Minder risico’s voor kopers van woningen met erfpacht- en kortingsconstructies

Nieuws

28 september 2022

Steeds vaker bieden gemeenten en commerciële partijen woningen aan met een erfpacht- of kortingsconstructie. Dit doen zij om het aanbod betaalbare woningen te vergroten. Deze constructies zijn opgezet met de beste bedoelingen, maar zijn vaak ingewikkeld. De mogelijke financiële gevolgen in de toekomst kun je niet altijd voorzien.

Zo kun je te maken krijgen met een sterke stijging van lasten terwijl je in sommige situaties geen reëel perspectief hebt om door te stromen naar een nieuwe woning. Om de risico’s voor jou als koper te beperken en aanbieders te helpen verantwoorde constructies aan te bieden heeft NHG richtlijnen opgezet waar een constructie minimaal aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor NHG.

Erfpacht- en kortingsconstructies wat zijn dat eigenlijk?

Als je een huis koopt met erfpacht, koop je alleen de woning en niet de grond. Voor het gebruik van de grond waar de woning op staat betaal je een vergoeding aan de erfpachtaanbieder. Deze vergoeding noemen we de ‘canon'. Wanneer je gebruikt maakt van een kortingsconstructie krijg je als koper korting op de koopsom van de woning. De korting betaal je terug als je de woning verkoopt. Aan deze constructies zitten voorwaarden verbonden en verschillen per aanbieder.

Beleid in het kort

We willen voorkomen dat als jij een woning koopt met erfpacht- of een kortingsconstructie je in de toekomst geconfronteerd wordt met onverwachte stijging van lasten. Of dat je een extra hoge rekening ontvangt als de woning verkocht wordt met verlies. Elke constructie wordt daarom door ons beoordeeld. We kijken kritisch of de constructie voldoet aan onze criteria en of het belang van de consument voorop staat. Hieronder de belangrijkste criteria uitgelegd.  

Bijsluiter verplicht

We vinden het belangrijk dat jij als klant goed geïnformeerd wordt over de voorwaarden en mogelijke financiële consequenties als je een woning koopt met erfpacht- of een kortingsconstructie. Het is daarom voortaan verplicht voor aanbieders om in begrijpelijke taal uitleg te geven over hoe de canon zich gaat ontwikkelen of welke voorwaarden er zijn bij het terugbetalen van een kortingsdeel. Door deze bijsluiter begrijp jij als koper beter wat voor overeenkomst je afsluit en kun je een betere inschatting maken van eventuele risico's.

Sterke stijging van lasten voorkomen

Om eventuele sterke stijging van lasten te voorkomen hebben we als richtlijn opgesteld dat de canon zich voorspelbaar moet ontwikkelen.

Eerlijke verdeling van winst en verlies bij verkoop van de woning

We willen woningeigenaren met een erfpacht- of kortingsconstructie beschermen tegen een oneerlijke verdeling bij verkoop van de woning. Als criteria is daarom opgenomen dat de verdeling van winst over waardeontwikkeling gelijk moet zijn aan de verdeling bij verlies. Hierdoor is het niet mogelijk dat als de woning minder waard is geworden en deze wordt verkocht, dit verlies volledig bij de consument terecht komt. Natuurlijk mag de verdeling winst/verlies wel ongelijk zijn als dit ten gunste is voor jou als woningeigenaar.

Constructies die zijn toegestaan met NHG staan op nhg.nl

Check altijd voordat je een huis koopt met erfpacht- of een kortingsconstructie of de constructie op de lijst met geaccepteerde constructies staat. Als de constructie op deze lijst staat weet je dat deze voldoet aan de richtlijnen van NHG. Alleen constructies die op de lijst staan zijn toegestaan in combinatie met NHG.

Veelgestelde vragen over erfpacht- en kortingsconstructies

Waarom is het beleid voor erfpacht- en kortingsconstructies aangescherpt

We hebben ons beleid aangescherpt om zo de risico’s voor consument en NHG te beperken. Een door NHG toegestane constructie moet verantwoord en in het belang van de consument zijn. Ook willen we dat de aanbieders transparant zijn over voorwaarden en mogelijke financiële consequenties van een constructie. Zo kan de consument vooraf een betere inschatting maken van de eventuele risico’s.

Wat houdt de bijsluiter voor een erfpacht- of kortingsconstructie in?

In de bijsluiter moet transparant en duidelijk aangegeven worden wat de constructie inhoudt en wat de eventuele financiële gevolgen zijn bij bijvoorbeeld verkoop van de woning. De bijsluiter heeft als doel dat consumenten over de juiste informatie beschikken om weloverwogen een besluit te nemen. En dat ze weten welke verplichtingen een erfpacht- of kortingsconstructie met zich meebrengt. De handleiding voor de bijsluiter kun je hier downloaden. 

De bijsluiter moet als vast onderdeel van de erfpacht- of kortingsovereenkomst aan de consument worden verstrekt. 

Is het mogelijk om een woning met een erfpacht- of kortingsconstructie deels te financieren met de starterslening van SVn?

Ja, dat is mogelijk.

Zit je antwoord er niet bij?

Geaccepteerde constructies in combinatie met NHG

Criteria erfpacht- en kortingsconstructies

NHG met erfpacht- of kortingsconstructie