Vanaf 1 juli gelden gewijzigde Voorwaarden en Normen voor een hypotheek met NHG

Persbericht 30 juni 2021

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) staat vanaf 1 juli 2021 onder meer het gebruik van brondata toe en accepteert desktoptaxaties. Samen met de markt zet NHG zich in voor verantwoorde woonfinanciering om diensten en producten te verbeteren. Daarom gelden vanaf 1 juli een aantal gewijzigde Voorwaarden en Normen voor een hypotheek met NHG.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

1. Toestaan gebruik brondata
Steeds meer geldverstrekkers en adviseurs werken met brondata. Om het hypotheekproces eenvoudiger en overzichtelijker te maken, staat NHG het gebruik van brondata toe. Door deze toevoeging aan de Voorwaarden en Normen wil NHG het gebruik van brondata en innovatie in de hypotheekketen verder stimuleren. De te gebruiken brondata moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, waarbij het uitgangspunt is dat de geldverstrekker zoveel mogelijk ruimte krijgt om zelf te bepalen met welke consumentendata-leverancier(s) zij wil samenwerken.  

2. Desktoptaxatie
NHG accepteert naast reguliere taxaties, waarbij de taxateur de woning bezoekt en inspecteert, nu ook de desktoptaxaties. Met de desktoptaxatie beoordeelt en evalueert de taxateur een modelwaarde aan de hand van een statistisch model en data over de woningmarkt. Hiermee bieden we de consument een sneller en goedkoper alternatief voor het bestaande taxatierapport. De markt biedt verschillende producten voor desktoptaxaties. Voor alle toegestane desktoptaxatie producten geldt dat NHG deze accepteert tot maximaal 90% Loan To Value. Op de website staat welke desktoptaxaties NHG toestaat. Het is nu nog niet mogelijk kwaliteitsverbetering en energiebesparende voorzieningen mee te financieren op basis van een desktoptaxatie. NHG streeft ernaar dat dit per 1 januari 2022 wel mogelijk is.  

3. Vervallen hypotheekrenteaftrek binnen 10 jaar
Sinds de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 heeft een consument nog maximaal 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek. Vanaf 2031 kunnen consumenten hierdoor te maken krijgen met het vervallen van de hypotheekrenteaftrek. Door de toetsing van betaalbaarheid van de hypotheeklasten binnen 10 jaar, heeft deze maatregel al per 1 januari 2021 impact op nieuwe hypotheekaanvragen. Het vervallen van de hypotheekrenteaftrek moet in die gevallen meegenomen worden bij het bepalen van de financieringslast. Hiermee waarborgen we de betaalbaarheid vanaf het moment dat de hypotheekrenteaftrek vervalt én behouden deze consumenten de mogelijkheid voor een hypotheek met NHG. In deze specifieke klantsituatie staan we namelijk ook een niet-fiscaal (box 3) leningdeel zonder annuïteitenaflossing toe. Daardoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld een aflossingsvrij leningdeel ongewijzigd voort te zetten als de hypotheekrenteaftrek vervalt.  

4Aanvragen beroep hardheidsclausule
Per 1 juli 2021 kunnen alleen adviseurs en geldverstrekkers een verzoek tot het toepassen van de hardheidsclausule indienen via een vast format. Hierdoor wordt het proces efficiënter en sneller voor de adviseurs, geldverstrekkers en consumenten. Dit format kan alleen worden ingevuld via www.nhg.nl. De hardheidsclausule kan worden gebruikt om in uitzonderlijke situaties af te mogen wijken van de Voorwaarden en Normen.  

Naast bovenstaande wijzigingen zijn een aantal voorwaarden en normen verduidelijkt. Voor meer informatie over alle wijzigingen, klik hier

Bij vragen helpen we je graag via info@nhg.nl