Kortingsconstructie in combinatie met NHG

In het kort

Een woning met een kortingsconstructie kun je financieren in combinatie met NHG. Constructies die wij toestaan voldoen aan onze richtlijnen die jou als koper beter beschermen.

 • Op de lijst met geaccepteerde constructies staat welke constructies mogelijk zijn met NHG
 • Een constructie mag in combinatie met de starterslening van SVn
 • De voorwaarden van jouw constructie lees je in de bijsluiter

Een kortingsconstructie betekent dat je bij aankoop van de woning niet het hele bedrag direct hoeft te betalen. Vaak moet je bij verkoop van je woning dan alsnog het resterende bedrag betalen. In de bijsluiter van de constructie van jouw aanbieder lees je wat in jouw geval van toepassing is. 

Wat is een kortingsconstructie?

Onze richtlijnen

Elke constructie wordt door ons beoordeeld. We kijken kritisch of de constructie voldoet aan onze richtlijnen en of het belang van jou als koper voorop staat. 

 1. Aanbieders van constructies moeten transparant zijn. Zij zijn daarom verplicht een bijsluiter toe te voegen waarin in begrijpelijk taal staat omschreven wat de constructie inhoudt. En wat de mogelijke (toekomstige) financiële gevolgen zijn. Zo kun jij een weloverwogen besluit nemen.

 2. Je mag niet verplicht worden de korting terug te betalen als je nog in de woning woont. 

 3. Bij verkoop van de woning moet er een eerlijke verdeling zijn van een eventuele winst of verlies tussen jou en de aanbieder. 

 4. Bij een meningsverschil over de verkoopprijs van de woning, heb je altijd recht op een onafhankelijke procedure voor de waardebepaling. 

Kortingsconstructies moeten voldoen aan richtlijnen die bijdragen aan een verantwoorde woonfinanciering. 

Bekijk alle richtlijnen

Kijk op de lijst met geaccepteerde constructies welke erfpacht- en kortingsconstructies zijn toegestaan in combinatie met NHG. Deze constructies voldoen aan onze richtlijnen die jou als consument beter beschermen. 

Goed om te weten

Als je een woning koopt met kortingsconstructie kun je aanvullend vermogensrisico lopen

Je hebt mogelijk beperkingen bij doorverkoop

Voordelen van een hypotheek met NHG

Sluit je een hypotheek af met NHG dan ben je zeker van een verantwoorde lening. We kunnen je een vangnet bieden als je door omstandigheden je hypotheek niet meer kunt betalen. Denk daarbij aan ingrijpende veranderingen zoals werkloosheid, relatiebeëindiging of het verlies van je partner. Je kunt NHG afsluiten bij de aankoop van een huis, een verbouwing en de financiering van energiebesparende maatregelen. 

Voor de adviseur

 1. Constructies die zijn geaccepteerd door NHG vind je hier. Het is aan de geldverstrekker zelf om te beoordelen of ook zij een door NHG geaccepteerde constructie toestaan voor hypotheekverstrekking en of zij daar aanvullende voorwaarden aan verbinden.   

 2. Constructies die niet voldoen aan onze criteria, maar in het verleden wel geaccepteerd werden in combinatie met NHG, staan op de lijst met verlopen constructies.

 3. Bij constructies waarbij de consument vermogensrisico loopt, geldt dat het kortingsdeel nooit meer mag zijn dan 40% van de waarde volle eigendom. Een uitzondering hierop is als de consument geen vermogensrisico loopt. Dan mag het kortingsdeel nooit meer zijn dan 50% van de waarde van het volle eigendom.

 4. Bij tussentijdse afbetaling van het kortingsdeel of verkoop van de woning heeft de consument altijd het recht om zelf een taxateur te kiezen voor het bepalen van de waarde. De kosten voor de taxatie zijn voor rekening van de consument.

 5. Als een woning meer waard is geworden door een verbouwing dan is deze waardevermeerdering binnen het contract voor de consument. 

 6. Een constructie mag aangeboden worden in combinatie met een starterslening van SVn.

 7. Als een constructie niet meer op de lijst staat met geaccepteerde constructies kan een geldverstrekker de casus voorleggen aan NHG.

Veelgestelde vragen

Is het mogelijk om een woning met een erfpacht- of kortingsconstructie deels te financieren met de starterslening van SVn?

Ja, dat is mogelijk.

Ik wil aanvullend lenen voor een verbouwing van mijn woning met erfpacht- of kortingsconstructie, moet ik dit voorleggen aan de aanbieder van de constructie?

Ja, in de meeste gevallen moet toestemming gevraagd worden. Check in dit geval ook altijd je contract welke specifieke voorwaarden er gelden, voor bijvoorbeeld de verplichting van terugbetaling bij een kortingsconstructie. 

Wat houdt de bijsluiter voor een erfpacht- of kortingsconstructie in?

In de bijsluiter moet transparant en duidelijk aangegeven worden wat de constructie inhoudt en wat de eventuele financiële gevolgen zijn bij bijvoorbeeld verkoop van de woning. De bijsluiter heeft als doel dat consumenten over de juiste informatie beschikken om weloverwogen een besluit te nemen. En dat ze weten welke verplichtingen een erfpacht- of kortingsconstructie met zich meebrengt. De handleiding voor de bijsluiter kun je hier downloaden. 

De bijsluiter moet als vast onderdeel van de erfpacht- of kortingsovereenkomst aan de consument worden verstrekt. 

Zit je antwoord er niet bij?

Speciaal voor jou

Voordelen NHG

Verduurzamen

NHG voor starters