NHG helpt verduurzamen

Deze pagina

Meer koopwoningen verduurzamen

Meer snelheid in de verduurzaming van koopwoningen is noodzakelijk. De afspraken in het Klimaatakkoord vragen hierom, maar helpt woningeigenaren ook aan lagere energielasten en betere verkoopbaarheid van de woning in de toekomst. We verkennen daarom mogelijkheden om verduurzaming voor woningeigenaren makkelijker te maken.

Dit doen we door samen te werken met marktpartijen. Daarbij hebben we speciale aandacht voor kwetsbare woningeigenaren die nu moeite hebben om te verduurzamen, want we vinden dat iedereen moet kunnen meedoen.

Onze focus

Marktbrede financieringsoplossing voor verduurzaming

Samen met ketenpartners werken we aan een financieringsoplossing om gemakkelijk, snel en tegen minimale kosten de hypotheek te verhogen voor energiebesparende maatregelen.

Verduurzaming van kleine VvE's

Samen met SVn hebben we voor kleine VvE’s de Stimuleringslening met NHG borg ontwikkeld. Hiermee nemen we een drempel weg voor kleine VvE's om energiebesparende maatregelen te nemen en achterstallig onderhoud weg te werken.  

Verbetering van lage energielabels

NHG zet zich in om verduurzaming van woningen met een energielabel D, E, F of G makkelijker en aantrekkelijker te maken. Want de grootste klimaatwinst zit juist in de verbetering van de laagste energielabels.  

We werken samen met ketenpartners continu aan oplossingen om drempels bij verduurzaming weg te nemen voor woningeigenaren. Dat doen we met speciale aandacht voor groepen woningeigenaren die weinig mogelijkheden hebben om te verduurzamen.

Stephan van Paridon, Product Owner team Duurzaamheid NHG