Mogelijkheden van PSD2

Deze pagina

Hypotheekadvies op maat door gebruik van betaalgegevens

Naast het gebruik van brondata, verkennen we ook de kansen en mogelijkheden van Payment Service Directive 2 (PSD2). PSD2 is een Europese richtlijn die het voor organisaties met een PSD2-vergunning mogelijk maakt om banktransactiedata van de consument op te halen en te delen met andere partijen.

Het ophalen en delen van deze data kan uiteraard alleen met toestemming van de consument. Samen met ketenpartners onderzoeken we wat de mogelijkheden van PSD2 zijn binnen de hypotheekreis. Met als uitgangspunt: wat levert het op voor de consument? 

Ons doel is om samen met ketenpartners op termijn een pilot op te zetten om op kleine schaal ervaring op te doen met het verstrekken van hypotheken op basis van de werkelijke inkomsten en uitgaven van de consument. Deze pilot dient als eerste stap naar een nieuwe vorm van toetsing van hypotheken in de toekomst. 

Voordelen

  1. Maatwerk mogelijk maken voor consumenten door te inventariseren welke mogelijkheden de PSD2-richtlijn biedt. Een goed voorbeeld is de ‘duurhuur’ hypotheek. Hierdoor kunnen huurders met een hoge huur toch in aanmerking komen voor een hypotheek als de hypotheeklasten lager zijn.

  2. De consument kan met een paar klikken de geldverstrekker inzage geven in zijn betaalhistorie, in plaats van via omslachtige methoden een bankafschrift te downloaden uit de Mijn-omgeving van één of zelfs meerdere banken.

  3. Minder risico voor zowel de consument als de geldverstrekker, omdat de hypotheek perfect aansluit op het gedrag van de consument.

Podcast: Een hypotheek op basis van PSD2, helpen we de consument er echt mee?

Dat is de vraag die centraal staat in deze aflevering. Daarbij zoomen we in op het gebruik maken van betaalgegevens bij de aanvraag van een hypotheek. Een hypotheek op basis van betaalgegevens, dat impliceert maatwerk voor iedereen. Is dit ook echt zo en hoever zijn we met de adoptie van deze nieuwe service binnen onze keten? 

Geef je mening!

Samen met ketenpartners onderzoeken we wat de mogelijkheden van PSD2 zijn binnen de hypotheekreis. Heb jij hier ideeën over? Laat ons dit dan weten!

Feedback