Zelfscan voor aanbieders erfpacht- en kortingsconstructies

In het kort

Aanbieders van erfpacht- en kortingsconstructies moeten een zelfscan doen, waarmee getoetst wordt of een constructie kan worden voorgelegd aan NHG. 

  • Met de zelfscan beoordeel je of de constructie mogelijk is met NHG
  • NHG beoordeelt voorgelegde constructies
  • Constructies die mogelijk zijn met NHG plaatsen we op de lijst met geaccepteerde constructies

Zo werkt het

De voorwaarden van erfpacht- en kortingsconstructies moeten in het belang zijn van de consument en een verantwoorde woningfinanciering opleveren. NHG heeft daarom criteria opgesteld waar een erfpacht- of kortingsconstructie minimaal aan moet voldoen bij woningfinanciering met NHG  .  

  1. Download de documenten voor de zelfscan. 

  2. Doe de ‘zelfscan criteria NHG’ om te beoordelen of de constructie kan worden voorgelegd aan NHG. 

  3. Is de uitkomst van de zelfscan “NHG is mogelijk” of “voorleggen bij NHG”? Stuur de stukken dan voor een beoordeling door NHG naar ons toe via beleidsdesk@nhg.nl.

  4. Als de constructie voldoet aan onze criteria dan plaatsen we deze op de lijst met geaccepteerde constructies.

Erfpacht- en kortingsconstructies moeten voldoen aan criteria die bijdragen aan een verantwoorde woningfinanciering. 

Bekijk onze criteria

Geldverstrekkers controleren via deze lijst of een erfpacht- of kortingsconstructie is geaccepteerd door NHG en welke vereisten er zijn voor gebruik ervan bij woningfinanciering met NHG.


Het is aan geldverstrekkers om te beoordelen of zij een door NHG geaccepteerde constructie toestaan voor hypotheekverstrekking en of hier aanvullende voorwaarden aan gesteld worden. 

Vereisten aan het gebruik van een door NHG geaccepteerde constructie

Bij erfpacht moet de grondwaarde kleiner of gelijk aan 40% van de waarde van het volle eigendom zijn

Kortingsdeel mag in de meeste gevallen niet meer zijn dan 40% van de waarde van het volle eigendom

Biedingen inzetten bij verkoop nieuwbouwwoningen is niet toegestaan  

Veelgestelde vragen

Wat verstaat NHG onder aanvullend vermogensrisico?

Bij het kopen van een woning loopt jouw klant altijd een vermogensrisico. De waarde van de woning kan immers stijgen, maar ook dalen. Ook wanneer jouw klant een woning koopt met behulp van een erfpacht- of kortingsconstructie loopt hij vermogensrisico.

Er zijn erfpacht- en kortingsconstructies waarbij jouw klant een aanvullend vermogensrisico loopt.

Bij kortingsconstructies is er sprake van een aanvullend vermogensrisico wanneer de consument bij waardedaling van de woning de oorspronkelijke waarde van het kortingsdeel moet betalen of een hogere prijs dan de actuele marktwaarde van het kortingsdeel. 

Het aanvullend vermogensrisico bij erfpacht is het risico voor de consument dat de waardedaling van het bloot eigendom deels of volledig voor zijn rekening komt. NHG onderscheidt hierbij twee mogelijke vermogensrisico’s: 

Direct risico 
Koopt de consument het bloot eigendom en betaalt de consument meer dan de actuele marktwaarde? Dan is dit een direct risico. 

Indirect risico 
De lagere opbrengst van het erfpachtrecht als gevolg van overwaardering van het bloot eigendom bij doorverkoop.

Wat houdt de bijsluiter voor een erfpacht- of kortingsconstructie in?

In de bijsluiter moet transparant en duidelijk aangegeven worden wat de constructie inhoudt en wat de eventuele financiële gevolgen zijn bij bijvoorbeeld verkoop van de woning. De bijsluiter heeft als doel dat consumenten over de juiste informatie beschikken om weloverwogen een besluit te nemen. En dat ze weten welke verplichtingen een erfpacht- of kortingsconstructie met zich meebrengt. De handleiding voor de bijsluiter kun je hier downloaden. 

De bijsluiter moet als vast onderdeel van de erfpacht- of kortingsovereenkomst aan de consument worden verstrekt. 

Wij hebben een nieuwe constructie ontwikkeld. Hoe kan ik de constructie laten beoordelen door NHG?

Je kunt als aanbieder van een constructie eerst een zelfscan doen om te toetsen of de constructie kan worden voorgelegd aan NHG. Is de uitkomst van de zelfscan “NHG is mogelijk” of “voorleggen bij NHG” dan kun je de constructie ter beoordeling voorleggen. Meer informatie over de zelfscan en de beoordelingsprocedure kun je hier lezen. 

Hoelang duurt de beoordeling door NHG?

Wij doen ons best om de constructie binnen 6 weken te beoordelen. Wij starten pas met de beoordeling na ontvangst van alle benodigde stukken. Meer informatie over de beoordelingsprocedure kun je hier lezen. 

Zit je antwoord er niet bij?

Speciaal voor jou

Erfpachtconstructie en NHG

Kortingsconstructie en NHG

NHG Actueel