NHG

NHG (Nationale Hypotheek Garantie) zet zich in om verantwoorde woonfinanciering voor meer consumenten mogelijk te maken. Dit doen we door samen met de markt meer consumenten toegang te bieden tot verantwoorde woonfinanciering, processen te verbeteren en te helpen bij woningbehoud en mensen een vangnet te bieden. Ons doel is bijdragen aan een goed functionerende woningmarkt, zodat iedereen kan wonen in de woning die past bij zijn of haar situatie. Iedereen die een woning koopt onder de NHG-kostengrens, kan een hypotheek met NHG afsluiten. NHG biedt consumenten een vangnet in kwetsbare situaties en woningbehoud waar mogelijk. Deze zekerheid levert tevens een lagere hypotheekrente op.

 • Meer toegang
  Consumenten met een woonwens lopen tegen drempels aan bij een hypotheekaanvraag als ze afwijken van de standaard. Denk aan starters, flexwerkers, ondernemers en senioren tegen pensioenleeftijd. Soms hebben zij een steuntje in de rug nodig. NHG zorgt ervoor dat deze groepen ook een hypotheek kunnen krijgen, door maatwerk in woonfinanciering te stimuleren. Dat betekent dat we nieuwe mogelijkheden creëren die er bijvoorbeeld op gericht zijn om het inkomen van deze groepen beter te toetsen. Daarnaast zorgen wij voor toegang tot financiering om de woning te verduurzamen en maken we consumenten bewust van de mogelijkheden. Omdat we de verantwoorde ruimte in de markt benutten komen meer consumenten in aanmerking voor een passende hypotheek.
   
 • Woningbehoud en vangnet
  Bij financiële problemen zoeken we naar oplossingen waardoor de eigenaar in de woning kan blijven. Indien onvoorziene omstandigheden zoals relatie beëindiging, baanverlies of overlijden toch leiden tot een onvermijdelijke verkoop, dan kan NHG een vangnet bieden door de eventuele restschuld over te nemen. Daarnaast kan woningverbetering wenselijk zijn. Ook de financiering hiervan wordt met NHG mogelijk en makkelijker gemaakt.
   
 • Processen verbeteren
  NHG zet zich continu in om het hypotheekproces eenvoudiger en efficiënter te maken. Dit doen we natuurlijk door onze eigen processen zo eenvoudig mogelijk te maken, bijvoorbeeld door digitalisering en het gebruik van brondata. Daarnaast delen we kennis en werken we samen met andere partijen in de hypotheekketen om elkaar te versterken. Vanuit onze positie als stichting tussen de markt en de overheid jagen wij open innovaties en verbeteringen aan. NHG verbetert daarmee het hypotheekproces en zorgt dat mensen op verantwoorde wijze toegang krijgen tot woonfinanciering en in hun woning kunnen (blijven).