NHG doet er alles aan om zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving met persoonsgegevens om te gaan. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over het onderwerp privacy.

Privacy verklaring V2.0 - augustus 2021

Inleiding

Toepasselijkheid

Verantwoordelijke

Primaire doel van de verwerkingen

Verwerkingsdoeleinden en categorieën persoonsgegevens

Wettelijke grondslagen

Gegevensbronnen

Bewaartermijnen

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Verwerking van persoonsgegevens buiten de EER

Uitwisseling van uw persoonsgegevens binnen NHG

Beveiliging

Uw rechten

De procedure

Wijzigingen

Vragen

Disclaimer