Werkgeversverklaring NHG

Deze pagina

Inkomen vaststellen

Voor je hypotheek is het belangrijk dat de hoogte van je inkomen wordt vastgesteld. Dit kan onder andere via een werkgeversverklaring. Bij de aanvraag van een hypotheek met NHG moet deze zijn ingevuld volgens het model van NHG.

Let op! De werkgeversverklaring 2021 is verplicht vanaf 1 januari 2021. Het oude model van 2020 is niet meer van toepassing. 

Zorg voor een geldige verklaring

Zorg ervoor dat de werkgeversverklaring goed is ingevuld. Hiermee voorkom je dat het proces van de hypotheekaanvraag langer duurt dan nodig is. 

  1. De werkgeversverklaring moet ingevuld worden door de werkgever. 

  2. De werkgeversverklaring kan zowel online als offline ingevuld worden. 

  3. Nadat het document volledig is ingevuld, moet de werkgever op het document een handtekening plaatsen. De handtekening mag elektronisch zijn. Een firmastempel is niet nodig. 

  4. De getekende werkgeversverklaring heeft je adviseur nodig voor de aanvraag van de hypotheek. 

De online versie van de werkgeversverklaring is een interactieve PDF met toelichtingen en verplichte velden ter ondersteuning bij een juiste invulling.

Download de werkgeversverklaring

Download de interactieve PDF

De NHG model-werkgeversverklaring is kaderstellend voor geldverstrekkers en tussenpersonen op inhoud en vorm. Daarmee is bepaald welke informatie NHG vereist voor de acceptatie en in welke vorm die informatie gepresenteerd wordt.

Veelgestelde vragen

Waarom is de werkgeversverklaring per 1 januari 2021 gewijzigd?

Door de extra vragen krijgt een geldverstrekker sneller een scherp beeld van de huidige klantsituatie. Zo heeft de klant sneller duidelijkheid over zijn hypotheekaanvraag. De geldverstrekker kan hiermee goed voldoen aan de zorgplicht. In gevallen waarbij er niets aan de hand is, voorkomen we onnodige vertraging.

De werkgeversverklaring is per 1 januari 2021 gewijzigd, tot wanneer kan ik het oude model gebruiken?

Vanaf 1 januari 2021 is het nieuwe model verplicht. Het is dus bij een bindend aanbod (definitieve offerte) vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk om het oude model te gebruiken.

Als een werkgever aangeeft dat er binnenkort een reorganisatie of maatregel wordt genomen die mogelijk het dienstverband of het inkomen raakt, hoe interpreteert NHG dan de toelichting?

Hier stelt NHG geen normen aan. De diversiteit van mogelijke antwoorden is hiervoor simpelweg te groot. Het is aan de geldverstrekker om te bepalen of sprake is van een bestendig inkomen. NHG volgt in deze het oordeel van de geldverstrekker.

Als de werkgever aangeeft dat het tijdelijke dienstverband opgevolgd wordt door een nieuw tijdelijk dienstverband, hoe gaat NHG dan om met dit nieuwe tijdelijke dienstverband?

Het inkomen mag worden meegenomen voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Dat zal in de meeste gevallen te weinig zijn. De bestendigheid van het inkomen kan dan ook worden aangetoond op basis van norm 6.3. Inkomen uit flexibele en/ of overige arbeidsrelatie.
Mogelijk kan de klant ook gebruik maken van de Arbeidsmarktscan.

Als een werkgever aangeeft dat bij vernieuwing van de arbeidsovereenkomst de arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd, hoe gaat NHG hier dan mee om?

Wanneer een werkgever aangeeft dat bij vernieuwing sprake zal zijn van een lager inkomen dan moet hier bij het vaststellen van het toetsinkomen rekening mee te worden gehouden. Een lager inkomen kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door minder overuren, onregelmatigheidstoeslag of een lager salaris. In het vooruitzicht gestelde inkomensstijgingen, kunnen bij een flexibel contract niet worden meegenomen.

Zit je antwoord er niet bij?

Service Center

Heb je vragen over nieuwe NHG aanvragen of over onze Voorwaarden & Normen, we helpen je graag verder.

Openingstijden

werkdagen: 9:00-12:00, 14:00-17:00

donderdag: 12:30 - 17:00