Gevolgen verkoop met verlies

Deze pagina

De woning is met verlies verkocht

Soms is verkoop van een woning onvermijdelijk door relatiebeëindiging, niet verwijtbare werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner. NHG kan dan het vangnet zijn dat eventuele restschulden opvangt. Jouw klant komt hiervoor in aanmerking als de verandering ertoe leidde dat de hypotheek onbetaalbaar werd.

Beoordeling verliesdeclaratie en kwijtschelding

De beoordeling van de verliesdeclaratie door NHG vindt plaats aan de hand van het aangeleverde verliesdossier, de verliesdeclaratie en het eventuele dossier van de afdeling Beheer. Welke documenten precies nodig zijn, ligt aan de reden van verkoop. Denk bijvoorbeeld aan de echtscheidingsbeschikking bij een relatiebeëindiging. De vereiste documenten zijn op Mijn NHG duidelijk aangegeven.

De beoordeling van de verliesdeclaratie vindt plaats op basis van verschillende onderdelen, onder andere het acceptatie- en het beheerproces.

Daarna beoordelen we of je klant voldoet aan onze criteria voor kwijtschelding. Die criteria staan ook in de hypotheekakte of geldleningsovereenkomst.

Wel of geen kwijtschelding

Kwijtschelding van de restschuld

  • De geldverstrekker kan een eventuele restantvordering niet meer op de klant verhalen.
  • Er wordt direct een aflosdatum (PLA) bij de BKR-registratie gemeld.

Geen kwijtschelding van de restschuld

  • De geldverstrekker mag het openstaande bedrag op de klant verhalen.
  • De aflosdatum (PLA) bij BKR volgt als de klant de schuld heeft afbetaald.

Als je klant een restschuld moet afbetalen

Je klant krijgt een brief van ons. Daarin lichten we ons besluit toe en staat meer informatie over het vervolgtraject. Een partner van NHG incasseert de restschuld. Hoe dat precies gebeurt, verschilt per situatie.

BKR-registratie van je klant

Als bij NHG een verliesdeclaratie wordt ingediend, geeft de geldverstrekker dit door aan BKR. Op naam van alle betrokken geldnemers noteert BKR vervolgens een RN codering. Naast de RN wordt ook het bedrag van de restschuld geregistreerd.

Als NHG jouw klant kwijtschelding verleent, zal een aflosdatum (PLA) bij de registratie worden geplaatst.

Als NHG geen kwijtschelding verleent, dan houdt jouw klant een restschuld. Wanneer de restschuld is afgelost wordt een aflosdatum (PLA) bij de registratie geplaatst.

Regresfaciliteit

De regresfaciliteit is een belangrijk onderdeel van NHG in het kader van het beperken van de financiële risico’s van het eigenwoningbezit

Handig voor jou

Voorwaarden & Normen

Kennis & Innovatie

NHG Actueel