NHG voor senioren

Omdat mensen ook na hun 57e een huis willen kopen

In het kort

Vanaf je 57ste telt je (toekomstig) pensioen mee bij het afsluiten van een hypotheek. Het zou kunnen dat je daardoor minder kunt lenen. NHG heeft voor 2 veel voorkomende situaties een oplossing: 

  • Als je verhuist naar een andere koopwoning.
  • Als je samen met je partner een tijdelijke dip in het inkomen hebt.

Zo werkt de NHG toets voor senioren

Een hypotheek met NHG

Sluit je een hypotheek af met NHG dan ben je zeker van een verantwoorde lening. We kunnen je een vangnet bieden als je door omstandigheden je hypotheek niet meer kunt betalen. Denk daarbij aan ingrijpende veranderingen zoals werkloosheid, relatiebeëindiging of het verlies van je partner. Je kunt NHG afsluiten bij de aankoop van een huis, een verbouwing en de financiering van energiebesparende maatregelen. Hier lees je meer over wat NHG voor je kan betekenen.

Zo helpt NHG senioren

Vanaf je 57ste telt je (toekomstige) pensioeninkomen mee bij het afsluiten van een hypotheek. Als je pensioeninkomen lager is dan je huidige inkomen, wordt bij je hypotheek rekening gehouden met het lagere inkomen.  

  1. Om voor een lening met NHG in aanmerking te komen mag de koopsom of marktwaarde van de woning niet meer zijn dan €435.000. Als je energiebesparende voorzieningen neemt dan is dit bedrag €461.100.

  2. Wil je verhuizen en blijven je woonlasten gelijk of lager? In een aantal gevallen mag de bank dan met je werkelijke hypotheeklasten rekenen, waardoor er meer mogelijk is. We noemen dit de Verhuisregeling

  3. Wil je samen met je partner een hypotheek aanvragen, maar ontstaat er een tijdelijke inkomensdaling omdat je partner eerder de AOW-leeftijd bereikt? De Tijdelijk Tekort regeling kan dan een oplossing voor je zijn. Ook bij deze regeling rekenen we met de werkelijke hypotheeklasten

  4. Laat je goed adviseren door een hypotheekadviseur. Die weet welke mogelijkheden er in jouw specifieke situatie zijn en of je in aanmerking komt voor een lening met NHG. 

De standaardtoets gaat ervan uit dat je voor je hypotheek altijd rente en aflossing betaalt, ook als je niet aflost. Bij de werkelijke lastentoets kijken we alleen naar wat je werkelijk aan hypotheeklasten betaalt. 

Een lagere energierekening met NHG

Door je huis te verduurzamen, kun je flink besparen op je energierekening. Met het Energiebespaarbudget van NHG kun je daarvoor extra lenen, of je nu een huis koopt, verbouwt of de hypotheek oversluit.

Voor adviseurs

Ontvangt je klant nu AOW of bereikt hij of zij binnen 10 jaar de AOW-leeftijd? Dan kan dit nadelige invloed hebben op de financieringsmogelijkheden. NHG heeft in 2 specifieke situaties hiervoor een oplossing.

  1. Toets op basis van werkelijke lasten voor senioren die willen verhuizen naar een andere koopwoning en niet door de annuïtaire toets komen. Kijk bij de Verhuisregeling voor de mogelijkheden en voorwaarden. 
  2. Wanneer de oudste aanvrager eerder AOW krijgt en de jongste partner nog niet, kan er een tijdelijk tekort ontstaan. Voor deze tijdelijk tekort periode mag je toetsen op basis van werkelijke lasten. Lees meer over de Tijdelijk Tekort regeling.

  3. Lees in de Voorwaarden en normen waar je aanvraag voor de senioren regelingen aan moet voldoen. 

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen AOW-leeftijd en pensioenleeftijd?

De AOW-leeftijd is wettelijk voorgeschreven en is afhankelijk van de geboortedatum. De pensioenleeftijd staat in de individuele pensioenregeling. De AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd hoeven dus niet hetzelfde te zijn.

Wat houdt NHG aan als AOW leeftijd?

NHG kijkt naar de wettelijke AOW leeftijd.

Wat is het opgebouwde pensioen?

Het ouderdomspensioen dat tot het moment van Bindend aanbod daadwerkelijk is opgebouwd. Dit is te vinden op mijn.pensioenoverzicht.nl of in de UPO (Uniform Pensioenoverzicht). Er mag wel worden gerekend met de volledige, te bereiken AOW.

Zit je antwoord er niet bij?

NHG in specifieke situaties

NHG en verduurzamen

Hulp bij scheiden

Hypotheek oversluiten