NHG Governance Code

Deze pagina

Governance

Governance is kort gezegd het samenspel van (be)sturen, beheersen en toezicht binnen een organisatie en de manier waarop daarover verantwoording wordt afgelegd. NHG heeft in 2022 haar governance tegen het licht laten houden door adviesbureau EY. De uitkomst van dit onderzoek is dat de governance van NHG op orde is.

NHG Governance Code

Als voortvloeisel uit van het voornoemde onderzoek is de NHG Governance Code opgesteld, gebaseerd op de Nederlandse Corporate Governance Code, de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners en de Kaderwet ZBO. NHG hecht waarde aan de hierin opgenomen ‘best practice bepalingen’. NHG Govenance Code 

Pas toe of leg uit

NHG streeft ernaar de principes uit de NHG Governance Code in haar bedrijfsvoering door te voeren en na te leven. NHG past het principe van ‘pas toe of leg uit’ toe in de naleving van de Code. Mocht naleving om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn, dan legt NHG daarover conform dit beginsel op deze pagina en in haar jaarverslag verantwoording af.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de voorwaarden voor ondernemers?

Uitleg en Informatie over ondernemers vind je hier

Wat doet NHG voor senioren?

Informatie en veel gestelde vragen over de seniorenregeling vind je hier.

Waar vind ik het formulier voor het aanvragen van de hardheidsclausule?

De hardheidsclausule kan via een vast formulier op de volgende webpagina van NHG te worden aangevraagd: https://www.nhg.nl/toolkit-professionals/formulier-beroep-op-de-hardheidsclausule/

Zit je antwoord er niet bij?