Inkomensbepaling Loondienst

Deze pagina

Waar is de Inkomensbepaling Loondienst voor bedoeld?

De Inkomensbepaling Loondienst is ontwikkeld om het aanvraagtraject van de hypotheek eenvoudiger en sneller te maken en is bedoeld om het inkomen uit een arbeidsovereenkomst (loondienst) aan te tonen. 

De Inkomensbepaling Loondienst kan worden aangevraagd door iedereen die minimaal 3 maanden in loondienst is. Met de gegevens uit het UWV verzekeringsbericht wordt het inkomen bepaald. 

 

Zo vraag je de Inkomensbepaling Loondienst aan

 1. Log met je DigiD in op Mijn UWV

 2. Download via 'Mijn UWV' je persoonlijke verzekeringsbericht. 

 3. Stuur het verzekeringsbericht (PDF) samen met een recente loonstrook naar je hypotheekadviseur. 

 4. De hypotheekadviseur bepaalt op basis van het UWV verzekeringsbericht en je recente loonstrook het inkomen dat meegenomen kan worden voor het berekenen van jouw maximale hypotheek. 

Met de Inkomensverklaring Loondienst pak je zelf de regie bij het vaststellen van het toetsinkomen!

Marcel Sippekamp, Productmanager NHG

Voor de adviseur

Met de Inkomensbepaling Loondienst kan het inkomen van aanvragers met een inkomen uit een arbeidsovereenkomst vastgesteld worden. Je gebruikt de gegevens uit het UWV verzekeringsbericht van de aanvrager voor de berekening van het toetsinkomen

 1. Vraag bij je klant het UWV verzekeringsbericht en de meest recente loonstrook op.

 2. Bepaal met de Rekentool het toetsinkomen door de PDF van het UWV verzekeringsbericht van de aanvrager erin te slepen. 

 3. Vul de werknemersbijdrage pensioen in. Dit is onderdeel van het toetsinkomen en staat op de loonstrook.

 4. Stuur naast de hypotheekaanvraag ook het UWV verzekeringsbericht en de meest recente loonstrook naar de geldverstrekker.

Bekijk de rekenregels Inkomensbepaling Loondienst

De rekentool leest alle relevante gegevens van het UWV verzekeringsbericht en past de vastgestelde beleids- en rekenregels toe. De rekentool controleert of het UWV verzekeringsbericht een originele PDF is en niet ouder dan 3 maanden.

Met de Rekentool kan snel worden bepaald wat het maximale hypotheekbedrag onder NHG wordt en of dit in bepaalde situaties haalbaar is.

Gebruik de rekentool voor extra zekerheid geldverstrekker

Als de rekentool wordt gebruikt geeft NHG een geldverstrekker vooraf zekerheid over het inkomen, dit betekent dat het inkomen niet meer ter discussie wordt gesteld bij een verliesdeclaratie.

Het UWV verzekeringsbericht is de informatiebron. Hierop worden rekenregels toegepast om het maximale inkomen voor de hypotheek te bepalen.

NHG is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de beleids- en rekenregels en de uiteindelijke rekentool.  NHG beoordeelt bij een verliesdeclaratie of het inkomen binnen de uitkomst van de rekentool is gebleven. De uitkomst van de rekentool is leidend voor de beoordeling door NHG.

Veelgestelde vragen

Is het gebruik van de Inkomensbepaling Loondienst verplicht?

Nee, ook de werkgeversverklaring mag nog steeds worden gebruikt. Bij twee aanvragers kan er zelfs per aanvrager gekozen worden voor de Inkomensbepaling Loondienst of de werkgeversverklaring.   De Inkomensbepaling Loondienst is niet verplicht omdat deze (nog) niet voor alle aanvragers in loondienst geschikt is.

Wordt de Inkomensbepaling Loondienst door alle geldverstrekkers gebruikt?

Alle geldverstrekkers mogen de Inkomensbepaling Loondienst gebruiken. Het is aan een geldverstrekker zelf om te bepalen of ze deze methode toestaan. Voor een actueel overzicht van de deelnemende geldverstrekkers zie: Inkomensbepaling loondienst hdn - Diensten

Kan ik zelf het inkomen volgens de Inkomensbepaling Loondienst berekenen?

Ja, als je de rekenregels begrijpt kun je de berekening handmatig doen. Deze berekening is zeer complex. Daarom is de online rekentool beschikbaar gesteld. Voor de berekening met behulp van de rekentool heb je nodig:

 • het UWV verzekeringsbericht van de klanten
 • de werknemersbijdragen pensioen (volgens een recente loonstrook)
 • de rekentool die op basis hiervan het inkomen berekent. Die is online beschikbaar via https://www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst 

Zit je antwoord er niet bij?