SVn en NHG helpen half miljoen appartementen verduurzamen

Persbericht 25 oktober 2022

Woningeigenaren van appartementen in kleine VvE’s blijven achter met verduurzamen, omdat er vaak niet genoeg geld in de pot zit en er geen aantrekkelijke gezamenlijke financieringsmogelijkheden zijn. SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) en NHG (Nationale Hypotheek Garantie) slaan de handen ineen om deze mensen te helpen met verduurzamen. Vanaf 1 november kan via de VvE een gezamenlijke lening worden aangevraagd met een garantie van NHG.

In Nederland zijn ruim 100.000 kleine VvE’s (7 of minder appartementen) met bijna een half miljoen appartementen. Bijna driekwart (70%) van deze appartementen heeft een slecht energielabel (D, E, F, of G). Dit is erg hoog in vergelijking met de gemiddelde eengezinswoning (30%). Grote struikelblokken zijn de onderlinge afstemming en besluitvorming binnen de VvE en het gebrek aan reserves en collectieve financieringsmogelijkheden.

Verantwoorde financiering

SVn en NHG zijn een samenwerking aangegaan om een oplossing te vinden voor deze doelgroep. Met de ‘Stimuleringslening kleine VvE met NHG’ kunnen appartementseigenaren samen als VvE een lening aangaan om te verduurzamen en achterstallig onderhoud weg te werken. Zo kunnen VvE’s isolatiemaatregelen nemen of zonnepanelen plaatsen, maar ook reparaties aan het dak uitvoeren met gunstige financieringsvoorwaarden. De VvE kan zelf de hoogte van de lening bepalen met een maximum van € 25.000 per appartement en heeft ook keuze in de looptijd van de lening (10, 15 of 20 jaar). De aflossing en rente worden betaald door de VvE en via een verhoging van de VvE bijdrage in rekening gebracht bij de leden. Gaat een lid verhuizen? Dan gaat de VvE bijdrage over op de nieuwe eigenaar.

Kees Oomen, directeur VvE Belang: “We zijn blij met deze ontwikkeling. Voor kleine Verenigingen van Eigenaars was het tot nu toe vaak lastig om een financiering te krijgen. Met deze oplossing hopen wij dat het voor kleine VvE’s makkelijker wordt om te gaan verduurzamen, zodat ook deze woningeigenaren het hoofd kunnen bieden aan de hoge energiekosten.”

NHG borg

VvE’s die extra financiële zekerheid willen voor het gezamenlijk aangaan van de Stimuleringslening van SVn, kunnen deze aanvragen met NHG borg. Als een VvE-lid de lening niet meer kan betalen, dan staat NHG in veel gevallen borg voor een mogelijke betalingsachterstand op de lening bij SVn. Omdat NHG een kwijtscheldingsregeling hanteert, zal de VvE de achterstand vaak niet alsnog hoeven te betalen. NHG biedt op verzoek ook budget coaching als VvE-leden een betalingsachterstand oplopen.

Gemeenten kunnen zich vanaf nu aanmelden

SVn stelt de ‘Stimuleringslening kleine VvE met NHG’ beschikbaar via gemeenten. Elke gemeente in Nederland kan kleine VvE’s met deze financieringsoplossing de kans bieden om aan de slag te gaan met verduurzamen en oplossen van achterstallig onderhoud. Meer weten over de mogelijkheden? Kijk op: SVn