Beheertoets

Deze pagina

Beheertoets

De Beheertoets is ontwikkeld om bij een gewijzigde leefsituatie objectief te toetsen of de lening voor de geldnemer betaalbaar is. Zo vroeg mogelijk nadat de geldverstrekker door de geldnemer is geïnformeerd over gewijzigde leefsituatie, voert de geldverstrekker een Beheertoets uit.

In geval van relatiebeëindiging berekent de Beheertoets of de hypotheek nog betaalbaar is voor één geldnemer, nadat voor de andere geldnemer ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid heeft plaatsgevonden. Op basis van het inkomen, het vermogen, financiële verplichtingen en de Nibud-normen voor verantwoord lenen, wordt de maximale maandlast voor de geldnemer bepaald. De beheercriteria vormen de basis voor de Beheertoets.

Onderzoek naar woningbehoud

In geval van een negatieve uitslag (onvoldoende betaalbaarheid) onderzoekt de geldverstrekker eerst zelf de mogelijkheden voor woningbehoud. Een geldverstrekker heeft een palet aan mogelijkheden tot zijn beschikking om de lening te herstructureren en daarmee een lagere maandlast te realiseren. Hierdoor kan de lening voor (één van) de geldnemers betaalbaar worden gemaakt en kan verkoop worden vermeden. Zien de geldnemer en geldverstrekker zelf geen mogelijkheden, dan kan NHG mogelijk aanvullend nog een oplossing bieden.

De Beheertoets is te vinden onder mijn NHG 

Mijn NHG is de portal voor professionals. Toegang is aan te vragen met het formulier.

Financiële noodzaak

Op basis van de uitkomst van de Beheertoets kan worden bepaald of er een financiële noodzaak is voor de verkoop van de woning. Dit speelt een belangrijke rol in de uiteindelijke kwijtscheldingsbeoordeling. Als NHG de lening betaalbaar acht, is geen sprake van een financiële noodzaak voor de verkoop van de woning. In dit geval zal NHG de restschuld niet kwijtschelden.

Beheertoets

borgtocht voor een lening NHG

Voortzetten borg

De borgtocht voor een lening kan worden overgenomen door een andere geldverstrekker, bijvoorbeeld voor het omzetten van een starterslening naar een reguliere hypotheek. De geldverstrekker is in dit geval verplicht de nieuwe lening binnen een periode van 14 dagen te melden aan NHG. 

Veelgestelde vragen

Moet er voor de aanvullende borgtocht van de Woonlastenfaciliteit (WLF) borgtochtprovisie betaald worden?

Over de aanvullende borgtocht hoeft geen borgtochtprovisie betaald te worden. 

Moet de Beheertoets ook worden gebruikt in het geval van overwaarde en er dus geen sprake is van een mogelijke restschuld?

In artikel C1 van de Voorwaarden & Normen staat dat de beheercriteria dienen te worden toegepast als een verkoop met verlies dreigt.

Het staat geldverstrekkers vrij in het kader van de zorgplicht en het belang van de consument, de beheercriteria ook toe te passen in situaties waarin overwaarde wordt verwacht.

Zeker wanneer de geldnemer(s) de woning wensen te behouden, kunnen de mogelijkheden daartoe op basis van de beheercriteria worden vastgesteld.

Als een geldverstrekker geen 3-jaars rentetarief aanbiedt, welk tarief moet dan bij toetsing gehanteerd worden?

Indien er door de geldverstrekker geen 3-jaars rentetarief gehanteerd wordt, dient het naast hogere rentetarief gehanteerd te worden. In de meeste gevallen zal dit het 5-jaarstarief zijn.

Zit je antwoord er niet bij?

Neem contact op

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag * van 09:00 - 17:00 uur (tussen 12:00 - 13:00 niet bereikbaar) *Donderdag vanaf 10:30 uur

Kwijtschelding

Voor vragen m.b.t. kwijtschelding en restschuld

030 55 00 530

Een aanvraag kopie brief met beoordeling kwijtschelding is aan te vragen via kwijtschelding@nhg.nl met vermelding van naam, geboortedatum en het adres van de woning die verkocht is.

Beheer

Voor vragen m.b.t. bestaande hypotheken

030 55 00 520