Kwartaalbericht: Aantal kwetsbare consumenten op de woningmarkt stijgt, aandeel NHG daalt

Persbericht 18 november 2021

Het aantal NHG-garanties daalde in het derde kwartaal met 21% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Terwijl het aantal consumenten dat kwetsbaar is groeit. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Minder consumenten hebben hierdoor de kans om gebruik te maken van het vangnet dat NHG kan bieden bij financiële problemen. NHG ziet het creëren van extra woningen als een belangrijke oplossing voor deze wooncrisis en is blij dat hier in de rijksbegroting voor 2022 geld voor is gereserveerd.

De kostengrens stijgt in 2022 naar €355.000. Met een naar verwachting gemiddelde huizenprijs van €417.500 blijft het aantal beschikbare huizen onder de kostengrens in 2022 beperkt. Dit verklaart een deel van de daling in het aantal NHG-garanties die te zien is in de kwartaalcijfers van NHG. Daarnaast kiezen ook consumenten met een annuïtaire lening onder de kostengrens minder voor NHG. Dit baart NHG zorgen. Juist deze groep van consumenten zonder of met een beperkte overwaarde is kwetsbaar. Bij hen kan (tijdelijk) inkomensverlies, bijvoorbeeld door een relatiebreuk of werkloosheid, sneller leiden tot betalingsproblemen. Situaties waarin het vangnet van NHG oplossingen kan bieden.

Bjorn Jonkergouw, manager finance, risk, compliance & business support: “Wij vinden het belangrijk dat woningfinanciering toegankelijk blijft en dat consumenten gebruik kunnen blijven maken van het vangnet dat NHG kan bieden bij financiële problemen. Juist in tijden van hoge woningprijzen, overbieden en de daaraan gekoppelde risico’s is een vangnet voor de toekomst extra belangrijk. Nu zien we dat kwetsbare groepen hierbij het eerst buiten de boot vallen. Dat vinden we zorgelijk. Het verhogen van de kostengrens is hiervoor in onze ogen niet de oplossing. Wij streven naar stabiliteit op de woningmarkt. Een kostengrens die zich gelijkmatiger ontwikkelt dan de woningprijzen draagt hieraan bij. Extra woningen en alternatieve woonvormen zijn hard nodig om te voorkomen dat de toegang tot woningfinanciering en de beschikbaarheid van het vangnet van NHG voor specifieke groepen onbereikbaar wordt.”

Verduurzaming

NHG blijft zich eveneens inzetten voor verduurzaming van de woningen. Deze maatschappelijke uitdaging is ook zichtbaar in de NHG portefeuille en kwetsbare groepen vallen ook hierbij als eerste buiten de boot. Verduurzaming van woningen waar NHG borg voor staat is daarom belangrijk vanuit maatschappelijk perspectief, ter verbetering van het wooncomfort van bewoners en in verband met de waardeontwikkeling van huizen van NHG-klanten. Het percentage consumenten dat verduurzaming meeneemt bij een NHG-garantie voor een kwaliteitsverbetering van een woning is gestegen van 15,6% in 2020 naar 24,6% in 2021. Een positieve ontwikkeling die NHG wil doorzetten.