Werkgeversverklaring NHG

Deze pagina

Inkomen vaststellen

Voor je hypotheek is het belangrijk dat de hoogte van je inkomen wordt vastgesteld. Dit kan onder andere via een werkgeversverklaring. Bij de aanvraag van een hypotheek met NHG moet deze zijn ingevuld volgens het model van NHG.

Zorg voor een geldige verklaring

Zorg ervoor dat de werkgeversverklaring goed is ingevuld. Hiermee voorkom je dat het proces van de hypotheekaanvraag langer duurt dan nodig is. 

  1. De werkgeversverklaring moet ingevuld worden door de werkgever. 

  2. De werkgeversverklaring kan zowel online als offline ingevuld worden. 

  3. Nadat het document volledig is ingevuld, moet de werkgever op het document een handtekening plaatsen. De handtekening mag elektronisch zijn. Een firmastempel is niet nodig. 

  4. De getekende werkgeversverklaring heeft je adviseur nodig voor de aanvraag van de hypotheek. 

De online versie van de werkgeversverklaring is een interactieve PDF met toelichtingen en verplichte velden ter ondersteuning bij een juiste invulling.

Download de werkgeversverklaring

Download de interactieve PDF

De NHG model-werkgeversverklaring is kaderstellend voor geldverstrekkers en tussenpersonen op inhoud en vorm. Daarmee is bepaald welke informatie NHG vereist voor de acceptatie en in welke vorm die informatie gepresenteerd wordt.

Veelgestelde vragen

Welk model werkgeversverklaring accepteert NHG?

Om te voorkomen dat er wijzigingen in het model werkgeversverklaring zijn geweest adviseert NHG altijd om het meest recente model werkgeversverklaring te gebruiken. Model werkgeversverklaring 2021 mag echter ook in 2023 gebruikt worden, omdat de aanpassing alleen het weglaten van het geslacht (M/V) is en verder niets inhoudelijks is veranderd. De geldverstrekker kan echter anders beslissen.

Als een werkgever aangeeft dat er binnenkort een reorganisatie of maatregel wordt genomen die mogelijk het dienstverband of het inkomen raakt, hoe interpreteert NHG dan de toelichting?

Hier stelt NHG geen normen aan. De diversiteit van mogelijke antwoorden is hiervoor simpelweg te groot. Het is aan de geldverstrekker om te bepalen of sprake is van een bestendig inkomen. NHG volgt in deze het oordeel van de geldverstrekker.

Als de werkgever aangeeft dat het tijdelijke dienstverband opgevolgd wordt door een nieuw tijdelijk dienstverband, hoe gaat NHG dan om met dit nieuwe tijdelijke dienstverband?

Het inkomen mag worden meegenomen voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Dat zal in de meeste gevallen te weinig zijn. De bestendigheid van het inkomen kan dan ook worden aangetoond op basis van norm 6.3. Inkomen uit flexibele en/ of overige arbeidsrelatie.
Mogelijk kan de klant ook gebruik maken van de Arbeidsmarktscan.

Als een werkgever aangeeft dat bij vernieuwing van de arbeidsovereenkomst de arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd, hoe gaat NHG hier dan mee om?

Wanneer een werkgever aangeeft dat bij vernieuwing sprake zal zijn van een lager inkomen dan moet hier bij het vaststellen van het toetsinkomen rekening mee te worden gehouden. Een lager inkomen kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door minder overuren, onregelmatigheidstoeslag of een lager salaris. In het vooruitzicht gestelde inkomensstijgingen, kunnen bij een flexibel contract niet worden meegenomen.

Waar dien je van uit te gaan bij de verklaring voortzetting dienstverband op de werkgeversverklaring? Als er sprake is van een verlenging en deze is aangekruist: is er dan wel een intentie? 

Alleen als het vakje ‘Ja, voor onbepaalde tijd’ is aangekruist, is sprake van een intentieverklaring in de zin van Norm 6.1.4. en kan het inkomen voor de gehele looptijd van de lening in de toetsing worden betrokken. 

Zit je antwoord er niet bij?

Service Center

Heb je vragen over nieuwe NHG aanvragen of over onze Voorwaarden & Normen, we helpen je graag verder.

Neem contact op

Werkdagen 9:00-12:00, 13:00-17:00

Donderdag 11.00 - 12.00, 13:00-17:00