Bijdragen vanuit digitalisering

Bijdragen vanuit digitalisering

Wij willen verantwoorde financiering voor een eigen woning bereikbaar maken voor zoveel mogelijk consumenten. In samenwerking met verschillende ketenpartners willen we nieuwe standaarden ontwikkelen die een oplossing bieden voor deze uitdagingen. Digitalisering met behulp van brondata gaat hier een grote bijdrage aan leveren voor zowel de consument, adviseur als de geldverstrekker.

Bij NHG vinden we het belangrijk om bij te dragen aan verbetering van verantwoorde woonfinanciering. In een steeds meer digitale, online omgeving gaat dat uiteindelijk om de vraag hoe mensen zelf in regie komen en blijven over hun financiële situatie in relatie tot hun woning. Daarvoor zijn meerdere ontwikkelingen relevant. Wij werken daaraan, samen met de markt, om verantwoord wonen toegankelijk te blijven maken. Het gebruik van brondata helpt daar bijvoorbeeld bij. Het zorgt ervoor dat consument, adviseur en geldverstrekkers tijd, kosten en moeite kunnen besparen. NHG zet in op brondata en werkt daarnaast met de digitalisering klantreis beheer aan het verminderen van handmatige taken, vereenvoudigen van processen en het voorkomen van dubbele administratieve werkzaamheden bij zowel ketenpartners als NHG. Consumenten kunnen hierdoor sneller en beter worden geholpen. We merken dat de financiële sector hiermee goed bezig is, met meerdere data en digitalisering initiatieven. In deze coronatijden is dat alleen maar belangrijker geworden.

Arjen Gielen, Raad van Bestuur NHG

Iedereen die een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft afgesloten kan veel sneller duidelijkheid krijgen over de mogelijke oplossingen bij betalingsproblemen. Momenteel kan dat maanden durenen weten mensen lang niet waar ze aan toe zijn. Om dit structureel te verbeteren is NHG, in samenwerking met enkele ketenpartners, druk bezig geweest om dit proces te versnellen. 

Vragen die we willen beantwoorden

  1. Hoe kunnen wij de klant meer duidelijkheid en eerder zekerheid geven over de rechten op kwijtschelding?

  2. Wat is ervoor nodig om meer data-gedreven samen te werken zodat we kunnen afstappen van dubbele administratieve taken bij zowel ketenpartners als NHG?

  3. Hoe kunnen we meer waarde leveren aan de klant in het beheertraject?

  4. Hoe komt het toch dat een consument bij financiële stress belemmeringen ziet om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met een financieel professional / geldverstrekker?

Verbetertraject over 3 assen

Wij zetten in op het verbeteren van de samenwerking met ketenpartners om zo meer toegevoegde waarde te leveren voor klanten en ketenpartners in het beheertraject. De onderwerpen waarop verbetering mogelijk zou kunnen zijn, zijn met 10 ketenpartners besproken. Op basis van de resultaten uit deze gesprekken en de organisatiedoelstelling van NHG zijn we gekomen tot het volgende verbetertraject voor de komende jaren.

1. Digitaliseren van processen tussen geldverstrekker en (bij) NHG

2. Data gedreven werken en uitwisselen van data tussen geldverstrekker en NHG:

3. Een grote slag voor continu verbeteren van operationele processen voor woningbehoud, verliesbeperking en kwijtschelding:

We doen het samen

Tijdens een bijeenkomst voor ketenpartners zijn wij de dialoog aangegaan over hoe wij samen beter invulling kunnen geven aan Active Servicing. Waarbij de consument vanaf het eerste signaal snel geholpen wordt bij (aanstaande) financiële problemen, en snel zekerheid krijgt op het recht op kwijtschelding. En waarbij de geldverstrekkers geen dubbele administratie aanhouden voor NHG hypotheken. Active Servicing is de basis van onze digitaliseringsambitie; waarbij we ook gelijk de slag willen slaan om te bewegen van controle op dossierniveau naar regie op portefeuilleniveau.

Uitkomst interactieve workshops

Via twee interactieve workshops zijn de functionele en technische mogelijkheden besproken. Eind 2020 is het gelukt om invulling te geven aan de 3 stappen hieronder. 

De komende periode maakt NHG afspraken met alle ketenpartners om samen een planning te maken voor implementatie in 2021.

  1. Via services ontvangen van data van geldverstrekkers. Van melden en afmelden van garanties t/m beheeractiviteiten.

  2. Integreren en implementeren van deze services met ketenpartners, inclusief het elimineren van dubbele administraties en taken.

  3. Het middels data geactualiseerde klantdossier verrijken met bij ons bekende data en signalen, en dit klantbeeld ter beschikking stellen aan de hypotheekverstrekkers.

Aan de hand van voorbeelddossier ‘Saskia en Jeroen’ werd duidelijk dat door optimale samenwerking tussen hypotheekverstrekkers, intermediairs en NHG meerwaarde kan worden geboden op het thema Active Servicing

Voorbeelddossier: Saskia en Jeroen

Saskia en Jeroen hebben in 2010 een hypotheek met NHG dekking gesloten voor de starterswoning. Na 8 jaar liep de relatie op de klippen. Het eerste signaal bij de geldverstrekker was een achterstand op de hypotheek die snel opliep van 1 naar 3 maanden. Woningbehoud bleek helaas niet mogelijk; er werd door NHG toestemming gegeven voor woningverkoop.

Lees welk inzicht de afhandeling hiervan opleverde

Meld je aan

Meld je aan

voor de nieuwsbrief

Nieuws (van)uit de markt

NHG versnelt en verbetert processen en roept ketenpartners op zich aan te sluiten

digitalisering NHG Persbericht - 17 dec 2020 NHG versnelt en verbetert processen en roept ketenpartners op zich aan te sluiten om mensen met betalingsachterstanden tijdens de COVID-19 crisis sneller te kunnen helpen

Pilot Inkomensbepaling Pensioen van start

nieuws NHG Nieuwsbericht - 9 jul 2020 Utrecht – In navolging van de Inkomensbepaling Loondienst starten ING, ABN AMRO, Aegon, Florius, Rabobank, De Hypotheker, NHG en HDN in juli een pilot met de Inkomensbepaling Pensioen.

Dáárom regie op gegevens; Arjen Gielen ‘Maatschappelijke wensen moeten leidend zijn’

Nieuwsbericht - 19 mrt 2020