Erfpachtconstructie in combinatie met NHG

In het kort

Een woning met erfpacht kun je financieren in combinatie met NHG. Erfpachtconstructies die wij toestaan voldoen aan onze richtlijnen die jou als koper beter beschermen.

 • Op de lijst met geaccepteerde constructies staat welke constructies mogelijk zijn met NHG
 • Erfpachtconstructies mogen in combinatie met de starterslening van SVn
 • De voorwaarden van jouw constructie lees je in de bijsluiter

Wat is een erfpachtconstructie?

Onze richtlijnen

Elke erfpachtconstructie wordt door ons beoordeeld. We kijken kritisch of de constructie voldoet aan onze richtlijnen en of het belang van jou als koper voorop staat. 

 1. Aanbieders van constructies moeten transparant zijn. Zij zijn daarom verplicht een bijsluiter toe te voegen waarin in begrijpelijk taal staat omschreven wat de constructie inhoudt. En wat de mogelijke (toekomstige) financiële gevolgen zijn. Zo kun jij een weloverwogen besluit nemen. 

 2. Bij verkoop van de woning moet er een eerlijke verdeling zijn van een eventuele winst of verlies tussen jou en de aanbieder. 

 3. We hebben duidelijke regels voor hoe de canon verhoogd mag worden. Hiermee voorkomen we dat je in de toekomst geconfronteerd wordt met een onverwachte stijging van lasten. 

 4. Bij een meningsverschil over de verkoopprijs van de woning, heb je altijd recht op een onafhankelijke procedure voor de waardebepaling. 

Erfpachtconstructies moeten voldoen aan richtlijnen die bijdragen aan een verantwoorde woonfinanciering. 

Bekijk alle richtlijnen

De canon is de vergoeding die je moet betalen voor het gebruik van de grond. 

Kijk op de lijst met geaccepteerde constructies welke erfpacht- en kortingsconstructies zijn toegestaan in combinatie met NHG. Deze constructies voldoen aan onze richtlijnen die jou als consument beter beschermen. 

Goed om te weten

Als je een woning koopt met erfpacht kun je aanvullend vermogensrisico lopen

Je hebt mogelijk beperkingen bij doorverkoop

Voordelen van een hypotheek met NHG

Sluit je een hypotheek af met NHG dan ben je zeker van een verantwoorde lening. We kunnen je een vangnet bieden als je door omstandigheden je hypotheek niet meer kunt betalen. Denk daarbij aan ingrijpende veranderingen zoals werkloosheid, relatiebeëindiging of het verlies van je partner. Je kunt NHG afsluiten bij de aankoop van een huis, een verbouwing en de financiering van energiebesparende maatregelen. 

Voor de adviseur

 1. Erfpachtconstructies die zijn geaccepteerd door NHG vind je hier. Het is aan de geldverstrekker zelf om te beoordelen of ook zij een door NHG geaccepteerde constructie toestaan voor hypotheekverstrekking en of zij daar aanvullende voorwaarden aan verbinden.   

 2. Constructies die niet voldoen aan onze criteria, maar in het verleden wel geaccepteerd werden in combinatie met NHG, staan op de lijst met verlopen constructies.

 3. Een erfpachtconstructie mag aangeboden worden in combinatie met een starterslening van SVn.

 4. Als een woning meer waard is geworden door een verbouwing dan is deze waardevermeerdering binnen het contract voor de consument. 

 5. Als een erfpachtconstructie niet meer op de lijst staat met geaccepteerde constructies kan een geldverstrekker de casus voorleggen aan NHG. 

 6. De grondwaarde mag nooit meer zijn dan 40% van de waarde volle eigendom.

 7. Bij tussentijdse koop van de grond of verkoop van de woning heeft de consument altijd het recht om zelf een taxateur te kiezen voor het bepalen van de waarde. De kosten voor de taxatie zijn voor rekening van de consument.

Veelgestelde vragen

Wat houdt de bijsluiter voor een erfpacht- of kortingsconstructie in?

In de bijsluiter moet transparant en duidelijk aangegeven worden wat de constructie inhoudt en wat de eventuele financiële gevolgen zijn bij bijvoorbeeld verkoop van de woning. De bijsluiter heeft als doel dat consumenten over de juiste informatie beschikken om weloverwogen een besluit te nemen. En dat ze weten welke verplichtingen een erfpacht- of kortingsconstructie met zich meebrengt. De handleiding voor de bijsluiter kun je hier downloaden. 

De bijsluiter moet als vast onderdeel van de erfpacht- of kortingsovereenkomst aan de consument worden verstrekt. 

Waar kan ik vinden welke constructies mogelijk zijn met NHG?

Klik hier voor de lijst met geaccepteerde erfpacht- en kortingsconstructies.  

Ik wil aanvullend lenen voor een verbouwing van mijn woning met erfpacht- of kortingsconstructie, moet ik dit voorleggen aan de aanbieder van de constructie?

Ja, in de meeste gevallen moet toestemming gevraagd worden. Check in dit geval ook altijd je contract welke specifieke voorwaarden er gelden, voor bijvoorbeeld de verplichting van terugbetaling bij een kortingsconstructie. 

Zit je antwoord er niet bij?

Speciaal voor jou

Voordelen NHG

Verduurzamen

NHG voor starters