Zelfscan voor aanbieders erfpacht- en kortingsconstructies

In het kort

Aanbieders van erfpacht- en kortingsconstructies moeten een zelfscan doen, waarmee getoetst wordt of een constructie kan worden voorgelegd aan NHG. 

  • Met de zelfscan beoordeel je of de constructie mogelijk is met NHG
  • NHG beoordeelt voorgelegde constructies
  • Constructies die mogelijk zijn met NHG plaatsen we op de lijst met geaccepteerde constructies

Zo werkt het

De voorwaarden van erfpacht- en kortingsconstructies moeten in het belang zijn van de consument en een verantwoorde woningfinanciering opleveren. NHG heeft daarom criteria opgesteld waar een erfpacht- of kortingsconstructie minimaal aan moet voldoen bij woningfinanciering met NHG  .  

  1. Download de documenten voor de zelfscan. 

  2. Doe de ‘zelfscan criteria NHG’ om te beoordelen of de constructie kan worden voorgelegd aan NHG. 

  3. Is de uitkomst van de zelfscan “NHG is mogelijk” of “voorleggen bij NHG”? Stuur de stukken dan voor een beoordeling door NHG naar ons toe via beleidsdesk@nhg.nl.

  4. Als de constructie voldoet aan onze criteria dan plaatsen we deze op de lijst met geaccepteerde constructies.

Erfpacht- en kortingsconstructies moeten voldoen aan criteria die bijdragen aan een verantwoorde woningfinanciering. 

Bekijk onze criteria

Geldverstrekkers controleren via deze lijst of een erfpacht- of kortingsconstructie is geaccepteerd door NHG en welke vereisten er zijn voor gebruik ervan bij woningfinanciering met NHG.


Het is aan geldverstrekkers om te beoordelen of zij een door NHG geaccepteerde constructie toestaan voor hypotheekverstrekking en of hier aanvullende voorwaarden aan gesteld worden. 

Vereisten aan het gebruik van een door NHG geaccepteerde constructie

Biedingen inzetten bij verkoop nieuwbouwwoningen is niet toegestaan  

Grondwaarde of kortingsdeel is kleiner of gelijk aan 40 % van de waarde van het volle eigendom

Huidige geaccepteerde constructies krijgen tot 1 januari 2023 de tijd om te voldoen aan de nieuwe criteria om op de lijst met geaccepteerde constructies te blijven staan.  

Veelgestelde vragen

Wat houdt de bijsluiter voor een erfpacht- of kortingsconstructie in?

In de bijsluiter moet transparant en duidelijk aangegeven worden wat de constructie inhoudt en wat de eventuele financiële gevolgen zijn bij bijvoorbeeld verkoop van de woning. De bijsluiter heeft als doel dat consumenten over de juiste informatie beschikken om weloverwogen een besluit te nemen. En dat ze weten welke verplichtingen een erfpacht- of kortingsconstructie met zich meebrengt. De handleiding voor de bijsluiter kun je hier downloaden. 

De bijsluiter moet als vast onderdeel van de erfpacht- of kortingsovereenkomst aan de consument worden verstrekt. 

Wij hebben een nieuwe constructie ontwikkeld. Hoe kan ik de constructie laten beoordelen door NHG?

Je kunt als aanbieder van een constructie eerst een zelfscan doen om te toetsen of de constructie kan worden voorgelegd aan NHG. Is de uitkomst van de zelfscan “NHG is mogelijk” of “voorleggen bij NHG” dan kun je de constructie ter beoordeling voorleggen. Meer informatie over de zelfscan en de beoordelingsprocedure kun je hier lezen. 

Hoelang duurt de beoordeling door NHG?

Wij doen ons best om de constructie binnen 6 weken te beoordelen. Wij starten pas met de beoordeling na ontvangst van alle benodigde stukken. Meer informatie over de beoordelingsprocedure kun je hier lezen. 

Speciaal voor jou

Erfpachtconstructie en NHG

Kortingsconstructie en NHG

NHG Actueel