Automatische data-uitwisseling

Deze pagina

Minder financiële stress

Iedereen die een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft afgesloten moet zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over de mogelijke oplossingen bij betalingsproblemen.  

Om dit structureel te bereiken digitaliseren we, in samenwerking met enkele ketenpartners, het hypotheekproces; de zogenaamde ‘digitalisering klantreis in beheer’(DKB).

Met de DKB beogen we een automatische data-uitwisseling tussen NHG en geldverstrekkers voor het aanmelden, muteren en afmelden van een NHG-hypotheek. Hiermee worden klanten die in een beheersituatie komen sneller en beter geholpen. Dit is nu extra belangrijk vanwege een mogelijke toename van het aantal woningeigenaren met betalingsproblemen door de COVID-19 crisis.

Voordelen

  1. Dankzij de automatische data-uitwisseling kunnen we de consument veel sneller ondersteunen bij bijvoorbeeld betalingsproblemen. Consumenten krijgen hierdoor eerder uitsluitsel of het mogelijk is om in de woning te blijven wonen of dat een eventuele restschuld bij de verkoop van de woning wordt kwijtgescholden. 

  2. Minder kans op fouten, en daardoor kortere doorlooptijden voor de consumenten en geldverstrekker, door relevante data uit te wisselen via een geautomatiseerd proces in plaats van handmatig werk.

  3. Een andere manier van samenwerking tussen geldverstrekkers en NHG door meer te sturen op basis van de gehele portefeuille in plaats van op dossierniveau. Hierdoor krijgen geldverstrekkers inzicht in hoe zij presteren ten opzichte van de benchmark.

Geef je mening!

We zijn continu in gesprek met onze ketenpartners en andere marktpartijen om de zogenaamde ‘digitalisering klantreis in beheer’(DKB) te verbeteren. Heb jij hier ideeën over? Laat ons dit dan weten!

Feedback