Hybride taxatie bij kwaliteitsverbetering

Deze pagina

Hybride taxatie bij kwaliteitsverbetering

Sinds 1 januari 2022 is het mogelijk om een hybride taxatie te gebruiken bij het wijzigen van een hypotheek met NHG voor kwaliteitsverbetering. Onder kwaliteitsverbetering verstaan we afkoop erfpacht, aankoop grond, verbouwing van de woning en het Energiebespaarbudget (EBB) voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Deze kwaliteitsverbeteringen worden niet gewaardeerd bij hybride taxatie. Daarom geldt dat de marktwaarde vóór kwaliteitsverbetering leidend is. Aan het gebruik van een hybride taxatie zijn voorwaarden verbonden. Bekijk dit overzicht in welke gevallen hybride taxatie is toegestaan bij leningen met NHG. 

Hoe hoog mag het bedrag aan verbouwing en/of verduurzaming zijn in combinatie met een hybride taxatie?
Omdat bij een hybride taxatie de verbouwing niet wordt gewaardeerd, is de marktwaarde voor verbouwing leidend. De som van de gevraagde financiering (inclusief de som van verbouwing) mag niet hoger zijn dan de kostengrens en niet hoger zijn dan 90% van de marktwaarde uit de hybride taxatie.  

Hoe hoog is de maximale lening bij een hybride taxatie in combinatie met een verbouwing en/of Energiebespaarbudget? 
Het is niet mogelijk meer te lenen dan de kostengrens. De financiering mag ook niet hoger zijn dan 90% van de marktwaarde uit de hybride taxatie. Daarnaast moet je rekening houden met de benodigde kosten. 
Dit is bij aankoop: De laagste van koopsom of getaxeerde marktwaarde + de som van het Verbeterbudget en/of EBB (beide in depot) mag in totaal maximaal 90% van de marktwaarde van de woning bedragen. 

Bij oversluiten of verhoging: de som van de huidige hypotheek + bedrag Verbeterbudget en/of EBB (beide in depot) mag maximaal 90% van de marktwaarde van de woning voor aanpassingen bedragen. 

Wat is een Verbeterbudget en een Energiebespaarbudget?
Als je gebruik maakt van een fysieke taxatie dan is het mogelijk om verbouwingen en/of energiebesparende maatregelen op te nemen en te waarderen in het taxatierapport. De woningeigenaar geeft dan vooraf aan welke verbeteringen worden getroffen en deze worden meegenomen in het taxatierapport. In deze gevallen vermeldt het taxatierapport dan ook een waarde na verbouwing. De bijbehorende bedragen worden dan in depot gehouden.

Bij de hybride taxatie is opname van verbouwingen niet mogelijk. Toch is er een mogelijkheid om een hybride taxatie te gebruiken bij verbouwingen en/of energiebesparende maatregelen. Dit kan tot 90% van de marktwaarde. Het benodigde bedrag voor de verbouwing en/of energiebesparende maatregelen worden dan gereserveerd in een verbeterbudget en/ of Energiebespaarbudget en in depot(s) gehouden. De woningeigenaar hoeft vooraf niet aan te geven waaraan de budgetten besteed worden. Bij het inleveren van nota’s van gemaakte kosten wordt gecontroleerd of deze aan de eigen woning en/of energiebesparing zijn besteed. Als dat het geval is, dan worden de nota’s vanuit de depot(s) uitbetaald.

Mag ik bij een hybride taxatie de gelden uit een bouwdepot vrij ontvangen om zelf de verbouwing te betalen? 
Het vrij ontvangen van gelden uit een depot is niet toegestaan. Net als bij een verbouwing in combinatie met een fysieke taxatie dient ook bij een hybride taxatie het bedrag voor de verbouwing of verduurzaming in depot gehouden te worden. De uitbetaling uit het bouwdepot gebeurt op basis van verbouwingsnota's. 

Mag een geldverstrekker vragen om een bouwkundig rapport bij het gebruiken van een hybride taxatie? 
Bij gebruik van een hybride taxatie is een bouwkundig rapport voor NHG niet verplicht. Indien de geldverstrekker het noodzakelijk acht om het onderpand bouwkundig te laten onderzoeken, dan kan de geldverstrekker om een bouwkundig rapport vragen.

Is een hybride taxatie ook mogelijk bij nieuwbouw? 
Bij nieuwbouw is een hybride taxatie niet mogelijk. Onder NHG wordt de marktwaarde bij nieuwbouw aan de hand van de stichtingskosten bepaald.