Inkomensverklaring Ondernemer

Deze pagina

Met de Inkomensverklaring Ondernemer geven we iedere ondernemer die langer dan 1 jaar zelfstandig werkt, toegang tot een hypotheek met NHG. 

Een Inkomensverklaring Ondernemer is een uitgebreide analyse van de gehele onderneming over de afgelopen 3 jaren (of korter indien de onderneming korter bestaat) waarmee het toetsinkomen wordt bepaald.

Bij het bepalen van het toetsinkomen, houden we rekening met de eventuele negatieve gevolgen van de coronacrisis. 

Zo vraag je de Inkomensverklaring Ondernemer aan

  1. Vraag de Inkomensverklaring Ondernemer aan via je adviseur, geldverstrekker of bij één van onze rekenexperts.

  2. De Inkomensverklaring Ondernemer wordt 5 werkdagen na ontvangst van alle benodigde stukken opgesteld. Je ontvangt de verklaring via mail in pdf-formaat. 

  3. De inkomensverklaring is zes maanden geldig. Binnen deze termijn kan een geldverstrekker je toetsinkomen vaststellen voor een hypotheekaanvraag en een hypotheekofferte doen.

Benieuwd op welke manier je ondernemersinkomen voor een hypotheek met NHG wordt vastgesteld? Bekijk dan onze Toetskaders

Check hier de aanbieders van een hypotheek met NHG voor ondernemers.

Onze rekenexperts

Laat zelf een Inkomensverklaring Ondernemer opstellen door één van de door ons geselecteerde Rekenexperts. Per 1 februari 2019 zijn dat:

Zakelijk Inkomen te Nieuwegein

Overviewz te Barneveld

Pentrax advies te Nijmegen

Raadhuys Tax Legal Accounting te Den Haag

De keuze voor een van deze experts staat vrij, onder voorwaarde dat de ondernemer geen zakelijke relatie met de gekozen partij heeft of de afgelopen 2 jaar heeft gehad.

In alle gevallen moet de opdrachtbevestiging worden gebruikt. De opdrachtbevestiging bevat een checklist met aan te leveren documenten in pdf-formaat.

Criteria bij vaststellen ondernemersinkomen

In de toepassing van de toetskaders houden we rekening met de gevolgen van de coronacrisis. Wil je weten hoe? Klik hier.
  1. Het inkomen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste 3 kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap.

  2. Een ondernemer mag maximaal 1 kalenderjaar geen inkomen hebben gehad. Het gemiddelde wordt in dat geval nog steeds over 3 jaar berekend. 

  3. Heeft de ondernemer in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddelde inkomen? Dan geldt het laatste jaar.

  4. Er wordt gekeken naar het lopende boekjaar; het actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde. 

  5. Tot slot, houd ook rekening met correctieposten, zoals de auto van de zaak en/of de solvabiliteit en liquiditeit die worden getoetst op de normen.

Met de Inkomensverklaring Ondernemers geven we ondernemers die langer dan 12 maanden actief zijn toegang tot een hypotheek met NHG. Hiermee wordt het proces van het verkrijgen van een hypotheek voor ondernemers makkelijker en heeft de geldverstrekker vooraf duidelijkheid en zekerheid over het inkomen voor toetsing.

Marcel Sippekamp, Productmanager NHG

Veelgestelde vragen

Ik ben ondernemer en wil een inkomensverklaring ondernemer aanvragen voor een hypotheek. Zorgt de coronacrisis ervoor dat er nu anders naar ondernemers gekeken wordt?

Wanneer je ondernemer bent, dan moet je voor het aanvragen van een hypotheek met NHG een inkomensverklaring ondernemer laten opstellen door een rekenexpert. Deze rekenexpert zal navraag doen over de gevolgen van de crisis op je onderneming en de mogelijkheden om dit op te vangen. Als de rekenexpert overtuigd is van de bestendigheid van het inkomen, dan wordt er een inkomensverklaring afgegeven. Deze is 6 maanden geldig. Wanneer er voor de crisis een inkomensverklaring is afgegeven, dan blijft deze 6 maanden geldig. Als je na het ontvangen van de inkomensverklaring twijfelt of het verstandig is om nog een hypotheek aan te vragen, neem dan hiervoor contact op met je hypotheekadviseur. Deze kan dan naar je persoonlijke situatie kijken en bepalen wat er voor je NHG hypotheek mogelijk is en of dit verantwoord is. 


Het kan zijn dat de geldverstrekker naar aanleiding van de crisis aanvullende vragen stelt over de afgegeven inkomensverklaring en je inkomen opnieuw laat beoordelen door de rekenexpert.

Voor meer informatie; zie ook het nieuwsbericht Verdiepende vragen bij toetsing inkomen zelfstandigen

Mijn klant is geen ondernemer en ook niet in loondienst. Hoe kan ik het inkomen meenemen?

Hoe en of je dit inkomen mee kan nemen, kan je terugvinden in het document bijzondere inkomens. Het document vind je hier

Waar vind ik de voorwaarden voor ondernemers?

Uitleg en Informatie over ondernemers vind je hier

Zit je antwoord er niet bij?

NHG in specifieke situaties

NHG voor ondernemers

Hypotheek oversluiten

NHG en verduurzamen