Missie en strategie

Deze pagina

Missie

NHG staat voor een toegankelijke koopwoningmarkt voor kwetsbare groepen en consumenten in kwetsbare situaties, ook wanneer de macro-economische situatie ongunstig is. Wij bieden consumenten hiervoor: 

 • Toegang tot verantwoorde financiering voor koop en verbetering van een woning,  
 • hulp bij beheer en behoud van de woning en 
 • een vangnet in kwetsbare situaties.  

Dit doen we vanuit het belang van de consument. 

Onze missie is tot stand gekomen na consultatie van belangrijke stakeholders van NHG en vormt een goede afspiegeling van de doelen die NHG nastreeft en de middelen die NHG hiervoor aanwendt. 

We blijven innoveren, zo proberen we het AOW-gat voor senioren te verkleinen met aanpassingen in onze Voorwaarde en Normen.

NHG wil een positieve impact op de woningmarkt maken. Zo biedt NHG onder meer consumenten een vangnet in slechte tijden en verbetert NHG de toegang tot een verantwoorde en betaalbare hypotheek. We richten ons daarbij op kwetsbare groepen op de woningmarkt, zoals ondernemers en uitzendkrachten, die over het algemeen meer moeite hebben met het krijgen van een hypotheek. Een mooi voorbeeld van een verbetering hiervoor is de Arbeidsmarktscan, waarmee ook het perspectief op de arbeidsmarkt meegewogen wordt in het bepalen van het toetsinkomen.

Frederiek Busweiler, Manager Business and Product Development

NHG draagt bij aan verantwoorde woonfinanciering voor consumenten 

De strategische prioriteiten voor NHG zijn: 

We voeren een proactief beleid dat gericht is op woningbehoud

We verbeteren de toegang tot verantwoorde woonfinanciering

We versnellen de verduurzaming van de gebouwde omgeving

We jagen procesverbeteringen aan in de hypotheekketen

Veelgestelde vragen

Hoe weet de adviseur of de klant al NHG heeft?

De klant kan dit zelf terugvinden in zijn hypotheekofferte of leningsovereenkomst. Soms staat dit ook in de hypotheekakte. Of dit kan bij de oorspronkelijke geldverstrekker worden opgevraagd.

Wat zijn erkende energiebesparende maatregelen?

Niet alle energiebesparende maatregelen mogen gefinancierd worden vanuit het Energiebespaarbudget. Bovendien wordt er ieder jaar opnieuw naar de mogelijkheden gekeken. Onderstaande maatregelen mogen worden meegenomen in het Energiebespaarbudget:

 • gevelisolatie, dakisolatie, leidingisolatie of vloerisolatie
 • hoog rendement beglazing (ten minste HR++)
 • energiezuinige deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in combinatie met hoog rendement beglazing (tenminste HR++)
 • energiezuinig ventilatiesysteem in combinatie met andere energiebesparende maatregelen
 • warmtepompen
 • douche-warmteterugwinningssysteem
 • zonnecellen
 • een combinatie van de hierboven genoemde maatregelen

Waar vind ik het formulier voor het aanvragen van de hardheidsclausule?

De hardheidsclausule kan via een vast formulier op de volgende webpagina van NHG te worden aangevraagd: https://www.nhg.nl/toolkit-professionals/formulier-beroep-op-de-hardheidsclausule/

Zit je antwoord er niet bij?