NHG Actueel


 • NHG en vijf marktpartijen stoppen met pilot 'Duurhuur’

  De pilot ‘Duurhuur’, van NHG, Aegon, BLG Wonen, Florius, ING en Vereniging Eigen Huis stopt per 22 september 2023. Sinds de start in januari 2022 is er onvoldoende gebruik gemaakt van deze nieuwe pilot. Een positief effect is dat veel huurders die naar aanleiding van de pilot informeerden naar woningfinanciering binnen de normale leennormen toch geholpen konden worden.

 • Pilot ‘Duurhuur’ stopt, onze aandacht voor duurhuurders niet

  De pilot Duurhuur, waarmee huurders onder voorwaarden extra konden lenen om een woning te kunnen kopen, stopt per 22 september 2023. Sinds de start in januari 2022 is er onvoldoende gebruik gemaakt van deze nieuwe pilot. Toch heeft de pilot ook een positief effect gehad. Veel huurders die naar aanleiding van de pilot informeerden naar het financieren van een woning bleken binnen de reguliere leennormen geholpen te kunnen worden.

 • Nieuwe leennormen goed voor verduurzamingsopgave

  Positief nieuws voor mensen die een woning kopen en deze willen verduurzamen: de leennormen 2024 bieden mensen die een woning kopen met een slechter energielabel, meer leenruimte om energiebesparende maatregelen te nemen. “Een mooie stap in de goede richting”, vindt Roald van der Linde, bestuurslid bij NHG. “Daarbovenop zien wij ook andere mogelijkheden om woningeigenaren te steunen en de benodigde verduurzaming te versnellen.“

 • Ontwikkeling koopwoningmarkt past binnen normaal seizoenspatroon

  Het tweede kwartaal van 2023 laat een gunstigere koopprijsontwikkeling zien, evenals een hoger aantal afgesloten hypotheken en verkochte woningen. Dit past binnen het gebruikelijke seizoenspatroon van de koopwoningmarkt. Dit kan daarom nog niet gezien worden als de definitieve ommekeer van de huidige neerwaartse correctie op de koopwoningmarkt. Dit blijkt uit de tweeënveertigste Monitor Koopwoningmarkt over het tweede kwartaal van 2023, waar NHG kennispartner van is.

 • Kwartaalbericht Q2

  Het lijkt erop dat er een einde is gekomen aan de daling van de huizenprijzen. Op jaarbasis dalen de huizenprijzen dit jaar weliswaar naar onze verwachting nog met circa 4,4%. Echter, op kwartaalbasis was bij de recente NVM-cijfers alweer sprake van een lichte stijging van de prijzen.

juli 2023

 • NHG nieuwe partner in Schakel! 

  Het is belangrijk dat woningeigenaren geholpen worden als er problemen ontstaan. Deze week sloot NHG-daarom als nieuwe partner aan bij Schakel!

juni 2023

 • Meer energiebesparende maatregelen in minder hypotheken met NHG

  In 2022 daalde het aantal verstrekte hypotheken met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) met 18%. Nog steeds werden in 2022 ruim 101.400 hypotheken afgesloten met het vangnet van NHG, waarmee de risico‘s van eigenwoningbezit worden beperkt. De afname is met name veroorzaakt door de gestegen hypotheekrentetarieven en de hoge huizenprijzen. Wel steeg het aandeel leningen waarin energiebesparende maatregelen zijn meegefinancierd naar bijna 31%. Dit blijkt uit het jaarverslag 2022 van NHG.

Neem contact op

Pers & media

Voor meer informatie of interview aanvragen kun je contact opnemen met Tamara Evers.

Werkdagen 09.00 - 17.00