Waarom een beroep op de hardheidsclausule indienen? Het kan voorkomen dat de Voorwaarden en normen (V&N) van NHG geen recht doen aan de situatie van een consument. De geldverstrekker of adviseur kan in dat geval, namens de consument, een beroep doen op de hardheidclausule door het invullen van dit formulier (Algemene informatie in de Voorwaarden en normen). De hardheidsclausule geldt alleen voor nieuwe aanvragen.

Wanneer kun je vragen om de hardheidsclausule toe te passen?

Ben je van mening dat een consument onevenredig hard geraakt wordt door de V&N en is het verkrijgen van NHG in het belang van de consument? Dan is het in uitzonderlijke situaties mogelijk om een beroep te doen op de hardheidsclausule. Het beroep op de hardheidsclausule wordt alleen toegekend indien de gevolgen voor de consument niet zijn voorzien of beoogd bij de totstandkoming van de V&N.   

 

Wanneer heeft een beroep op de hardheidsclausule geen zin?

De V&N komen volgens een zorgvuldig proces tot stand en zijn in principe leidend. Indien een situatie niet is toegestaan onder de V&N, dan betekent dit niet automatisch dat dit kan worden opgelost met een ‘overrule’ door een beroep te doen op de hardheidsclausule.

 

Privacy van de consument

Bij gebruik van dit formulier geef je mogelijk persoonsgegevens van de consument door aan NHG. Deze gegevens worden alleen gebruikt ter beoordeling van dit beroep op de hardheidsclausule. Drie maanden na de behandeling van het verzoek worden de persoonsgegevens verwijderd.

 

Let op: NHG mag geen burgerservicenummer (BSN) verwerken. Verzoeken met een BSN worden niet in behandeling genomen.