Woningverduurzaming

Als u uw woning wilt verduurzamen, kunt u de kosten hiervoor meefinancieren in een lening met NHG. Denk bijvoorbeeld aan de isolatie van spouwmuren of het dak of de vervanging van de CV-ketel. Dit soort maatregelen noemen wij energiebesparende voorzieningen.

Wat valt onder energiebesparende voorzieningen?

  • een HR ketel
  • gevel-, dak-, leiding- of vloerisolatie
  • HR++ (of hoger) beglazing
  • energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieon­derdelen
  • energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren
  • een warmtepomp
  • warmteterugwinning
  • een zonneboiler
  • zonnecellen
  • of een combinatie hiervan

Hoeveel kan ik lenen?

Voor de investering in energiebesparende voorzieningen kunt een lening aanvragen tot maximaal 106% van de waarde van de woning, in plaats van maximaal 100%. Deze extra financieringsruimte noemen wij het Energiebespaarbudget.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

De aanvullende lening moet verantwoord zijn bij uw inkomen. Omdat uw energierekening lager zal worden door het verduurzamen van uw woning, mag u op basis van uw inkomen €9.000 extra lenen voor de financiering van energiebesparende maatregelen. Deze verruiming geldt alleen voor inkomens vanaf € 33.000.

U moet aantonen dat u de aanvullende lening besteedt aan energiebesparende maatregelen. Daarom wordt het geld niet direct uitgekeerd, maar op een bouwdepot gestort.

Hoe werkt zo’n bouwdepot?

Voor het aanmaken van een bouwdepot heeft de geldverstrekker een specificatie nodig. Dit is een lijst van de voorgenomen energiebesparende maatregelen en de geschatte kosten per maatregel.

De kostenspecificatie voor de energiebesparende voorzieningen kunt u zelf opstellen. Bijvoorbeeld met behulp van een online oriëntatietool op websites zoals www.verbeteruwhuis.nl, www.energiebespaarders.nl of www.greenhome.nl.  

Op basis van de specificatie, maakt de geldverstrekker een bouwdepot. Zodra de energiebesparende maatregel is uitgevoerd, kunt u de factuur sturen naar de geldverstrekker. Deze controleert of het een factuur is voor een energiebesparende voorziening en of het past binnen uw Energiebespaarbudget en gaat daarna over tot betaling van de factuur.

Veel geldverstrekkers hanteren een maximale termijn van het bouwdepot van bijvoorbeeld 24 maanden. Als er na afloop van die termijn nog geld aanwezig is in het bouwdepot, zal de geldverstrekker het bouwdepot opheffen en het restant in mindering brengen op uw lening.

Hulp inschakelen van de energieadviseur

U kunt de specificatie ook door een energieadviseur laten opstellen. De kosten voor de energieadviseur zijn niet mee te financieren. Kijk voor meer informatie over maatwerk energieadvies op de website van Milieu Centraal.

Meer weten? 

Uw hypotheekadviseur kan u meer vertellen over de mogelijkheden. U kunt ook contact opnemen met ons Service Centre.