Nieuw beleid erfpacht- en kortingsconstructies van kracht

Nieuws

6 december 2022

Wat je als adviseur moet weten

We hebben onze richtlijnen met betrekking tot erfpacht- en kortingsconstructies in combinatie met NHG aangescherpt. Aanbieders van constructies hebben tot 1 januari de tijd gekregen om hun voorwaarden indien nodig aan te passen, zodat de constructie op de lijst met geaccepteerde constructies kan blijven staan. Per 1 januari wordt de lijst door ons aangepast. Constructies die niet voldoen aan onze criteria staan dan niet meer op de lijst. Wat dat betekent voor jou als adviseur hebben we op een rij gezet.

In het kort

  • Constructies die voldoen aan ons nieuwe beleid kun je hier bekijken.
  • Constructies die niet meer voldoen aan onze richtlijnen staan vanaf 1 januari 2023 op de lijst met verlopen constructies. Constructies waarvan we nu al weten dat deze niet meer actief worden ingezet staan ook op deze lijst.

Datum koopovereenkomst is leidend

Als jouw klant een woning heeft gekocht met een constructie die op 1-1-2023 niet meer op de lijst met geaccepteerde constructies staat kijken we ook naar de datum van de koopovereenkomst. Als de koopovereenkomst voor 1-1-2023 is getekend dan kan de aanvraag voor NHG aan ons voorgelegd worden. We behandelen deze casus dan als maatwerk.

Constructies die niet meer voldoen aan onze criteria

Erfpacht- en kortingsconstructies die niet voldoen aan onze criteria, maar in het verleden wel geaccepteerd werden in combinatie met NHG, staan op de lijst met verlopen constructies. Ook constructies die niet meer aangeboden worden aan consumenten staan op deze lijst. Heeft jouw klant een erfpacht- of kortingsconstructie die op deze lijst staat? Afhankelijk van de situatie van jouw klant zijn er meerdere mogelijkheden om hem te helpen. Meer uitleg daarover lees je hier.

Nieuwe Voorwaarden & Normen

Per 1 januari 2023 kijken we bij het beoordelen van een constructie of de consument wel of geen vermogensrisico loopt. Als de consument vermogensrisico loopt dat geldt het volgende:

1. Bij de kostengrens kijken we naar de waarde van het volle eigendom van de woning en niet naar de koopsom. Hierdoor is het niet meer mogelijk om een woning te financieren met NHG als de waarde vol eigendom boven de kostengrens uitkomt.

2. De borgtochtprovisie wordt berekend over de hoofdsom van de hypotheek en over het gedeelte waar de klant vermogensrisico over loopt. Dat betekent dat bij erfpacht ook borgtochtprovisie moet worden betaald over de grond/bloot eigendom. En bij een kortingsconstructie ook over het kortingsdeel. De korting wordt opgeteld bij de hoofdsom van de hypotheek. Bij een aanvullende lening of oversluiting, waarbij de datum van het bindend aanbod na 1 januari 2023 ligt, wordt er geen borgtochtprovisie berekend. 

3. Het is niet toegestaan dat een erfpacht- of kortingsconstructie samenloopt met een (deels) aflossingsvrije hypotheek, seniorenverhuisregeling of senioren tijdelijk tekort regeling.

Waarom een nieuw beleid?

NHG vindt het belangrijk dat het belang van de consument voorop staat. We hebben daarom richtlijnen opgesteld om aanbieders te helpen verantwoorde constructies aan te bieden. Om in aanmerking te blijven komen voor NHG zijn er een aantal kaders gesteld voor de vaststelling en ontwikkeling van de canon en over de verdeling van waardestijging- of daling bij verkoop van de woning. Ook zijn aanbieders voortaan verplicht om bij informatie over een constructie een bijsluiter aan te bieden met begrijpelijke uitleg over de voorwaarden en mogelijke (toekomstige) financiële consequenties.

Met de invoering van het nieuwe beleid rondom erfpacht- en kortingsconstructies draagt NHG bij aan het verantwoord financieren van woningen. Dit doen we door kaders te stellen op het gebied van transparantie richting consument, canonontwikkeling en verdeling van winst en verlies bij verkoop. 

Paul van Haaren, Productmanager

Wat is vermogensrisico?

Er is een verschil tussen vermogensrisico bij erfpacht en vermogensrisico bij kortingsconstructies.

Kortingsconstructie

Erfpacht

Speciaal voor jou

Voorwaarden & Normen 2023

Meer voor professionals

NHG e-learning