Criteria erfpacht- en kortingsconstructies

Deze pagina

Richtlijnen

De voorwaarden van erfpacht- en kortingsconstructies moeten in het belang zijn van de consument en een verantwoorde woningfinanciering opleveren. NHG heeft daarom criteria opgesteld waar een erfpacht- of kortingsconstructie minimaal aan moet voldoen in combinatie met NHG.

Aanbieders van constructies moeten transparant zijn richting consument

Canon moet zich op een voorspelbare manier ontwikkelen

Voorwaarde verdeling waardestijging en -daling

Recht op onafhankelijke procedure bij meningsverschil over waardebepaling

Met de invoering van het nieuwe beleid rondom erfpacht- en kortingsconstructies draagt NHG bij aan het verantwoord financieren van woningen. Dit doen we door kaders te stellen op het gebied van transparantie richting consument, canonontwikkeling en verdeling van winst en verlies bij verkoop. 

Paul van Haaren, Productmanager

Consument heeft recht om zelf taxateur te kiezen

Waardevermeerdering verbouwingen binnen de bepalingen van het contract komen ten gunste van de consument

Alle bijkomende kosten voor de consument zijn transparant, reëel en in verhouding

Woning met constructie moet fiscaal gezien kunnen kwalificeren als eigen woning

Grondwaarde of kortingsdeel is nooit meer dan 40% van waarde volle eigendom

Adequate procedure voor debiteurenbeheer

Biedingen inzetten bij verkoop van nieuwbouwwoningen is niet toegestaan

Consument heeft geen verplichting om grond of kortingsdeel te kopen

De erfpachtovereenkomst mag niet tijdelijk zijn

Het moet mogelijk zijn om een woning buiten de beoogde doelgroep door te verkopen

Speciaal voor jou

Over NHG

NHG Actueel

IT Extranet