NHG als betrouwbaar vangnet

Deze pagina

We voeren een proactief beleid dat gericht is op woningbehoud

Samen met de markt bieden wij consumenten oplossingen voor betaalproblemen en mogelijkheden voor woningbehoud, ook als het risico op restschulden klein is vanwege de stijgende huizenprijzen.

Dit doen we door samen te werken met marktpartijen. Daarbij is onze focus aan het verschuiven van achterin de keten (als er al betaalproblemen zijn) naar het helpen en bewegen van de markt naar eerder helpen bij problemen en zelfs het voorkomen van problemen.

Onze focus

Samen beheeroplossingen (door)ontwikkelen

We verkennen met geldverstrekkers wat de effectiviteit is van een bredere inzet van oplossingen op maat voor consumenten in beheer. Maatregelen die effectief en efficiënt blijken delen we met de markt en kunnen we mogelijk standaardiseren.

Stimuleren verkennen mogelijkheden op maat

Uitzonderingen op de NHG-regelgeving zijn mogelijk als de lening hierdoor verantwoord en duurzaam kan worden voortgezet.

We moedigen professionals aan om altijd contact op te nemen en mogelijkheden voor een oplossing op maat te bespreken voor consumenten met hypotheekproblemen.

Zorgelozer wonen met NHG

We vergroten de kennis van consumenten over de mogelijkheden en het vangnet dat NHG biedt. Dat woont prettiger én zorgt dat tijdig de juiste actie wordt ondernomen bij (mogelijk toekomstige) betalingsproblemen. Zo is hulp direct mogelijk en worden grote(re) problemen voorkomen. 

Vanuit onze maatschappelijke doelstelling als borg zijn we altijd op zoek naar manieren om toegevoegde waarde te blijven bieden voor consument en geldverstrekker. Daarom verkennen en verbeteren we, juist nu, mogelijk oplossingen voor de consument in beheer.

Jantien Huitink, Product Owner ontwikkelteam Behoud en Vangnet