouw situatie en zorgen dat je zo snel mogelijk van je schuld af bent. ”

Arthur van de Woestijne, Manager Dienstverlening

Als je het niet eens bent met de beslissing over kwijtschelding

Vind je dat ons besluit over de kwijtschelding onterecht is én is dit besluit genomen na 1 maart 2015? Dan kun je ons het besluit laten heroverwegen.  

Doe een schriftelijk verzoek tot heroverweging per e-mail of per post
Doe dat zo snel mogelijk (maar bij voorkeur binnen 5 weken na de datum van de beslissing). Zet in jouw brief in elk geval: 

  • je voor- en achternaam, je huidige adres, je e-mailadres en het telefoonnummer waar je voor ons bereikbaar bent; 
  • het kenmerk van de brief waarin de beslissing staat (deze staat bovenaan de brief); 
  • waarom je het niet eens bent met de beslissing, bijvoorbeeld omdat je door een bepaalde gebeurtenis in de problemen bent gekomen; 
  • documenten (bewijsstukken) die onderbouwen waarom je het niet eens bent met de beslissing, bijvoorbeeld dus documenten waaruit die gebeurtenis blijkt; 
  • je handtekening (bij een brief). 

Als wij geen documenten ontvangen, dan kunnen wij je verzoek niet inhoudelijk beoordelen. Stuur deze dan ook altijd mee. 

Stuur je e-mail naar: kwijtschelding@nhg.nl 
 
Een brief kan je sturen naar: 
NHG, afdeling Operations, team Kwijtschelding 
WTC, Stadsplateau 13 
3521 AZ Utrecht 

Je ontvangt de uitslag per e-mail
We bekijken je brief of e-mail en vragen soms nog om aanvullende informatie of een toelichting. We doen ons best om binnen 6 weken een nieuw besluit te nemen. Dit kan langer zijn als we meer informatie nodig hebben. 

Je ontvangt de uitslag per e-mail. In dit bericht staat of we iets aan het besluit veranderen. Bijvoorbeeld dat we het met je eens zijn en dat je toch kwijtschelding krijgt. Ook kan het zijn dat we bij onze beslissing blijven. 

Besluiten tot 1 maart 2015

Ben je het niet eens met een besluit over kwijtschelding van NHG met een datum vóór 1 maart 2015? Dan kun je alleen in bepaalde gevallen nog bezwaar maken.

In december 2014 heeft de Raad van State namelijk uitgesproken dat het Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie achter NHG, geen bestuursorgaan meer is. Voor besluiten van vóór 1 maart 2015 is bezwaar maken meestal niet meer mogelijk in verband met de verstreken bezwaartermijn van zes weken. Neem daarom altijd eerst telefonisch contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.