NHG Actueel


 • Kwartaalbericht: Aantal kwetsbare consumenten op de woningmarkt stijgt, aandeel NHG daalt

  Het aantal NHG-garanties daalde in het derde kwartaal met 21% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Terwijl het aantal consumenten dat kwetsbaar is groeit. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Minder consumenten hebben hierdoor de kans om gebruik te maken van het vangnet dat NHG kan bieden bij financiële problemen. NHG ziet het creëren van extra woningen als een belangrijke oplossing voor deze wooncrisis en is blij dat hier in de rijksbegroting voor 2022 geld voor is gereserveerd.

 • Private autolease in BKR

  Zoals aangekondigd in de V&N 2022-1 gaat NHG vanaf 1 januari de lasten van private autolease contracten en aflopende kredieten toetsen op werkelijke lasten conform hetgeen in BKR is opgenomen.

 • Arjen Gielen vertrekt bij NHG en wordt voorzitter bestuur SVn, Carla Muters wordt voorzitter bestuur NHG

 • Acht op de tien starters ervaart de huidige woningmarkt als ongunstig

  De woningmarkt is krap. Starters hebben het in deze markt nóg lastiger dan andere groepen. Om meer inzicht te krijgen in wie die starters zijn, welke obstakels zij bij hun zoektocht naar passende woonruimte tegenkomen en hoe zij zelf hun situatie zien, is hen gevraagd om een vragenlijst in te vullen.

 • Vanaf 1 januari 2022 gelden gewijzigde Voorwaarden en Normen voor een hypotheek met NHG

  Nationale Hypotheek Garantie (NHG) staat vanaf 1 januari 2022 onder meer toe om een desktoptaxatie toe te passen bij afkoop erfpacht, verbouwing, energiebesparende voorzieningen en/of energiebespaarbudget. Samen met de markt zet NHG zich in voor verantwoorde woonfinanciering om diensten en producten te verbeteren. Daarom gelden vanaf 1 januari een aantal gewijzigde Voorwaarden en Normen voor een hypotheek met NHG. Voor adviseurs zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rij:

oktober 2021

 • Vind nu eenvoudiger een maatwerkoplossing voor consumenten met betaalproblemen

  Een verzoek Uitzondering in Beheer is vanaf vandaag ook mogelijk via Mijn NHG. Zo wordt het eenvoudiger om een maatwerkoplossing voor consumenten met betaalproblemen te vinden.

 • Maatwerk voor flexwerkers getroffen door Corona

  Veel mensen met een flexibel inkomen zijn geraakt door de coronacrisis waardoor ze tijdelijk geen of beperkt inkomen hadden. We willen voorkomen dat deze flexwerkers op voorhand worden uitgesloten van of onnodig zware belemmeringen ervaren bij het krijgen van een hypotheek. Daarom hebben wij in samenwerking met een aantal geldverstrekkers en adviseurs een maatwerkoplossing voor deze groep ontwikkeld.