Arjen Gielen vertrekt bij NHG en wordt voorzitter bestuur SVn, Carla Muters wordt voorzitter bestuur NHG

Persbericht 9 november 2021

Arjen Gielen (53), nu voorzitter van de Raad van Bestuur van NHG, wordt per 1 december a.s. voorzitter van het bestuur van SVn. SVn is blij met zijn komst, Arjen kan met zijn ervaring bijdragen aan de versterking van de strategie en het realiseren van nog meer maatschappelijke impact. Bij NHG heeft Arjen vanaf 2014 ontwikkelingen geïnitieerd zoals de nieuwe strategie van maatwerk en het nieuwe financiële beleid. Verder droeg hij bij aan de versterking van de samenwerking met stakeholders.

Carla Muters (47), nu lid van de Raad van Bestuur van NHG, wordt per 1 december voorzitter van de Raad van Bestuur van NHG. Naast haar zal een tweede bestuurder worden gezocht. Carla begon in 2017 bij NHG en heeft veel bijgedragen aan de doorontwikkeling van de strategie en de organisatie, de digitalisering van dienstverlening en de samenwerking en vernieuwing in de hypotheekketen. Carla zal met NHG en stakeholders/ketenpartners verder gaan met toegang, verduurzaming, (proces)verbeteringen met digitalisering & data en woningbehoud & vangnet.