Over de Beheertoets en beheercriteria

Deze pagina

Maximale maandlast van je klant toetsen

Wanneer de leefsituatie van jouw klant verandert, kun je onze Beheertoets doen. De toets maakt duidelijk wat volgens ons de maximale maandlast van jouw klant is. De beheercriteria vormen de basis van de Beheertoets.

Doe je de Beheertoets voor de eerste keer? Lees dan eerst de handleiding.

Wat is de Beheertoets?

Met de beheertoets controleer je op een objectieve manier of je klant de lening kan betalen. Je voert de toets uit als de financiële situatie verandert. Bijvoorbeeld bij verlies van werk of arbeidsongeschiktheid. 

Beheertoets na een relatiebreuk

Bij een negatieve uitslag van de Beheertoets

Belang uitslag Beheertoets bij kwijtscheldingsbeoordeling

Mijn NHG

Je start een Beheertoets via Mijn NHG. Heb je nog geen account? Vraag direct een inlog aan.

Wat zijn de beheercriteria?

De beheercriteria zijn criteria die NHG samen met het Nibud heeft ontwikkeld om objectief te kunnen beoordelen wat de maximale maandlast is die past bij je klant en of je klant op dat moment nog aan de verplichtingen kan voldoen. Dit kan een richtlijn zijn om de klant te helpen met een passende beheermaatregel zoals bijvoorbeeld een betalingsregeling of herstructurering van de lening om woningbehoud te realiseren.  

We ontwikkelden deze criteria samen met het Nibud en stemden ze af met de geldverstrekkers en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën. De Autoriteit Financiële Markten onderschrijft het belang van de beheercriteria. 

Verschil tussen beheercriteria en acceptatiecriteria

Beheercriteria verschillen van acceptatiecriteria. Acceptatiecriteria zijn erop gericht toekomstige risico’s voor de betaalbaarheid van de hypotheek zo veel mogelijk uit te sluiten. Beheercriteria zijn meer gericht op de huidige situatie. De gevolgen van het niet kunnen kopen van een woning zijn immers anders dan het niet kunnen behouden van een woning.   

Maandlasten in plaats van maximale lening

Werkelijke voorwaarden in plaats van fictieve uitgangspunten

Alle inkomenssituaties in plaats van uitsluitingen

Juiste gezinssituatie in plaats van standaard rekenmodel

NHG nieuws

Welke toets gebruik je bij relatiebeëindiging?

relatiebeëindiging Nieuwsbericht - 3 okt 2023 Deze vraag krijgen we regelmatig van professionals. In dit artikel leggen we daarom uit hoe je de toetsen gebruikt.

Veelgestelde vragen

Hoe voer ik verschillende inkomens op in de Beheertoets?

Je klant kan meerdere soorten inkomen hebben: loondienst, zelfstandig inkomen, uitkering et cetera. Is dit het geval? Stel dan eerst per inkomen het toetsinkomen vast.

In de Beheertoets kun je slechts één soort inkomen selecteren. Vul bij meerdere inkomens daarom het toetsinkomen zo in:

  1. Selecteer het inkomen met het grootste aandeel.
  2. Vul daar het toetsinkomen van alle inkomens samen in.

Voer ik ook een Beheertoets uit als er overwaarde is?

Dat hoeft niet. De beheercriteria moeten worden toegepast als verkoop met verlies dreigt.

Uiteraard mag je altijd een Beheertoets doen. Ook als overwaarde wordt verwacht.

Wil de geldnemer de woning behouden? Dan kunnen de mogelijkheden worden vastgesteld op basis van de beheercriteria.

Welk rentetarief vul ik in als de geldverstrekker geen 3-jaarsrentetarief hanteert?

Kies in dat geval voor het naast hogere hoogste rentetarief. In de meeste gevallen is dit het 5-jaarstarief.

Zit je antwoord er niet bij?

Je klant verder helpen

Hulp bij financiële problemen

Wat je doet bij een verkoop met verlies

NHG Actueel