NHG Governance Code

Deze pagina

Governance

Governance is kort gezegd het samenspel van (be)sturen, beheersen en toezicht binnen een organisatie en de manier waarop daarover verantwoording wordt afgelegd. NHG heeft in 2022 haar governance tegen het licht laten houden door adviesbureau EY. De uitkomst van dit onderzoek is dat de governance van NHG op orde is.

NHG Governance Code

Als voortvloeisel uit van het voornoemde onderzoek is de NHG Governance Code opgesteld, gebaseerd op de Nederlandse Corporate Governance Code, de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners en de Kaderwet ZBO. NHG hecht waarde aan de hierin opgenomen ‘best practice bepalingen’. De NHG Governance Code is naar aanleiding van de update van de Nederlandse Corporate Governance Code (december 2022) in 2023 herzien. Deze aanpassing geldt vanaf het boekjaar 2024. NHG Govenance Code 

Pas toe of leg uit

NHG streeft ernaar de principes uit de NHG Governance Code in haar bedrijfsvoering door te voeren en na te leven. NHG past het principe van ‘pas toe of leg uit’ toe in de naleving van de Code. Hieronder treft u de verantwoording van NHG over de naleving van de NHG Governance Code aan. Deze verantwoording heeft betrekking op de naleving van de Code sinds de implementatie tot het einde van het (boek)jaar 2022.  NHG Governance Code – Verantwoording 2022

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de voorwaarden voor ondernemers?

Meer informatie over wat NHG voor ondernemers doet, lees je hier.

Wat doet NHG voor senioren?

Meer informatie over wat NHG voor senioren doet lees je hier.

Waarom kan de borgtochtprovisie niet nog veel lager?

Het uitgangspunt voor de provisie is dat deze zo hoog moet als nodig en zo laag mogelijk als het kan. Voor NHG staat de consument voorop en daarom houden wij de provisie graag zo laag mogelijk. Ook willen wij graag een borgtochtprovisie die onafhankelijker is van schommelingen op de woningmarkt.

Dit betekent dat de hoogte ervan in economisch gunstige en ongunstige tijden zo min mogelijk varieert. Dit is belangrijk om te voorkomen, dat we opeens moeten bijstellen. Forse premieverhoging in ongunstige tijden kan de markt afremmen, terwijl forse premieverlaging in gunstige tijden de woningwaarden verder opjaagt.

 

Zit je antwoord er niet bij?