Verruiming op LTV bij aankoop nieuwbouw

Deze pagina

Meer financiële ruimte voor energiebesparende maatregelen

Voor het verduurzamen van een nieuwbouwwoning mag je klant extra lenen. NHG biedt 2 regelingen om energiebesparende maatregelen mee te financieren. Afhankelijk van de regeling mag je klant tot maximaal 6% bovenop de woningwaarde lenen. Beide regelingen kunnen met elkaar gecombineerd worden.

Energiebespaarbudget (EBB)

Energie Besparende Voorzieningen (EBV)

 

Rekenvoorbeelden

Kijk op de lijst welke geldverstrekkers deelnemen aan het Energiebespaarbudget en het beleid dat zij voeren over de verruimde financieringsmogelijkheden.

Ontdek de handige online rekenhulp

Wil je snel weten hoeveel je klant (extra) kan lenen voor energiebesparende maatregelen? Maak dan gebruik van onze online rekenhulp. 

Veelgestelde vragen

Hoe hoog mag het bedrag aan verbouwing en/of Energie Besparende Voorzieningen zijn, in combinatie met een hybride taxatie?

Sinds 1 januari 2022 mag er ook met een hybride taxatie worden gewerkt in combinatie met een verbeterbudget en/of Energiebespaarbudget. Omdat bij een hybride taxatie de verbouwing niet wordt gewaardeerd, is de marktwaarde voor verbouwing leidend. De som van de gevraagde financiering (inclusief de som van verbouwing) mag niet hoger zijn dan de NHG-grens en niet hoger zijn dan 90% van de marktwaarde uit de hybride taxatie. Meer informatie vind je hier.

Mag de taxateur ook een bouwkundig rapport opstellen voor een lening met NHG?

Er moet sprake zijn van een objectieve beoordeling. Omdat er sprake kan zijn van belangenverstrengeling is het voor NHG daarom niet toegestaan dat de taxateur ook het bouwkundig rapport opmaakt indien deze voor een lening met NHG verplicht is. Zoals blijkt uit deel C.5.2 van onze Voorwaarden en normen dient een bouwkundig rapport verplicht te worden opgemaakt indien uit het taxatierapport blijkt dat:
- de kosten van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud naar schatting meer bedragen dan 10% van de marktwaarde vrij van huur en gebruik; en/of
- Nader bouwkundig onderzoek aanbeveling verdient.

Indien er geen verplichting is volgens deel C.5.2 van de V&N, kan er gekeken worden naar de opgave van de taxateur welke in het gevalideerd taxatierapport is opgenomen.

Welke documentatie heeft de klant precies nodig om aan te tonen dat hij een Nul-op-de-meter woning koopt?

De definitie van Nul-op-de-Meter-woning is een woning met een energie-index (EI) of een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) of een maximaal primair fossiel energiegebruik in kWh/m2 per jaar gelijk aan of lager dan nul. Daarnaast moet de woning ook de gebruikersgebonden energie opleveren. Als bewijs hiervoor moet de hoofdaannemer de garantie leveren waarin deze energieprestatie voor 10 jaar gegarandeerd wordt. Deze garantie kan door een aannemer afgegeven worden bij nieuwbouw of bij verbouw.

Zit je antwoord er niet bij?

Taxatie van een woning

Een lagere energierekening met NHG

Voordelen NHG