Advies en verstrekking

Het is van belang dat je klanten in alle fases van het hypotheekproces tijdig en volledig worden geïnformeerd over het proces, de mogelijkheden en hun rechten en plichten. Op deze website vind je informatie om je klanten adequaat te kunnen informeren over NHG.

In welke situaties kan NHG worden afgesloten?

Aankoop woning
Consumenten kunnen NHG bij een hypotheek afsluiten voor een woning. Uiteraard is het niet de bedoeling dat een koper een eerder met restschuld verkochte woning terugkoopt. De criteria die bij aankoop van een woning gelden, staan beschreven in de acceptatiecriteria van de Voorwaarden & Normen. Om vast te stellen of aan de acceptatiecriteria van NHG wordt voldaan, kun je de NHG Toets op Mijn NHG gebruiken. 

Oversluiten of aanvullende lening
Als de consument al een lening met NHG heeft, is het mogelijk deze over te sluiten. Ook kan in een aantal specifieke situaties naar een nieuwe NHG-hypotheek worden overgesloten of een aanvullende NHG-hypotheek afgesloten worden. Om vast te stellen of aan de geldende criteria wordt voldaan, kun je gebruik maken maken van de NHG Toets.

Meefinancieren restschuld
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een restschuld bij de aankoop van een opvolgende woning mee te financieren. Via de Sneltoets  kun je een indicatieve berekening maken hoeveel een lhypotheek met NHG maximaal kan bedragen als hierin ook de financiering van de verwachte restschuld van de huidige woning wordt meegenomen. Voor een meer gedetailleerde berekening kun je gebruik maken van de NHG Toets.

De voordelen van NHG op een rij

Vangnet als de hypotheek niet meer kan worden betaald
Kan de consument de lasten van de NHG-hypotheek niet meer betalen, vanwege relatiebeëindiging, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van zijn of haar partner? Dan is NHG het vangnet. NHG kan in zulke situaties de geldnemer en geldverstrekker mogelijk helpen de hypotheek weer betaalbaar te maken, zodat de woning kan worden behouden en een verkoop met verlies wordt voorkomen.

Minder risico op een restschuld
Blijkt verkoop bij scheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid of overlijden van de partner de enige optie? En blijft er een restschuld over? Dan zal NHG deze restschuld kwijtschelden als aan de hiervoor gestelde voorwaarden wordt voldaan. In dit geval kan de geldnemer na de ingrijpende gebeurtenis zonder restschuld een positieve toekomst tegemoet. 

Aantrekkelijke rentekorting
Een bijkomend voordeel is dat de geldnemer met een hypotheek mét NHG in veel gevallen een korting op de hypotheekrente ontvangt. Dankzij deze korting is het bedrag dat voor NHG moet worden betaald snel terugverdiend. 

 

Dit mag in 2020 niet ontbreken in het hypotheekadvies

Per 1 januari gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen. Wat mag in 2020 niet ontbreken in jouw hypotheekadvies?

Lees meer