Missie, Visie en Strategie

Deze pagina

Missie

NHG staat voor een toegankelijke koopwoningmarkt voor kwetsbare groepen en consumenten in kwetsbare situaties, ook wanneer de macro-economische situatie ongunstig is. Wij bieden consumenten hiervoor: 

  • Toegang tot verantwoorde financiering voor koop en verbetering van een woning,  
  • hulp bij beheer en behoud van de woning en 
  • een vangnet in kwetsbare situaties.  

Dit doen we vanuit het belang van de consument. 

Onze missie is tot stand gekomen na consultatie van belangrijke stakeholders van NHG en vormt een goede afspiegeling van de doelen die NHG nastreeft en de middelen die NHG hiervoor aanwendt. 

Visie

Een woning betekent veel voor mensen. Het is meer dan een dak boven je hoofd, het is je thuis en biedt een belangrijke basis in je leven. Emotioneel en vaak ook financieel. Die veilige haven wil je niet kwijtraken. Onze droom is dat je als huizenkoper gaat wonen en blijft wonen waar je wil. Waarbij je weet dat NHG er voor je is tijdens de hele looptijd van je hypotheek. Ook als het leven je niet toelacht. We zorgen ervoor dat je je woning niet meer gedwongen hoeft te verkopen door bijvoorbeeld een scheiding, arbeidsongeschiktheid of extreem stijgende woonlasten. Een ideaalbeeld, dat beseffen we, maar we zetten alles op alles om dit voor elkaar te krijgen met de middelen die we hebben en de organisatie die we zijn.

En er is meer. Vanuit ons maatschappelijk hart nemen we zichtbaar en merkbaar onze verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn en zo bij te dragen, ook aan jouw duurzame toekomst. Daarmee houden we je woonlasten betaalbaar en de woningwaarde op peil. In elk geval als je een woning bezit met NHG, maar onze droom reikt verder…..

We gaan voor een duurzaam en betaalbaar thuis waar je kunt gaan en blijven wonen, ook als het tegenzit.

 

NHG wil een positieve impact op de woningmarkt maken. Zo biedt NHG onder meer consumenten een vangnet in slechte tijden en verbetert NHG de toegang tot een verantwoorde en betaalbare hypotheek. We richten ons daarbij op kwetsbare groepen op de woningmarkt, zoals ondernemers en uitzendkrachten, die over het algemeen meer moeite hebben met het krijgen van een hypotheek. Een mooi voorbeeld van een verbetering hiervoor is de Arbeidsmarktscan, waarmee ook het perspectief op de arbeidsmarkt meegewogen wordt in het bepalen van het toetsinkomen.

Gabriëlle van Veen, Manager Business and Product Development

NHG draagt bij aan verantwoorde woonfinanciering voor consumenten

De strategische prioriteiten voor NHG zijn: 

Betaalbaar Thuis

Duurzaam Thuis

Thuis blijven wonen

Veelgestelde vragen

Hoe weet de adviseur of de klant al NHG heeft?

De klant kan dit zelf terugvinden in zijn hypotheekofferte of leningsovereenkomst. Soms staat dit ook in de hypotheekakte. Of dit kan bij de oorspronkelijke geldverstrekker worden opgevraagd.

Wat zijn erkende energiebesparende maatregelen?

Bij het afsluiten van een hypotheek met NHG kun je direct energiebesparende maatregelen meefinancieren. Dat kan door gebruik te maken van het Energiebespaarbudget (EBB) of van de regeling Energie Besparende Voorzieningen (EBV). Hieronder vind je de erkende energiebesparende maatregelen die van toepassing zijn op beide regelingen. Een toelichting op de maatregelen vind je hier:

  • gevelisolatie, dakisolatie, leidingisolatie of vloerisolatie
  • hoog rendement beglazing (ten minste HR++)
  • energiezuinige deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in combinatie met hoog rendement beglazing (tenminste HR++)
  • energiezuinig ventilatiesysteem in combinatie met andere energiebesparende maatregelen
  • warmtepompen
  • douche-warmteterugwinningssysteem
  • zonnecellen


Het meefinancieren van een combinatie van deze maatregelen is uiteraard mogelijk.

Waarom kan de borgtochtprovisie niet nog veel lager?

Het uitgangspunt voor de provisie is dat deze zo hoog moet als nodig en zo laag mogelijk als het kan. Voor NHG staat de consument voorop en daarom houden wij de provisie graag zo laag mogelijk. Ook willen wij graag een borgtochtprovisie die onafhankelijker is van schommelingen op de woningmarkt.

Dit betekent dat de hoogte ervan in economisch gunstige en ongunstige tijden zo min mogelijk varieert. Dit is belangrijk om te voorkomen, dat we opeens moeten bijstellen. Forse premieverhoging in ongunstige tijden kan de markt afremmen, terwijl forse premieverlaging in gunstige tijden de woningwaarden verder opjaagt.

 

Zit je antwoord er niet bij?