Geaccepteerde erfpacht- en kortingsconstructies

In het kort

Een erfpacht- of kortingsconstructie moet in het belang zijn van de consument en een verantwoorde woningfinanciering opleveren. 

  • Constructies zijn alleen mogelijk met NHG als deze voldoen aan onze criteria
  • Als een constructie voldoet plaatsen wij deze op de lijst met geaccepteerde constructies
  • Er gelden aanvullende eisen aan het gebruik van constructies

Lijst met geaccepteerde constructies

Vanaf juli 2022 gelden er nieuwe criteria voor erfpacht- en kortingsconstructies. Alleen erfpacht- en kortingsconstructies die voldoen aan onze criteria komen op de lijst met geaccepteerde constructies. Zo weten we zeker dat de constructies bijdragen aan een verantwoorde woningfinanciering. Bekijk onze criteria

Voor onderstaande huidige geaccepteerde constructies geldt er een overgangsbeleid tot 1 januari 2023. 

Constructie Eigenaar
Aankoopregeling BM van Houwelingen BM Projectontwikkeling B.V
Ibb Ik bouw betaalbaar
Betaalbare Koopwoning Zaanstad Betaalbare Koopwoning Zaanstad
Brederode Koopregeling Brederode Wonen
Duokoop B.V. DNGB
Grondvermogen Grondvermogen alleen indien erfpachtrechten uitgegeven zijn voor 2017
Koop Goedkoop Dudok Wonen
Koop Voordeel Woonservice Meander
Koopcomfort Stichting OpMaat
Koopinstapregeling (voorheen Kortingsregeling Thunnissen) Thunnissen Groep BV
Koopgarant Stichting OpMaat
Koopstart Stichting Opmaat
Kopen met Korting Omnia Wonen
Kopen naar Wens Kooplab
MVE-D Woonstad Rotterdam
Pré Koopregeling Pré Wonen
Regionaal Grondbezit Regionaal Grondbezit BV
Slimmer kopen Sint Trudo
Starterslening SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Verkopen onder Voorwaarden VoVwoon

 

NHG behoudt zich te allen tijde het recht voor om de lijst met erfpacht- en kortingsconstructies die mogelijk zijn met NHG te herzien. Bijvoorbeeld omdat niet voldaan wordt aan de vereisten voor het gebruik van de constructie of door gewijzigde criteria.

 

Bij besluit tot verwijdering van een constructie van de lijst brengen we de aanbieder van de constructie tijdig op de hoogte en hanteren we een redelijke termijn voor herziening.

Huidige geaccepteerde constructies krijgen tot 1 januari 2023 de tijd om te voldoen aan de nieuwe criteria om op de lijst met geaccepteerde constructies te blijven staan. 

Vereisten aan het gebruik van een constructie

  1. Biedingen inzetten bij verkoop nieuwbouwwoningen is niet toegestaan
  2. De waarde van de grond of het kortingsdeel mag niet meer dan 40% van de waarde van het volle eigendom zijn.  

Veelgestelde vragen

Waarom is het beleid voor erfpacht- en kortingsconstructies aangescherpt

We hebben ons beleid aangescherpt om zo de risico’s voor consument en NHG te beperken. Een door NHG toegestane constructie moet verantwoord en in het belang van de consument zijn. Ook willen we dat de aanbieders transparant zijn over voorwaarden en mogelijke financiële consequenties van een constructie. Zo kan de consument vooraf een betere inschatting maken van de eventuele risico’s.

Ik heb een klant die wil verbouwen/oversluiten, maar de eerder geaccepteerde constructie staat niet meer op de lijst. Wat kan ik doen om de klant toch te helpen?

Wanneer de constructie niet meer op de lijst staat, kan de casus worden voorgelegd aan NHG via beleidsdesk@nhg.nl. NHG kijkt bij deze voorlegposten primair naar het belang van de consument. 

Moet een erfpachtcanon in de toets worden meegenomen als verplichting?

Ja, zie hiervoor norm 7.1.3. In norm 7.1.7 en 7.1.8 staan de voorwaarden voor de toetsing van een oplopende of geïndexeerde canon. 

Zit je antwoord er niet bij?

Speciaal voor jou

Over NHG

Voorwaarden & Normen

NHG Actueel