NHG Actueel


  • Zorgen over betaalbaarheid van de hypotheek nemen toe, maar oplossingen worden door woningeigenaren niet altijd gevonden

  • NHG roept op samen te verduurzamen

  • Actuele inzichten koopwoningmarkt:

  • Aantal NHG-garanties met 20% gestegen

  • Virtuele assistent zorgt voor 24/7 bereikbaarheid

april 2021

  • Brondata als versneller

  • Interview Arjen Gielen Kop Munt