Vereisten aan het gebruik van door NHG geaccepteerde erfpacht- en kortingsconstructies

Deze pagina

Constructies die voldoen aan onze richtlijnen staan op de lijst met geaccepteerde erfpacht- en kortingsconstructies. Bij het aanbieden van een constructie in combinatie met NHG moet worden voldaan aan de aanvullende vereisten.

 

Vereisten voor aanbieders constructies

Bij erfpacht moet de grondwaarde kleiner of gelijk aan 40% van de waarde van het volle eigendom zijn

Kortingsdeel mag in de meeste gevallen niet meer zijn dan 40% van de waarde van het volle eigendom

Biedingen inzetten bij verkoop nieuwbouwwoningen is niet toegestaan

Vereisten voor geldverstrekkers

Voor geldverstrekkers zijn natuurlijk de Voorwaarden en normen van onze borgstelling van toepassing. Specifieke voorwaarden ten aanzien van woningfinanciering in combinatie met een erfpacht- of kortingsconstructie lees je hieronder. 

De waarde volle eigendom is leidend voor het bepalen van de NHG-grens

Taxatie van woning met een erfpachtconstructie

Waardebepaling woning met kortingsconstructie

Erfpachtconstructie en kortingsconstructie mag niet samen met (deels) aflossingsvrije hypotheek

Veelgestelde vragen

Ik heb een klant die wil verbouwen/oversluiten, maar de eerder geaccepteerde constructie staat niet meer op de lijst. Wat kan ik doen om de klant toch te helpen?

Wanneer de constructie niet meer op de lijst staat, kan de casus worden voorgelegd aan NHG via beleidsdesk@nhg.nl. NHG kijkt bij deze voorlegposten primair naar het belang van de consument. 

Wanneer de consument al een hypotheek heeft met NHG dan hoeft de casus niet voorgelegd te worden. 

Moet een erfpachtcanon in de toets worden meegenomen als verplichting?

Ja, zie hiervoor Voorwaarden en normen C.7.2.

Wij hebben een nieuwe constructie ontwikkeld. Hoe kan ik de constructie laten beoordelen door NHG?

Je kunt als aanbieder van een constructie eerst een zelfscan doen om te toetsen of de constructie kan worden voorgelegd aan NHG. Is de uitkomst van de zelfscan “NHG is mogelijk” of “voorleggen bij NHG” dan kun je de constructie ter beoordeling voorleggen. Meer informatie over de zelfscan en de beoordelingsprocedure kun je hier lezen. 

Zit je antwoord er niet bij?

Speciaal voor jou

Erfpachtconstructie en NHG

Kortingsconstructie en NHG

Voorwaarden en normen