Een hypotheek voor ondernemers

ook als je net gestart bent

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Met de Inkomensverklaring Ondernemer geven we iedere ondernemer die langer dan één jaar zelfstandig werkt, toegang tot een hypotheek met NHG. 

 • Onafhankelijke rekenexperts stellen het inkomen vast
 • Zelf aanvragen of via de hypotheekadviseur of geldverstrekker 
 • Binnen 5 dagen duidelijkheid

Een hypotheek met NHG

Sluit je een hypotheek af met NHG dan ben je zeker van een verantwoorde lening. We kunnen je een vangnet bieden als je door omstandigheden je hypotheek niet meer kunt betalen. Denk daarbij aan ingrijpende veranderingen zoals werkloosheid, relatiebeëindiging of het verlies van je partner. Je kunt NHG afsluiten bij de aankoop van een huis, een verbouwing en de financiering van energiebesparende maatregelen. Hier lees je meer over wat NHG voor je kan betekenen.

Een hypotheek met NHG 

Je betaalt voor NHG eenmalig een borgtochtprovisie van 0,7% over de totale lening. Omdat deze borgtochtprovisie aftrekbaar is van de belasting én je met NHG vaak een lagere rente betaalt, heb je deze kosten meestal snel terugverdiend.

De effecten van de coronacrisis hebben voor sommige ondernemers impact op de financiële situatie. En dus op de hypotheekaanvraag. Door maatwerk te bieden bij de Inkomensverklaring Ondernemer, voorkomen we dat ondernemers uit de getroffen branches per definitie geen toegang krijgen tot de hypotheekmarkt. Dit betekent dat we niet per branche, maar per aanvraag beoordelen wat verantwoord is. 

Marcel Sippekamp, Productmanager NHG

Zo regel je NHG als ondernemer

 1. Check of de koopsom of marktwaarde van de woning niet meer is dan €325.000. Als je energiebesparende voorzieningen neemt dan is dit bedrag €344.500.

 2. Vraag de verplichte Inkomensverklaring Ondernemer aan bij één van onze Rekenexperts. Dat kan als je langer dan 12 maanden actief bent als ondernemer. 

 3. De Inkomensverklaring Ondernemer wordt 5 werkdagen na ontvangst van alle benodigde stukken opgesteld. Je ontvangt de verklaring via mail in pdf-formaat. 

 4. De inkomensverklaring is zes maanden geldig. Binnen deze termijn kan een geldverstrekker  je toetsinkomen vaststellen voor een hypotheekaanvraag en een hypotheekofferte doen.

 5. Maak een afspraak met een hypotheekadviseur. Hij toetst of je voldoet aan alle Voorwaarden & Normen om voor een lening met NHG in aanmerking te komen en berekent jouw maximale hypotheek.

Bij ING Bank en Rabobank kun je niet terecht met de Inkomensverklaring. Zij berekenen het ondernemersinkomen bij een hypotheekaanvraag zelf, strikt volgens de Toetskaders van NHG.

ABN Amro, Florius, RegioBank, SNS Bank, ASN en BLG Wonen mogen het ondernemersinkomen ook zelf berekenen maar accepteren daarnaast ook de Inkomensverklaring Ondernemer.

Let op! Als gevolg van Corona hanteren veel geldverstrekkers op dit moment een maximale geldigheid van 2 maanden. 

Onze rekenexperts

Laat zelf een Inkomensverklaring Ondernemer opstellen door één van de door ons geselecteerde Rekenexperts. Per 1 februari 2019 zijn dat:

Zakelijk Inkomen te Nieuwegein

Overviewz te Barneveld

Pentrax advies te Nijmegen

Raadhuys Tax Legal Accounting te Den Haag

De keuze voor een van deze experts staat vrij, onder voorwaarde dat de ondernemer geen zakelijke relatie met de gekozen partij heeft of de afgelopen 2 jaar heeft gehad.

Klik op één van de Rekenexperts om een opdrachtformulier te kunnen downloaden.

Een lagere energierekening met NHG

Door je huis te verduurzamen, kun je flink besparen op je energierekening. Met het Energiebespaarbudget van NHG kun je daarvoor extra lenen, of je nu een huis koopt, verbouwt of de hypotheek oversluit.

Voor de adviseur

De Inkomensverklaring Ondernemer is een uitbreiding en vervanging van de bestaande inkomensverklaring voor ZZP’ers. Sinds 1 januari 2019 is gebruik van de Toetskaders voor de Inkomensverklaring Ondernemer opgenomen in de Voorwaarden & Normen, en daarmee verplicht voor alle NHG aanvragen.

 1. Laat een Inkomensverklaring Ondernemer opstellen door één van de door ons geselecteerde Rekenexperts. In alle gevallen moet de opdrachtbevestiging worden gebruikt (zie  Toolkit professional). Hierin moet ondermeer de opdrachtgever worden vermeld. Dit kan de ondernemer zelf, de hypotheekadviseur of een geldverstrekker zijn.

 2. De Inkomensverklaring wordt uitsluitend verstrekt aan de opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt de verklaring. Als je als opdrachtgever optreedt, heb je toestemming nodig van de ondernemer om de documenten door te sturen naar de deskundige. Op het opdrachtformulier is hiervoor een onderdeel opgenomen.

 3. In het hypotheekdossier voor NHG met betrekking tot het ondernemersinkomen hoeft uitsluitend de Inkomensverklaring Ondernemer te worden opgenomen. Heeft de ondernemer naast zijn inkomen als zelfstandige ook inkomsten uit een dienstbetrekking? Neem voor deze inkomsten dan de gebruikelijke stukken op in het dossier.

 4. Vanaf de dagtekening is de Inkomensverklaring Ondernemer zes maanden geldig. Binnen deze termijn moet het bindend aanbod worden gedaan.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de voorwaarden voor ondernemers?

Uitleg en Informatie over ondernemers vind je hier

Ik ben ondernemer en wil een inkomensverklaring ondernemer aanvragen voor een hypotheek. Zorgt de coronacrisis ervoor dat er nu anders naar ondernemers gekeken wordt?

Wanneer je ondernemer bent, dan moet je voor het aanvragen van een hypotheek met NHG een inkomensverklaring ondernemer laten opstellen door een rekenexpert. Deze rekenexpert zal navraag doen over de gevolgen van de crisis op je onderneming en de mogelijkheden om dit op te vangen. Als de rekenexpert overtuigd is van de bestendigheid van het inkomen, dan wordt er een inkomensverklaring afgegeven. Deze is 6 maanden geldig. Wanneer er voor de crisis een inkomensverklaring is afgegeven, dan blijft deze 6 maanden geldig. Als je na het ontvangen van de inkomensverklaring twijfelt of het verstandig is om nog een hypotheek aan te vragen, neem dan hiervoor contact op met je hypotheekadviseur. Deze kan dan naar je persoonlijke situatie kijken en bepalen wat er voor je NHG hypotheek mogelijk is en of dit verantwoord is. 


Het kan zijn dat de geldverstrekker naar aanleiding van de crisis aanvullende vragen stelt over de afgegeven inkomensverklaring en je inkomen opnieuw laat beoordelen door de rekenexpert.

Voor meer informatie; zie ook het nieuwsbericht Verdiepende vragen bij toetsing inkomen zelfstandigen

Ik ben zelfstandig ondernemer en heb door de coronacrisis geen of minder inkomen. Wat kan NHG voor mij doen?

NHG kan in deze gevallen soms een vangnet bieden. Als je door de coronacrisis geen of minder inkomen hebt en niet langer in de mogelijkheid bent om je hypotheeklasten te dragen, neem dan contact op met je geldverstrekker of hypotheekadviseur. Samen met je geldverstrekker zoekt NHG naar een oplossing zodat je in de woning kan blijven wonen.

Zit je antwoord er niet bij?

NHG in specifieke situaties

NHG zonder vast contract

NHG voor senioren

NHG voor starters