Belangrijkste V&N wijzigingen in 2023

Persbericht 1 november 2022

8 dingen die iedere adviseur moet weten

We voeren regelmatig in afstemming met ketenpartners verbeteringen door in diensten en producten. Daar passen wij onze Voorwaarden & Normen per 1 januari 2023 op aan. Voor adviseurs zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Verantwoorde toegang 

1. Nieuwe regels voor erfpacht- en kortingsconstructies in combinatie met NHG 
Erfpacht- en kortingsconstructies zijn de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten, vanwege de gestegen huizenprijzen. Veel van deze constructies, waarbij iemand een woning koopt maar niet de grond, zijn ingewikkeld en kunnen in bepaalde situaties zelfs nadelig uitpakken voor de woningeigenaar. Daarom heeft NHG nieuwe criteria opgesteld waar een erfpacht- of kortingsconstructie aan moet voldoen in combinatie met NHG. 

Een risicodragend grond- of kortingsdeel wordt voortaan meegenomen bij bepaling van de kostengrens en berekening van de borgtochtprovisie. Daarnaast mogen erfpacht- en kortingsconstructies niet samenlopen met een (deels) aflossingsvrije hypotheek met NHG. Voor erfpachtconstructies waarbij de erfverpachter een overheidsinstantie is geldt een overgangsperiode.  

Onderpand en waarderingsmaatregelen 

2. Bouwkundig rapport en bouwkundige opnamestaat gelijkgeschakeld 
Om de V&N beter te laten aansluiten bij het model Taxatie Woonruimte 2021 passen we de Norm aan, zodat duidelijk is wanneer we verwachten dat een bouwkundige keuring uitgevoerd wordt.

3. Borging kwaliteitsniveau bouwkundig adviseur
Taxateurs treden zo nu en dan op als bouwkundige om het onderpand te boordelen. Om de onafhankelijkheid van de bouwkundige te waarborgen en om ook de kwaliteit van de bouwkundige rapporten te verhogen, mogen de bouwkundige en de taxateur vanaf 1 januari 2023 niet dezelfde persoon zijn en er mag geen sprake zijn van (in)directe betrokkenheid.

Beheer en behoud 

4. Huidige waarde bepaalt aflosvrij in beheer  
Het aflossingsvrije gedeelte van een lening wordt nu bij het wijzigen of vervangen van die lening vastgesteld op basis van de oorspronkelijke waarde van de woning. We passen dit aan naar de huidige waarde van de woning.  

Zo kan niet alleen in meer situaties woningbehoud gerealiseerd worden, ook wordt de mate van aflossingsvrij meer passend bij de woningmarkt, en blijft zo dus verantwoord. De mogelijkheden om aflossingsvrij te lenen worden niet uitgebreid. Dat mag nog steeds alleen bij een bestaande eigenwoningschuld. 

5. Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid mogelijk met ontruimingsverklaring
In de huidige woningmarkt is het vinden van een andere passende woning na een relatiebreuk moeilijk. Vanaf 1 januari 2023 vervalt daarom de eis dat een vertrekkende partner een woning vóór ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA) moet hebben verlaten, mits er een ontruimingsverklaring wordt getekend door de vertrekkende partner. Zo krijgt de vertrekkende partner meer tijd om andere woonruimte te vinden, terwijl de ex-partners niet meer noodzakelijk financieel aan elkaar gebonden blijven.

Procesverbetering 

6. Brondata in de V&N 
NHG stimuleert het gebruik van brondata in de hypotheekketen omdat dit bijdraagt aan meer efficiëntie, minder foutgevoeligheid en een hogere voorspelbaarheid in het hypotheekproces. Sinds juni 2021 staan we het gebruik van brondata toe in de Voorwaarden van NHG. In de Normen, die het meest door de adviseur en geldverstrekker geraadpleegd worden, wordt er alleen nog over documenten gesproken. In de V&N 2023 hebben we expliciet vermeld wanneer je ook voor brondata kunt kiezen.  

Woonwagens 

7. Extra leenruimte voor energiebesparende maatregelen bij woonwagens  
Wij willen dat alle consumenten die een hypotheek met NHG aanvragen dezelfde mogelijkheden voor het financieren van verduurzaming aangeboden krijgen. De extra leenruimte die het bij woningen mogelijk maakt om energiebesparende voorzieningen te treffen, zal daarom in 2023 ook bij woonwagens toegepast worden. In het geval van energiebesparende voorzieningen verhogen we de maximale LTV voor woonwagens van 100% naar 106%.  

Kostengrens en borgtochtprovisie 

8. NHG-kostengrens stijgt naar € 405.000 in 2023, NHG-premie blijft 0,6%  
Voor het vaststellen van de NHG-kostengrens in 2023 is dezelfde methode gebruikt als in 2022. Hierdoor stijgt de kostengrens van € 355.000,- naar € 405.000,- en blijft NHG toegankelijk voor veel woningkopers. Met Energie Besparende Voorzieningen is de kostengrens in 2023 € 429.300,-. Ook bij de borgtochtprovisie is stabiliteit het uitgangspunt, in 2023 blijft deze 0,6%.  

De V&N 2023 zijn op 1 november gepubliceerd en zijn van toepassing op geldleningen waarvoor vanaf 1 januari 2023 een bindend aanbod wordt uitgebracht.