Verlopen erfpacht- en kortingsconstructies

Deze pagina

Constructies die niet voldoen aan criteria

Erfpacht- en kortingsconstructies die niet voldoen aan onze criteria, maar in het verleden wel geaccepteerd werden in combinatie met NHG, staan op de lijst met verlopen constructies. Ook constructies die niet meer aangeboden worden aan consumenten staan op deze lijst. Heb jij een klant met een constructie die op deze lijst staat? Lees hieronder hoe je hem kunt helpen.

Staat de erfpacht- of kortingsconstructie niet op de lijst met geaccepteerde constructies of in de lijst met verlopen constructies? Leg dan de casus aan ons voor via beleidsdesk@nhg.nl.

Zo help je jouw klant

Heeft jouw klant een erfpacht- of kortingsconstructie die op de lijst met verlopen constructies staat? Afhankelijk van de situatie van jouw klant zijn er meerdere mogelijkheden om hem te helpen. 

Mijn klant wil oversluiten

Mijn klant wil aanvullend lenen

Mijn klant wil een woning kopen

Veelgestelde vragen

Wat verstaat NHG onder aanvullend vermogensrisico?

Bij het kopen van een woning loopt jouw klant altijd een vermogensrisico. De waarde van de woning kan immers stijgen, maar ook dalen. Ook wanneer jouw klant een woning koopt met behulp van een erfpacht- of kortingsconstructie loopt hij vermogensrisico.

Er zijn erfpacht- en kortingsconstructies waarbij jouw klant een aanvullend vermogensrisico loopt.

Bij kortingsconstructies is er sprake van een aanvullend vermogensrisico wanneer de consument bij waardedaling van de woning de oorspronkelijke waarde van het kortingsdeel moet betalen of een hogere prijs dan de actuele marktwaarde van het kortingsdeel. 

Het aanvullend vermogensrisico bij erfpacht is het risico voor de consument dat de waardedaling van het bloot eigendom deels of volledig voor zijn rekening komt. NHG onderscheidt hierbij twee mogelijke vermogensrisico’s: 

Direct risico 
Koopt de consument het bloot eigendom en betaalt de consument meer dan de actuele marktwaarde? Dan is dit een direct risico. 

Indirect risico 
De lagere opbrengst van het erfpachtrecht als gevolg van overwaardering van het bloot eigendom bij doorverkoop.

Ik heb een klant die wil verbouwen/oversluiten, maar de eerder geaccepteerde constructie staat niet meer op de lijst. Wat kan ik doen om de klant toch te helpen?

Wanneer de constructie niet meer op de lijst staat, kan de casus worden voorgelegd aan NHG via beleidsdesk@nhg.nl. NHG kijkt bij deze voorlegposten primair naar het belang van de consument. 

Wanneer de consument al een hypotheek heeft met NHG dan hoeft de casus niet voorgelegd te worden. 

Ik wil aanvullend lenen voor een verbouwing van mijn woning met erfpacht- of kortingsconstructie, moet ik dit voorleggen aan de aanbieder van de constructie?

Ja, in de meeste gevallen moet toestemming gevraagd worden. Check in dit geval ook altijd je contract welke specifieke voorwaarden er gelden, voor bijvoorbeeld de verplichting van terugbetaling bij een kortingsconstructie. 

Zit je antwoord er niet bij?

Speciaal voor jou

Zelfscan voor aanbieders

Lijst met geaccepteerde constructies

NHG Actueel