Een hypotheek zonder vast contract

Voor flexwerkers en uitzendkrachten

In het kort

Voor een hypotheek is een vast arbeidscontract gelukkig niet altijd nodig. Hoeveel je kunt lenen kan namelijk ook bepaald worden op basis van je arbeidsverleden of juist je verdienpotentie in de toekomst. 

 • Werk je al wat langer, dan is een berekening op basis van het gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar waarschijnlijk voldoende.
 • Werk je nog geen 3 jaar of ben je recent meer gaan werken, dan is het goed om vooral naar de toekomst te kijken. Daar zijn verschillende berekeningsmethoden voor. 
 • Met de Keuzehulp Inkomen zie je snel welke berekeningsmethode bij jouw situatie past. 

Zo werkt het

 1. Om voor een lening met NHG in aanmerking te komen mag de koopsom of marktwaarde van de woning niet meer zijn dan €435.000. Als je energiebesparende voorzieningen neemt dan is dit bedrag €461.100.

 2. Bepaal met behulp van de keuzehulp op welke manier jouw inkomen kan worden vastgesteld voor de hypotheekaanvraag. Dit hangt af van jouw contract en arbeidsverleden. Zo wordt bij flexwerkers gekeken naar het gemiddelde loon over de laatste 3 jaar of is een Arbeidsmarktscan heel geschikt. Uitzendkrachten kunnen gebruikmaken van de Perspectiefverklaring.

 3. Maak een afspraak met een hypotheekadviseur. Hij toetst of je voldoet aan alle Voorwaarden en normen voor NHG en berekent wat je maximaal kunt lenen. 

Arbeidsmarktscan: op basis van o.a. je leeftijd, beroep, opleiding en regio krijg je een score waaruit blijkt hoe groot de kans is dat je snel een nieuwe baan kunt vinden. Je kansen op de arbeidsmarkt worden weergegeven met een score van 0 tot 100. Vanaf 70 punten is het perspectief positief en kan het gebruikt worden bij de hypotheekaanvraag. 

De perspectiefverklaring vraag je aan bij het uitzendbureau en is deels gebaseerd op:

 • een arbeidsmarktscan
 • het eigen oordeel van het uitzendbureau over de inzetbaarheid van de uitzendkracht. 

De Arbeidsmarktscan kijkt naar de kansen die iemand in de toekomst heeft op de arbeidsmarkt. Dat is extra interessant als iemand een korte arbeidshistorie heeft of recent meer uren is gaan werken. Alle flexwerkers kunnen er gebruik van maken.

Marcel Sippekamp, Productmanager NHG

Wat je nodig hebt bij je hypotheekaanvraag

De hypotheekadviseur kan je aan de hand van je situatie vertellen of de Arbeidsmarktscan, de Perspectiefverklaring of een 3-jaarsgemiddelde nodig is voor een hypotheekaanvraag. Verder hoor je welk hulpmiddel je eventueel zelf kunt gebruiken en wat je verder nog nodig hebt voor een berekening van je maximale hypotheek zonder vast contract.

De Arbeidsmarktscan

De perspectiefverklaring

3-jaars gemiddelde

Een hypotheek met NHG

Sluit je een hypotheek af met NHG dan ben je zeker van een verantwoorde lening. We kunnen je een vangnet bieden als je door omstandigheden je hypotheek niet meer kunt betalen. Denk daarbij aan ingrijpende veranderingen zoals werkloosheid, relatiebeëindiging of het verlies van je partner. Je kunt NHG afsluiten bij de aankoop van een huis, een verbouwing en de financiering van energiebesparende maatregelen. 

Voor de adviseur

Bij een tijdelijk contract zijn er verschillende mogelijkheden om het inkomen voor een hypotheek te bepalen. Met behulp van de Keuzehulp Inkomen ontdek je snel welk toetsinstrument voor jouw klant van toepassing is. Hieronder ga je direct naar naar de verschillende toetsinstrumenten voor een tijdelijk contract. 

 1. De Arbeidsmarktscan:
  Bij de Arbeidsmarktscan wordt niet alleen gekeken naar de huidige contractvorm en wat iemand verdient, maar wordt ook het perspectief op de arbeidsmarkt meegenomen. 

 2. Perspectiefverklaring:
  In een perspectiefverklaring verklaart het uitzendbureau dat het perspectief van de uitzendkracht op de arbeidsmarkt dusdanig is, dat hij zijn huidige inkomen naar verwachting blijft verdienen. Hetzelfde uitzendbureau specificeert het huidige inkomen in een werkgeversverklaring.

 3. 3 jaarsgemiddelde:
  Als toetsinkomen gebruik je het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 kalenderjaren. Je gebruikt hiervoor de werkgeversverklaring of Inkomensbepaling Loondienst.

Met de Rekenhulp weet je binnen enkele minuten wat je klant kan lenen. Ook zie je aan het einde welk bedrag je klant aan energiebespaarbudget kan meefinancieren.

Lees in de Voorwaarden en normen waar je aanvraag aan moet voldoen. 

Veelgestelde vragen

Houdt de Arbeidsmarktscan rekening met toekomstige salarisstijgingen?

Nee, de Arbeidsmarktscan berekent de verdiencapaciteit op basis van het gemiddelde inkomen dat mensen met een vergelijkbaar profiel verdienen. Er wordt geen rekening gehouden met de mogelijke toekomstige salarisstijgingen.

Hoe verhoudt de Arbeidsmarktscan zich t.o.v. de Inkomensbepaling Loondienst en de werkgeversverklaring?

De Arbeidsmarktscan gaat uit van het toekomstperspectief van de aanvrager. De Inkomensbepaling Loondienst kijkt naar het arbeidsverleden en de actuele loongegevens. De werkgeversverklaring bevat alleen de huidige inkomensgegevens.
Voor hulp bij de keuze uit alle mogelijke manieren om het toetsinkomen vast te stellen gebruik je de Keuzehulp.

Waarom mogen uitzendkrachten geen gebruik maken van de Arbeidsmarktscan? De normen voor Perspectiefverklaring zijn strenger dan die van de Arbeidsmarktscan.

Het traject van de Perspectiefverklaring is inderdaad uitgebreider en op punten zwaarder dan bij de Arbeidsmarktscan. Daar staat tegenover dat bij de Perspectiefverklaring uitgegaan mag worden van het huidige inkomen en bij de Arbeidsmarktscan
geldt als toetsinkomen de laagste van het huidige inkomen en de verdiencapaciteit volgens de Arbeidsmarktscan. Voor beide instrumenten geld dat NHG en de deelnemende geldverstrekkers vertrouwen hebben in de werking en de voorspellende kracht.
Sluitend, statistisch bewijs is er echter nog niet. Hiervoor zijn grotere aantallen en een langere horizon nodig. Op termijn is het onze wens om de verschillende instrumenten (denk ook aan driejaarsgemiddelde) meer naar elkaar toe te laten groeien. Of dit gebeurt en op welke wijze is afhankelijk van de resultaten over de komende tijd.

Zit je antwoord er niet bij?

NHG in specifieke situaties

NHG voor ondernermers

NHG en verduurzamen

NHG voor senioren