Toolkit professionals

Nuttige documenten, tools, formulieren en handleidingen

Mijn NHG is de portal voor professionals. Toegang is aan te vragen met het formulier.

Meer oplossingen mogelijk bij hypotheekproblemen

Vanaf 1 januari 2024 zijn er meer mogelijkheden voor de geldverstrekker om woningbehoud te realiseren voor een lening met NHG. 

Veelgestelde vragen

Moet de Beheertoets ook worden gebruikt in het geval van overwaarde en er dus geen sprake is van een mogelijke restschuld?

In D.6 van de Voorwaarden en normen staat dat de beheercriteria dienen te worden toegepast als een verkoop met verlies dreigt.

Het staat geldverstrekkers vrij in het kader van de zorgplicht en het belang van de consument, de beheercriteria ook toe te passen in situaties waarin overwaarde wordt verwacht.

Zeker wanneer de geldnemer(s) de woning wensen te behouden, kunnen de mogelijkheden daartoe op basis van de beheercriteria worden vastgesteld.

Kan de looptijd van een bestaande NHG-lening worden gewijzigd?

Ja, de looptijd van een bestaande lening kan worden gewijzigd. Wat er kan en mag in bepaalde situaties lees je in deel D van de Voorwaarden en normen.

Wie kan er gebruikmaken van de Arbeidsmarktscan?

Een consument met een flexibele arbeidsrelatie, die in de laatste 14 maanden minimaal 12 maanden arbeidshistorie heeft kan gebruik maken van de Arbeidsmarktscan. 

Onder een flexibele arbeidsrelatie valt seizoenswerk, oproep- of invalwerk en een tijdelijk dienstverband zonder intentieverklaring. Uitzendkrachten vallen niet binnen de doelgroep van de Arbeidsmarktscan. Deze groep kan gebruikmaken van de Perspectiefverklaring of het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar.

Zit je antwoord er niet bij?

Service en Contact

Als je vragen hebt aan één van onze medewerkers, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Daar zijn we voor. We helpen je graag.

Service Center

Voor nieuwe NHG aanvragen, reguliere lopende hypotheken waarop een wijziging of aanvulling moet komen en vragen over onze Voorwaarden en normen. Voor vragen over het inloggen in mijnnhg.nl neem je contact op met onze ICT afdeling, Service Center kan je hierbij niet helpen.

Werkdagen 9:00-12:00, 13:00-17:00

Donderdag 11.00 - 12.00, 13.00-17.00

Beheer

Voor vragen met betrekking tot lopende hypotheken waarbij de geldnemer financiële problemen heeft of verwacht te krijgen, of door een life event de lasten niet meer kan betalen.

Werkdagen 9:00-12:00, 13:00-17:00

Donderdag 11.00-12.00, 13.00-17.00

Kwijtschelding

Voor vragen met betrekking tot kwijtschelding en restschuld

Werkdagen 9:00-12:00, 13:00-17:00

Donderdag 11:00-12:00, 13.00-17:00