Kwartaalbericht: Stijgende rente en onzekerheid versterken vraag NHG

Persbericht 3 november 2022

Steeds meer consumenten kiezen bij de aankoop van hun woning binnen de kostengrens voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Het NHG-marktaandeel nam toe naar 66% ten opzichte van 61% in het tweede kwartaal. Dat blijkt uit de derde kwartaalcijfers van 2022. Het NHG-marktaandeel is het aantal bestaande woningen dat met NHG is gekocht, afgezet tegen het totaal aantal door particulieren gekochte bestaande woningen onder de kostengrens van 2022 ( € 355.000).

De zekerheid van NHG biedt in deze economisch onzekere tijden met sterk gestegen hypotheekrentetarieven toch meer houvast”, zegt Bjorn Jonkergouw, Manager Finance, Risk, Compliance and Business Support. "Bij een lagere rente kozen veel mensen voor een aflossingsvrije hypotheek, wat met NHG niet mogelijk is. Door de snel gestegen rente kiezen minder mensen voor een aflossingsvrije variant.”

Prioriteit bij verduurzaming

Uit een interne analyse van de derde kwartaalcijfers van 2022 blijkt verder dat consumenten bij woningverbetering eerder kiezen voor verduurzamingsmaatregelen dan voor een reguliere verbouwing. Dit wordt zeer waarschijnlijk ingegeven door de hoge energieprijzen. Nieuwe garanties voor woningverbetering worden voornamelijk afgesloten bij het oversluiten van een hypotheek of een aanvullende hypotheek. Het aantal garanties voor woningverbetering neemt echter wel iets af ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. Ook dit houdt verband met de stijging van de hypotheektarieven, de hoge inflatie en de gestegen kosten voor bouwmaterialen en arbeid.