Privacy

NHG doet er alles aan om zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving met persoonsgegevens om te gaan. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over het onderwerp privacy.

Privacy verklaring V2.1 - oktober 2022

Nationale Hypotheek Garantie (hierna: NHG), de naam waaronder Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen naar buiten treedt, verwerkt persoonsgegevens. Wij willen graag duidelijk en transparant zijn. In deze privacyverklaring is beschreven welke persoonsgegevens NHG verwerkt en waarom.

NHG sluit overeenkomsten met geldverstrekkers in het belang van consumenten. NHG heeft ook contact met veel andere partijen. NHG respecteert de privacy van alle personen. Wij vinden het dus belangrijk om de persoonsgegevens die wij ontvangen goed te beschermen; wij verwerken persoonsgegevens veilig en zorgvuldig. Uiteraard doen we dat in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving.

Toepasselijkheid

Verwerkingsverantwoordelijke

Doelstelling van NHG

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Verwerkingsactiviteiten, categorieën persoonsgegevens, doeleinden en grondslagen

Gegevensbronnen

Bewaartermijnen

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Verwerking van persoonsgegevens buiten de EER

Uitwisseling van uw persoonsgegevens binnen NHG

Beveiliging

Rechten

De procedure

Wijzigingen

Vragen

Disclaimer