Criteria erfpacht- en kortingsconstructies

Deze pagina

Richtlijnen

De voorwaarden van erfpacht- en kortingsconstructies moeten in het belang zijn van de consument en een verantwoorde woningfinanciering opleveren. NHG heeft daarom criteria opgesteld waar een erfpacht- of kortingsconstructie minimaal aan moet voldoen in combinatie met NHG. 

Aanbieders van constructies moeten transparant zijn richting consument

Canon moet zich op een voorspelbare manier ontwikkelen

Voorwaarde verdeling waardestijging en -daling van de woning

Recht op onafhankelijke procedure bij meningsverschil over waardebepaling

Consument heeft recht om zelf taxateur te kiezen

Waardevermeerdering verbouwingen binnen de bepalingen van het contract komen ten gunste van de consument

Alle bijkomende kosten voor de consument zijn transparant, reëel en in verhouding

Woning met constructie moet fiscaal gezien kunnen kwalificeren als eigen woning

Adequate procedure voor debiteurenbeheer

Consument heeft geen verplichting om grond of kortingsdeel te kopen

De erfpachtovereenkomst mag niet tijdelijk zijn

Het moet mogelijk zijn om een woning buiten de beoogde doelgroep door te verkopen

Met de invoering van het nieuwe beleid rondom erfpacht- en kortingsconstructies draagt NHG bij aan het verantwoord financieren van woningen. Dit doen we door kaders te stellen op het gebied van transparantie richting consument, canonontwikkeling en verdeling van winst en verlies bij verkoop. 

Paul van Haaren, Productmanager

Vereisten aan het gebruik van een constructie

Als een erfpacht- of kortingsconstructie voldoet aan onze richtlijnen dan plaatsen wij deze op de lijst met geaccepteerde constructies. Naast de richtlijnen gelden er aanvullende vereisten waar aanbieders van constructies en geldverstrekkers aan moeten voldoen voor gebruik van de erfpacht- en kortingsconstructie in combinatie met NHG. 

 

Lees de vereisten

Speciaal voor jou

Over NHG

NHG Actueel

Werken bij NHG