32 resultaten

Laat zien:

NHG start met vijf marktpartijen een pilot voor duurhuurders

Persbericht - 27 jan. 2022 Aegon, BLG Wonen, Florius, ING, Vereniging Eigen Huis en NHG starten gezamenlijk de pilot ‘Duurhuur’. Hiermee willen zij huurders met hoge huurlasten de mogelijkheid bieden om met verantwoorde maatwerkfinanciering een eigen huis te kopen.

Kwartaalbericht: Aantal kwetsbare consumenten op de woningmarkt stijgt, aandeel NHG daalt

Kwartaalbericht Persbericht - 18 nov. 2021 Het aantal NHG-garanties daalde in het derde kwartaal met 21% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Terwijl het aantal consumenten dat kwetsbaar is groeit. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Minder consumenten hebben hierdoor de kans om gebruik te maken van het vangnet dat NHG kan bieden bij financiële problemen. NHG ziet het creëren van extra woningen als een belangrijke oplossing voor deze wooncrisis en is blij dat hier in de rijksbegroting voor 2022 geld voor is gereserveerd.

Arjen Gielen vertrekt bij NHG en wordt voorzitter bestuur SVn, Carla Muters wordt voorzitter bestuur NHG

Persbericht - 9 nov. 2021

Acht op de tien starters ervaart de huidige woningmarkt als ongunstig

NHG voor starters Persbericht - 3 nov. 2021 De woningmarkt is krap. Starters hebben het in deze markt nóg lastiger dan andere groepen. Om meer inzicht te krijgen in wie die starters zijn, welke obstakels zij bij hun zoektocht naar passende woonruimte tegenkomen en hoe zij zelf hun situatie zien, is hen gevraagd om een vragenlijst in te vullen.

Vanaf 1 januari 2022 gelden gewijzigde Voorwaarden en Normen voor een hypotheek met NHG

Persbericht - 1 nov. 2021 Nationale Hypotheek Garantie (NHG) staat vanaf 1 januari 2022 onder meer toe om een desktoptaxatie toe te passen bij afkoop erfpacht, verbouwing, energiebesparende voorzieningen en/of energiebespaarbudget. Samen met de markt zet NHG zich in voor verantwoorde woonfinanciering om diensten en producten te verbeteren. Daarom gelden vanaf 1 januari een aantal gewijzigde Voorwaarden en Normen voor een hypotheek met NHG. Voor adviseurs zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rij:

NHG-kostengrens stijgt naar €355.000 in 2022, NHG-premie verlaagd naar 0,6%

kostengrens Persbericht - 22 sep. 2021 Het demissionaire kabinet maakte in de Prinsjesdagstukken bekend dat het meer dan een miljard euro vrijmaakt om de opwaartse spiraal van een vastgelopen huizenmarkt en al maar stijgende woningprijzen te doorbreken. En dat is hard nodig.

Hypotheeksector staat klaar voor klanten met coronagerelateerde hypotheekproblemen

Persbericht - 8 jul. 2021 Een specifieke groep huishoudens is door de coronapandemie financieel geraakt door verlies van werk of inkomen, met mogelijke hypotheekproblemen tot gevolg. Het gaat met name om mensen met flexibele inkomens en huishoudens die voor hun inkomen afhankelijk zijn van ondernemingen in getroffen sectoren. Dit blijkt uit onderzoek naar de impact van de coronapandemie op de hypotheekmarkt door meer dan twintig organisaties uit de hypotheeksector die hun krachten hebben gebundeld.

Toename NHG-garanties in ‘coronajaar’

Jaarverslag Persbericht - 1 jul. 2021 In 2020 steeg het aantal verstrekte hypotheken met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) met 10%.