Zorgelozer wonen met NHG

Deze pagina

Vergroten van de kennis van consumenten

Een hypotheek met NHG is een verstandige keuze. We zetten ons in voor het behouden van de woning bij hypotheekproblemen, ook als er geen kans is op een restschuld, door geldverstrekkers te ondersteunen bij het betaalbaar maken en houden van de lening. Mocht de woning door omstandigheden toch verkocht moeten worden en ontstaat er een restschuld, dan kan NHG die kwijtschelden. 

We richten ons in 2023 op het vergroten van de kennis van consumenten over deze mogelijkheden en het vangnet dat NHG biedt. Dit doen we door intensievere communicatie en samenwerking met ketenpartners.  

Dit moet resulteren in het zorgelozer wonen én zorgen dat tijdig met de juiste partij contact wordt opgenomen bij (mogelijk toekomstige) betalingsproblemen. Zo is hulp snel mogelijk en worden grote(re) problemen voorkomen. 

Voordelen

  1. Consumenten wonen lekkerder door vertrouwen dat de hypotheek past bij de persoonlijke situatie en portemonnee.

Animatie: de waarde van NHG, nu en in de toekomst