Persbericht 6 mei 2021

Aantal NHG-garanties met 20% gestegen

Starters veroorzaken piek in woningaankopen eerste kwartaal 2021

Het aantal NHG-garanties voor de aankoop van een woning in het eerste kwartaal van 2021 is 20% hoger dan in diezelfde periode in 2020. Dit is veroorzaakt door huizenkopers onder de 35 jaar die de overdracht hebben uitgesteld tot na 1 januari 2021, omdat zij vanaf dat moment geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen.

Het totaal aantal verkochte woningen volgens het CBS is in dezelfde periode gestegen met 29%. Dit kan verklaard worden door de verlaagde overdrachtsbelasting sinds 1 januari en aanstaande verhoging van de overdrachtsbelasting per 1 april voor jongeren met een koopsom vanaf € 400.000. Dit zien we ook terug in een sterke verhoging van de gemiddelde koopsom van bestaande woningen. De gemiddelde koopsom van huizen lag volgens het CBS in maart zelfs bijna 25% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

NHG-bestuurder Carla Muters: “Door de sterk stijgende huizenprijzen zijn er op dit moment minder woningen te koop onder de NHG-kostengrens. Ondanks deze zorgelijke ontwikkeling willen we de kostengrens niet zo snel mee laten stijgen omdat de huidige methodiek stabiliserend werkt en minder volatiel en afhankelijk is van de conjunctuur van huizenprijzen. Gelukkig zien we dat mensen - met name starters - die een woning kopen onder de NHG-kostengrens in ongeveer 70% van de gevallen een hypotheek met NHG afsluiten. Niemand kan in de toekomst kijken. Maar voor woningeigenaren is het belangrijk om een vangnet te hebben, mocht dat in de toekomst nodig zijn.”

Hypotheken zonder NHG worden vooral verstrekt als sprake is van een flinke overwaarde; dit komt door aflossingen, kwaliteitsverbeteringen en sterk stijgende huizenprijzen.

Focus op woningbehoud
Kwetsbare groepen die in de problemen komen tijdens of na de coronacrisis willen we helpen. Vorig jaar hebben we daarom de voorwaarden voor de aanvullende borgtocht tijdelijk vereenvoudigd. We zien het aantal verliesdeclaraties verder dalen, maar we houden er wel rekening mee dat specifieke groepen huiseigenaren nog in problemen zouden kunnen komen aan het einde van de coronacrisis. Wij willen samen met de sector klaarstaan voor deze groepen wanneer dat nodig is. Daarom verkennen we samen met deelnemers van het Platform Hypotheken concrete oplossingen en aanbevelingen die ervoor zorgen dat mensen straks op verantwoorde en zorgeloze wijze kunnen (blijven) wonen. De uitkomsten hiervan bieden we met de sector vóór de zomer aan aan de (demissionair) minister van Binnenlandse Zaken in het ‘Actieplan Wonen zonder Hypotheekproblemen’.

Klaar voor de toekomst
Het garantievermogen is bedoeld om nu en in de toekomst, ook onder ongunstige omstandigheden, woningbehoud te realiseren en een vangnet te bieden bij problemen. Het door NHG gegarandeerde bedrag (het totaal van hypotheken met NHG) blijft rond de € 200 miljard. Hier tegenover staat een (geschatte) totale waarde van de onderpanden van € 354 miljard.