Geaccepteerde erfpacht- en kortingsconstructies

In het kort

Een erfpacht- of kortingsconstructie moet in het belang zijn van de consument en een verantwoorde woningfinanciering opleveren. 

  • Constructies zijn alleen mogelijk met NHG als deze voldoen aan onze criteria
  • Als een constructie voldoet plaatsen wij deze op de lijst met geaccepteerde constructies
  • Er gelden aanvullende eisen aan het gebruik van constructies

De Starterslening van SVn is geen erfpacht- of kortingsconstructie. Deze starterslening staat daarom niet meer op de lijst met geaccepteerde constructies. Wel blijven we de starterslening van SVn accepteren in combinatie met NHG.

De erfpachtconstructie MVE-D van Woonstad Rotterdam staat niet meer op de lijst met geaccepteerde constructies. Voorlopig blijven we deze constructie wel accepteren in combinatie met NHG.

Vereisten aan het gebruik van een constructie

  1. Biedingen inzetten bij verkoop nieuwbouwwoningen is niet toegestaan.
  2. Bij erfpachtconstructies mag de grondwaarde nooit meer zijn dan 40% van de waarde volle eigendom.

  3. Bij kortingsconstructies waarbij de consument vermogensrisico loopt, geldt dat het kortingsdeel nooit meer mag zijn dan 40% van de waarde volle eigendom. Een uitzondering hierop is als de consument geen vermogensrisico loopt. Dan mag het kortingsdeel nooit meer zijn dan 50% van de waarde van het volle eigendom.

Veelgestelde vragen

Waarom is het beleid voor erfpacht- en kortingsconstructies aangescherpt

We hebben ons beleid aangescherpt om zo de risico’s voor consument en NHG te beperken. Een door NHG toegestane constructie moet verantwoord en in het belang van de consument zijn. Ook willen we dat de aanbieders transparant zijn over voorwaarden en mogelijke financiële consequenties van een constructie. Zo kan de consument vooraf een betere inschatting maken van de eventuele risico’s.

Ik heb een klant die wil verbouwen/oversluiten, maar de eerder geaccepteerde constructie staat niet meer op de lijst. Wat kan ik doen om de klant toch te helpen?

Wanneer de constructie niet meer op de lijst staat, kan de casus worden voorgelegd aan NHG via beleidsdesk@nhg.nl. NHG kijkt bij deze voorlegposten primair naar het belang van de consument. 

Wanneer de consument al een hypotheek heeft met NHG dan hoeft de casus niet voorgelegd te worden. 

Moet een erfpachtcanon in de toets worden meegenomen als verplichting?

Ja, zie hiervoor norm 7.1.3. In norm 7.1.7 en 7.1.8 staan de voorwaarden voor de toetsing van een oplopende of geïndexeerde canon. 

Zit je antwoord er niet bij?

Speciaal voor jou

Over NHG

Voorwaarden & Normen

NHG Actueel