Marktbrede financieringsoplossing voor verduurzaming

Deze pagina

Drempels wegnemen met een eenvoudige financieringsoplossing

Voor huiseigenaren met een bestaande hypotheek ontbreekt een oplossing om gemakkelijk, snel en tegen minimale kosten de hypotheek te verhogen voor energiebesparende maatregelen. Het huidige proces is ingewikkeld en duur en houdt woningeigenaren tegen om hypothecaire ruimte te benutten voor verduurzamingsmaatregelen.

"In veel gevallen is een adviestraject, kennis- en ervaringstoets, hogere inschrijving bij de notaris en een taxatierapport nodig. Deze drempels zorgen bij bestaande klanten voor hoge kosten om verduurzaming via de hypotheek te financieren. Ook is het voor woningeigenaren ingewikkeld een keuze te maken uit de verschillende hypothecaire duurzaamheidsleningen die er in de markt zijn", legt Arvid Verstraten, product manager NHG, uit.

NHG wil hier verandering in brengen en wil het financieren van energiebesparende maatregelen via de hypotheek versimpelen en standaardiseren. Daarom werken we samen met hypotheekverstrekkers, NVB en Verbond van Verzekeraars aan een concrete financieringsoplossing. 

Met de ontwikkeling van een marktbrede standaard voor de hypothecaire financiering van verduurzaming voor woningbezitters, creëren we duidelijkheid naar de consument en zijn er gezamenlijke aanpakken mogelijk om huiseigenaren te bewegen.

Een eenvoudige financieringsoplossing voor bestaande klanten is hard nodig, voor een lagere energierekening, meer wooncomfort en een hogere woningwaarde. Maar ook voor het klimaat en de enorme verduurzamingsopgave. Samen met ketenpartners die vooruit willen kijken, maken we ons hiervoor sterk.

Carla Muters, voorzitter Raad van Bestuur

NHG Actueel

NHG broedt op één branchebrede financieringsoplossing voor verduurzaming

Nieuwsbericht - 27 feb 2023 Ondanks de zachte winter en de dalende energieprijzen, is verduurzamen vanwege de dreiging van hoge energiekosten in de toekomst nog steeds enorm relevant geeft Roald van der Linde aan. Daarom zoeken wij naar mogelijkheden om dit te vergemakkelijken, juist voor de groep huishoudens met een slecht energielabel. De ambitie is om samen met marktpartijen één branchebrede financieringsoplossing te bieden, waarbij NHG garant staat.

Verduuurzamen met NHG

Financieren van energiebesparende maatregelen

Ontdek wat jouw klant kan doen

NHG borg voor kleine VvE's