Toolkit professionals

Overzicht van documenten, tools, formulieren en handleidingen.

Mijn NHG is de portal voor professionals. Toegang is aan te vragen met het formulier.

Voorwaarden & Normen 2021-2

Vanaf 1 juli 2021 voeren wij een aantal wijzigingen door in de Voorwaarden & Normen van NHG. 

Bekijk de presentatie en je bent direct op de hoogte van de wijzigingen. 

Wijzigingen V&N per 1 juli 2021

Veelgestelde vragen

Hoe moeten verschillende soorten inkomens worden opgevoerd in de Beheertoets?

Een consument kan meerdere soorten inkomen hebben; loondienst, zelfstandig inkomen, uitkering, etc. Indien sprake is van meerdere inkomens dient de geldverstrekker per soort inkomen het toetsinkomen vast te stellen conform de Voorwaarden en Normen.

Aangezien in de Beheertoets slechts één soort inkomen kan worden geselecteerd, dient bij meerdere inkomens het toetsinkomen als volgt te worden ingevuld:

  1. Selecteer het soort inkomen met het grootste aandeel.
  2. Vul het totale toetsinkomen van alle soorten inkomens in.

Moet de Beheertoets ook worden gebruikt in het geval van overwaarde en er dus geen sprake is van een mogelijke restschuld?

In artikel C1 van de Voorwaarden & Normen staat dat de beheercriteria dienen te worden toegepast als een verkoop met verlies dreigt.

Het staat geldverstrekkers vrij in het kader van de zorgplicht en het belang van de consument, de beheercriteria ook toe te passen in situaties waarin overwaarde wordt verwacht.

Zeker wanneer de geldnemer(s) de woning wensen te behouden, kunnen de mogelijkheden daartoe op basis van de beheercriteria worden vastgesteld.

Als een geldverstrekker geen 3-jaars rentetarief aanbiedt, welk tarief moet dan bij toetsing gehanteerd worden?

Indien er door de geldverstrekker geen 3-jaars rentetarief gehanteerd wordt, dient het naast hogere rentetarief gehanteerd te worden. In de meeste gevallen zal dit het 5-jaarstarief zijn.

Hoe toets ik de uitkoop ex-partner op beheercriteria?

De aanvullende lening kan berekend worden in de NHG toets. Na het inloggen kan je met “start nieuwe aanvraag” de keuze maken voor “aanvullende lening” met als reden relatiebeëindiging. Deze toets geeft het resultaat weer op zowel acceptatienormen als beheernormen. Indien de acceptatienorm negatief is en de beheernorm geeft een positief resultaat, dan is dat zichtbaar bij resultaat. De melding verschijnt: ‘’in deze aanvraag zijn de beheercriteria toegepast’’. Hiermee kan de aanvraag bij de geldverstrekker aangeboden worden, tezamen met een cijfermatige onderbouwing ( bijvoorbeeld een NIBUD-formulier).

Hoe werkt het met wijzigen van een bestaande NHG lening in combinatie met een verzoek voor hoofdelijk ontslag?

Om de hypothecaire geldlening zo goedkoop mogelijk te berekenen in de beheertoets kan deze lening worden omgezet (herstructureren) naar andere leningvormen.

Indien er sprake is van overgangsrecht (de geldnemer heeft een Eigen Woning Schuld van vóór 2013), dan zal de goedkoopst mogelijke opzet een aflossingsvrij gedeelte (maximaal 50% van de oorspronkelijke marktwaarde) en annuïteiten gedeelte voor het resterende gedeelte zijn. De reeds opgebouwde waarde zal aangewend kunnen worden ter aflossing van (een deel van) de lening.

Kan de looptijd van een bestaande NHG-lening worden gewijzigd?

Ja, de looptijd van een bestaande lening kan worden gewijzigd op grond van artikel B2. Om de lasten van de lening goedkoper te maken staat NHG toe dat de lasten wederom over een periode van 30 jaar worden uitgesmeerd. Daardoor wordt de looptijd van de borgstelling echter niet verlengd. De looptijd van de borgstelling is maximaal 30 jaar en eindigt op de oorspronkelijke einddatum van de lening. Bij oversluiten van NHG naar NHG kan de looptijd van de reeds bestaande leningde(e)l(en) worden verlengd op grond van Norm 3.1.4. Op grond van Norm 3.1.1 is dat niet mogelijk.

Welke Inkomensverklaring Ondernemer is nodig in beheer?

Het komt steeds vaker voor dat een ondernemer in beheer een IKV (Inkomensverklaring) moet laten opstellen door een rekenexpert. Het is van belang dat bij het aanvragen van deze IKV expliciet moet worden aangegeven dat deze verklaring betrekking heeft op een beheerdossier. De rekenexpert kan in het beheerproces altijd afstemmen met NHG, afdeling Operations.
De rekenexpert beoordeelt of de onderneming een solide organisatie is en zal een toetsinkomen vaststellen waarmee gekeken kan worden of woningbehoud kan worden gerealiseerd. Een aantal geldverstrekkers kan zelf een Inkomensverklaring Ondernemer opstellen.

In welke situatie gebruik je welke toets bij hoofdelijke ontslag?

Overzicht hoofdelijk ontslag:
welke toets gebruik je?

 

 

 

Zit je antwoord er niet bij?

Service en Contact

Als je vragen hebt aan één van onze medewerkers, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Daar zijn we voor. We helpen je graag.

Service Center

Over NHG, onze Voorwaarden & Normen en voor algemene vragen.

Werkdagen: 9:00-12:00, 14:00-17:00
Donderdag: 12:30-17:00

Beheer

Voor vragen m.b.t. reeds lopende hypotheken

030 55 00 520

Werkdagen: 9:00-12:00, 13:00-17:00
Donderdag: 10:30-17:00

Kwijtschelding

Voor vragen met betrekking tot kwijtschelding en restschuld

kwijtschelding@nhg.nl 030 55 00 530

Werkdagen: 9:00-12:00, 13:00-17:00
Donderdag: 10:30-17:00