Taxatie van een woning

Deze pagina

Waar heb ik een taxatierapport voor nodig?

In het taxatierapport wordt volgens bepaalde richtlijnen de marktwaarde van een woning vastgesteld. Deze heb je nodig voor het afsluiten van een hypotheek. Hierbij geldt dat je maximaal 100% van de marktwaarde van de woning mag financieren met een hypotheek. Een taxatie kan je zelf regelen via een taxateur, een hypotheekadviseur of geldverstrekker.

Soorten taxaties

De meest bekende vorm van taxatie is de fysieke taxatie. Hierbij bezoekt een taxateur de woning om de marktwaarde vast te stellen. Naast de fysieke taxatie bestaan er 2 andere vormen van taxatie: een modelmatige taxatie en een hybride taxatie. De modelmatige taxatie is een manier van waardebepaling van een woning zonder dat een taxateur fysiek de woning inspecteert. Een geavanceerd model bepaalt de waarde van de woning met gebruik van bestaande gegevens en statistieken. Bij deze vorm van taxeren is geen taxateur betrokken. De tussenvorm van de fysieke en modelmatige taxatie is de hybride taxatie. Hierbij wordt op basis van objectieve data en een geavanceerd model een taxatiewaarde bepaald, die vervolgens door een taxateur op afstand wordt goedgekeurd. NHG staat fysieke taxatie en in een aantal gevallen hybride taxatie toe als onderbouwing van de marktwaarde van de woning. Het voordeel van hybride taxatie is de veel lagere prijs in vergelijking met een fysieke taxatie. Bovendien kun je heel snel - vaak al binnen 4 uur- beschikken over het taxatierapport.

Wanneer kan ik gebruik maken van een hybride taxatie?

De hybride taxatie kun je gebruiken voor de aankoop van een woning, het oversluiten van je hypotheek en voor kwaliteitsverbetering. In alle gevallen mag het hypotheekbedrag maximaal 90% van de marktwaarde bedragen. Wil je 100% van de marktwaarde van de woning financieren? Dan blijft een fysieke taxatie nodig.

Hybride taxatie bij kwaliteitsverbetering
Ga je verbouwen, energiebesparende maatregelen nemen of andere kwaliteitsverbeteringen realiseren? Dan kun je gebruik maken van hybride taxatie. Bekijk dit overzicht in welke gevallen hybride taxatie is toegestaan bij leningen met NHG.

Voor de adviseur

 1. NHG staat naast fysieke taxatie ook hybride taxatie toe als onderbouwing van de marktwaarde van een woning. Dit is een taxatievorm waarbij de taxateur een modelwaarde beoordeelt, evalueert en goedkeurt (EBA 210). Deze vorm van taxatie kan gebruikt worden voor de aankoop van een woning en bij het oversluiten van een hypotheek. In beide gevallen mag tot maximaal 90% Loan to Value (LTV) gefinancierd worden.

 2. Sinds 1 januari 2022 staat NHG hybride taxaties toe bij het meefinancieren van verduurzamingsmaatregelen en kwaliteitsverbeteringen, zoals afkoop erfpacht, verbouwing en het Energiebespaarbudget (EBB) /energiebesparende voorzieningen (EBV). In dit overzicht staat in welke gevallen hybride taxatie wel of niet is toegestaan bij leningen met NHG.

 3. Toegestane producten voor hybride taxatie

  Desktop Taxatie van Calcasa
  Met de Desktop Taxatie van Calcasa wordt standaard voor iedere taxatie aangegeven of hybride taxatie wel of niet geschikt is voor een hypotheek met NHG op basis van dezebusiness rules. Het is daarom niet nodig om bij gebruik mee te geven of het een hypotheek met NHG betreft. Calcasa biedt dit product aan met de mogelijkheid om als geldverstrekker zelf ook business rules toe te voegen met betrekking tot de betrouwbaarheidseisen en de toepassing. Op www.desktoptaxatie.nl zie je welke geldverstrekkers Desktop Taxatie van Calcasa accepteren.

  Bureauwaardering van NRVT
  Bij de Bureauwaardering is het van belang dat uitsluitend de goedgekeurde modelwaarde mag worden gebruikt voor de hypotheekverstrekking. De zogeheten referentiewaarde is niet toegestaan. Meer informatie over de Bureauwaardering vind je hier.

 4. Let op! Iedere geldverstrekker kan zijn eigen beleid voeren rond hybride taxaties. Controleer dus goed of en onder welke voorwaarden de hybride taxatie van jouw keuze wordt geaccepteerd.

Bekijk hier de business rules

Veelgestelde vragen

Moet een (reguliere) verbouwing in het taxatierapport zijn opgenomen?

De kosten van een (reguliere) verbouwing moeten uit het taxatierapport blijken. Behalve in het geval dat de waarde voor verbouwing al toereikend is voor de gevraagde hypotheek. In dat geval is het niet nodig deze kosten te specificeren in een taxatierapport. De niet gespecificeerde kosten worden dan opgenomen in een Verbeterbudget en/of Energiebespaarbudget.

Wat is het verschil tussen een fysieke taxatie en een hybride taxatie?

Bij een fysieke taxatie bezoekt een makelaar een woning daadwerkelijk, inspecteert deze en taxeert deze vervolgens. Een hybride taxatie is een taxatievorm waarbij op basis van objectieve data en een geavanceerd model een taxatiewaarde wordt bepaald die vervolgens door een taxateur op afstand wordt goedgekeurd. Deze vorm van taxatie kan gebruikt worden voor de aankoop van een woning, bij oversluiten en bij hypotheekverhogingen tot maximaal 90% LTV (loan to value).

Is het hebben van een actieve VVE of een meerjarig onderhoudsplan voor appartementen verplicht?

NHG stelt dit niet verplicht, de geldverstrekker toetst of dit wel gewenst is en kan mogelijk extra stukken opvragen. Uiteraard dient de koper of eigenaar wel gewezen te worden op de wettelijke verplichtingen.

Zit je antwoord er niet bij?