Stimuleren oplossingen op maat in beheer

Deze pagina

Er is vaak meer mogelijk dan je denkt

Een ingrijpende verandering, zoals een relatiebreuk of arbeidsongeschiktheid, heeft enorme impact. Vaak óók op de betaalbaarheid van de hypotheek. Met behulp van de Beheertoets kan een adviseur onderzoeken of de lening nog betaalbaar is, of betaalbaar gemaakt kan worden. Zo wordt voorkomen dat de woning verkocht moet worden; iets dat de meeste consumenten niet willen wanneer ze te maken krijgen met een life-event.  

Is de uitslag van de Beheertoets negatief? Dat betekent gelukkig niet, dat er niets anders mogelijk is. Als de adviseur van mening is dat de lening verantwoord en duurzaam voortgezet kan worden, dan kan dat ook met NHG. Als een uitzondering op de NHG regelgeving nodig is om de lening voort te zetten, kan een geldverstrekker een Uitzondering in Beheer bij ons aanvragen.  

Nog niet alle geldverstrekkers maken gebruik van deze mogelijkheid. Graag stimuleren wij de keten om, wanneer het toetsresultaat voor geldnemer(s) negatief is, maar er wel een wens is om de woning te behouden, contact op te nemen. Wij denken graag met de geldverstrekker mee over een oplossing op maat, waarmee dit mogelijk wordt gemaakt.   

Voordelen

  1. We beperken kosten en risico’s voor alle betrokkenen doordat meer leningen verantwoord en duurzaam worden voortgezet.

  2. Samen voorkomen we leed door onnodige verkopen te voorkomen

Animatie: Inzet van een VUB (Verzoek Uitzondering in Beheer)